, 29 marca 2015
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

ocena ryzyka zawodowego

Poszukiwano wyrażenia: ocena ryzyka zawodowego
Znaleziono 116 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Rozwiń
Ocena ryzyka zawodowego

1. Ocena ryzyka zawodowego przy narażeniu na promieniowanie optyczne
Ocena ryzyka zawodowego przy narażeniu na promieniowanie optycznePytanie: Muszę dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy na którym występuje promieniowanie...
2. Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej
Pytanie:  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania zabiegów operacyjnych?Odpowiedź:  Dokonując...
3. Ponowna ocena ryzyka zawodowego
Pytanie:  Czy jest konieczność dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy, mimo iż w aktualnym opracowaniu są ocenione zagrożenia , które...
4. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym
Pytanie:  Komu składamy raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń...
5. Ocena ryzyka zawodowego w poradni psychologicznej
Pytanie:  Czy dla pracowników zatrudnionych w poradni psychologicznej na stanowiskach: pedagog, psycholog, logopeda, pracodawca musi opracować ryzyko zawodowe i zapoznać z nim...
6. Ocena ryzyka zawodowego - wypadek komunikacyjny
Pytanie:  Czy dokonując oceny ryzyka zawodowego dla pracowników administracyjno-biurowych w punkcie "wypadek komunikacyjny" należy wziąć pod uwagę jedynie wyjazdy...
7. Ocena ryzyka zawodowego niepełnosprawnego pracownika
Mam ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska technik fizjoterapii. Zatrudniono nowego niepełnosprawnego pracownika, dlatego dokument musi ulec modyfikacji. Jakie kryteria należy uwzględnić w nowej...
8. Ocena ryzyka zawodowego kanalarza
Pytanie:  Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kanalarza?Odpowiedź:  Obowiązujące przepisy nie określają...
9. Ocena ryzyka zawodowego pielęgniarek - promieniowanie jonizujące
Podczas kontroli oceny ryzyka zawodowego inspektor PIP zarzucił, że w charakterystyce stanowisk pracy pielęgniarek nie wykazano prac narażonych na promieniowanie jonizujące, którego źródłem jest...
10. Hałas w ocenie ryzyka zawodowego ratownika medycznego
Czy hałas należy ująć w karcie oceny ryzyka zawodowego ratownika medycznego? Czy ratownicy medyczni powinni mieć przedzielone ochronniki słuchu? W przypadku ratownika medycznego hałas powinien być...
11. Ocena ryzyka zawodowego a pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia
Czy do karty oceny ryzyka zawodowego powinny być dodane pomiary czynników szkodliwych, czy też wystarczy dodać kolejną kartę i zapoznać z nią pracowników, bądź czy należy wykonać nową ocenę ryzyka...
12. Ocena ryzyka zawodowego na budowie
Obsługuje firmę budowlaną i musze zrobić ocenę ryzyka zawodowego. Czy ocenę ryzyka zawodowego robi się na stanowisko, czy na konkretną budowę? Chodzi mi w przypadku firm budowlanych. Ocenę ryzyka...
13. Ocena ryzyka zawodowego a ocena ryzyka znaczącego przy wdrażaniu Systemu Zarządzania
Pytanie:  Wdrażamy System Zarządzania według normy ISO 18001. Jak najlepiej ocenić ryzyko znaczące związane z normą? Jaką metodę zastosować?...
14. Obowiązek dostarczenia kart charakterystyki
Przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego dla fryzjera poprosiłam dostawców środków używanych w salonie, aby dostarczyli mi karty charakterystyki. W odpowiedzi dostałam pismo informujące mnie, iż...
15. Uprawnienia do sporządzania oceny ryzyka zawodowego
Pytanie:  Kto może sporządzić ocenę ryzyka zawodowego związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej (jakimi...
16. Nowy pracodawca a ocena ryzyka zawodowego
Pytanie:  Zakład pracy kupił od syndyka upadłą firmę. Pracownicy zostali zatrudnieni do "nowej firmy" na te same stanowiska i wykonują tę samą pracę,...
17. Plan działań profilaktycznych
Pytanie:  Jak tworzyć plan działań profilaktycznych przy ocenie ryzyka zawodowego?Odpowiedź:  Planowanie profilaktyki w ryzyku zawodowym powinno być prowadzone z...
18. Ocena ryzyka dla ucznia
Pytanie:  Czy muszę wykonywać ocenę ryzyka zawodowego dla uczniów w technikum?Odpowiedź:  Należy łączyć uczniów z pracownikami w...
19. Kwalifikacje do oceny ryzyka zawodowego
Czy pracownik, który prowadzi sprawy bhp w zakładzie pracy, posiadający uprawnienia technika bhp sam może sporządzić ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach? Czy taka ocena będzie...
20. Plan ochrony w przypadku czynników biologicznych zaliczanych do 2 grupy zagrożeń
Czy ujmując w ocenie ryzyka zawodowego zagrożenia biologiczne z grupy 2 zagrożeń powinno się wykonać tzw. plan ochrony? Rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w...
21. Czynnik biologiczny w ocenie ryzyka zawodowego sprzątaczki
Czy w firmie sprzedającej farby i rozpuszczalniki gdzie występuje m.in. stanowisko sprzedawcy (kontakt z klientem), sprzątaczki (środki chemiczne + kontakt z innymi pracownikami i klientami) można...
22. Ocena ryzyka zawodowego - pracowników narażonych na hałas
Pytanie:  Co należy brać pod uwagę przy ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracownika na hałas lub drgania mechaniczne?Odpowiedź: ...
23. Ocena ryzyka zawodowego przy narażeniu na czynniki chemiczne
Pytanie:  Muszę dokonać oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu czynności z zastosowaniem czynników chemicznych na stanowisku mechanika samochodowego. W moim...
24. Jedna ocena ryzyka zawodowego dla kilku stanowisk pracy
Pytanie:  W przedsiębiorstwie wszystkie stanowiska administracyjno-biurowe - programiści, informatycy, pracownicy kadr, kierownicy projektów itp. Czy dla każdego z tych...
25. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego
Pytanie:  Jak wygląda przykładowa ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego?Odpowiedź:  Poniżej przedstawiamy przykładową...
26. Ocena ryzyka zawodowego w Lekarskiej Spółdzielni Pracy
Pytanie:  Muszę ocenić ryzyko zawodowe w Lekarskiej Spółdzielni Pracy na stanowiskach: laborant, pielęgniarka, lekarz. Wiem, że dawniej istniały wydawnictwa...
27. Uprawnienia do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego
Jakie uprawnienia należy posiadać do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (np ratownika medycznego, kierowcy karetki, kelnera)? Czy ukończone studia podyplomowe Zarządzanie...
28. Zagrożenia przy pracach traserskich
Jakie zagrożenia występują przy pracach traserskich? Zagrożenia mogące wystąpić podczas prac traserskich zależeć będą od:gabarytów i ciężaru przedmiotów, na których będą kreślone linie, wyznaczane...
29. Ryzyko zawodowe zależne od wydatku energetycznego
Co wziąć pod uwagę przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego zależną od wydatku energetycznego?Pracodawca jest zobowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące m.in. przy ręcznych pracach...
30. Ergonomia w procesie oceny ryzyka zawodowego
W jaki sposób w procesie oceny ryzyka uwzględnić ergonomię?Dokonując oceny ryzyka zawodowego należy w taki sposób postępować, aby nie pominąć w nim aspektów ergonomicznych procesu pracy.Dlatego...
31. Ocena ryzyka zawodowego dla wybranych prac uwzględniająca niektóre zagrożenia związane z czynnikami...
Pytanie:  Jak powinna wyglądać przykładowa ocena ryzyka zawodowego dla wybranych prac uwzględniająca niektóre zagrożenia związane z czynnikami...
32. Ocena ryzyka dla maszyny
Pytanie:  W jaki sposób dokonać oceny ryzyka technicznego maszyn zgodnie z art.9 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz dyrektywy 2006/42.WE? Czy...
33. Ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy, czy każdego pracownika z osobna?
Czy ryzyko zawodowe sporządza się dla kilku spawaczy jednocześnie, czy dla każdego z osobna?Ocena ryzyka zawodowego odnosi się do stanowiska pracy, a nie do każdego pracownika osobno. Zatem jeżeli na...
34. Karta analizy ryzyka zawodowego młodocianego mechanika samochodowego
Pytanie:  W jaki sposób powinna wyglądać kartę analizy ryzyka zawodowego młodocianego mechanika samochodowego? Odpowiedź:  Przedstawiamy Państwu...
35. Ocena ryzyka zawodowego związana z hałasem - przygotowania
Pytanie:  Jak przygotować się do oceny ryzyka zawodowego związanej z hałasem? Odpowiedź:  Bez względu na zastosowaną metodę oceny ryzyka zawodowego...
36. Informacje o hałasie wynikające z oceny ryzyka zawodowego przekazywane pracownikom
Pytanie:  Jakie informacje o hałasie wynikające z oceny ryzyka zawodowego przekazać pracownikom?Odpowiedź:  Pracodawca w trakcie szkoleń powinien przekazań...
37. Ocena ryzyka zawodowego związanego z oświetleniem
Jak oceniać ryzyko zawodowe związane z oświetleniem?Najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy związanych z oświetleniem jest niedoświetlenie stanowisk pracy, występowanie olśnienia oraz niekiedy...
38. Karta oceny ryzyka zawodowego młodocianego mechanika samochodowego
Jak powinna wyglądać przykładowa karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy młodocianego mechanika samochodowego? Przedstawiamy Państwu przykładową kartę oceny ryzyka zawodowego na stanowisku...
39. Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika zatrudnionego na kilku stanowiskach
Pracownik wykonuje pracę na różnych stanowiskach. Jak w takim przypadku wygląda sprawa z zapoznaniem i oświadczeniem pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego?Pracodawca powierzający...
40. Ocena ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych
Pytanie:  Co wziąć pod uwagę dokonując oceny ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych?Odpowiedź:  W ocenie ryzyka należy wziąć pod...
41. Jaką objętość powinna mieć ocena ryzyka zawodowego?
Pytanie:  Jak powinna być sporządzona ocena ryzyka zawodowego? Nie chodzi mi o użytą metodę, procedury przygotowawcze do wykonania oceny, ale o liczbę stron. Czy...
42. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku prezesa zarządu
Pytanie:  Czy prezesowi zarządu (pracodawcy) należy oszacować ryzyko zawodowe?Odpowiedź:  Jeżeli prezes zarządu pełni swoją funkcję w ramach...
43. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego kierowcy samochodu dostawczego
Pytanie:  Jak wygląda przykładowa ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy samochodu dostawczego przewożącego sprzęt...
44. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego
Pytanie:  W jaki sposób przygotować ocenę ryzyka zawodowego? Odpowiedź:  Przystąpienie do prac związanych  z ocena ryzyka zawodowego  na stanowisku...
45. Ocena istniejących środków bezpieczeństwa w firmie
Po zidentyfikowaniu zagrożeń i ocenie aktualnie istniejących środków bezpieczeństwa w naszej firmie nadal nie mam pewności czy można zaakceptować ryzyko zawodowe. Co dalej robić w takiej...
46. Przegląd miejsc pracy przed oceną ryzyka zawodowego w firmie gastronomicznej
Muszę przygotować ocenę ryzyka zawodowego w dużej restauracji. Na początku chcę przeprowadzić przegląd miejsc pracy. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas tego przeglądu?Podczas przeprowadzania...
47. Ocena ryzyka zawodowego kobiet w ciąży i karmiących piersią
Pytanie:  Jak powinna wyglądać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym zatrudnione są kobiety w ciąży i w okresie karmienia?Odpowiedź: ...
48. Źródła informacji o zagrożeniach
Skąd czerpać informacje na temat zagrożeń występujących na stanowisku pracy?Źródłami informacji o zagrożeniach są między innymi:dane techniczne o stosowanych na stanowisku pracy maszynach i...
49. Dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego
Pytanie:  Które dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego przeznaczone są dla pracodawcy?Odpowiedź:  Dokumenty przeznaczone dla pracodawcy to m.in.:Lista...
50. Co jest niezbędne do wstępnej oceny ryzyka zawodowego?
Pytanie:  Jakie informacje i dokumenty są niezbędne do zrealizowania wstępnej oceny ryzyka zawodowego? Gdzie ich szukać?Odpowiedź:  Do zrealizowania wstępnej...
51. Jak ograniczyć koszty wykonywania oceny ryzyka zawodowego w firmie?
Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie? Czy lepiej polecić to ekspertowi z zewnątrz, czy też pracownikowi zakładowej służby bhp?Osobą odpowiedzialną...
52. Częstotliwość oceny ryzyka zawodowego
Pytanie:  Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego?Odpowiedź:  W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę...
53. 14 nowych zasad oceny ryzyka zawodowego
Jakie zmiany dotyczące procesu oceny ryzyka zawodowego wprowadziła ostatnia nowelizacja ogólnych przepisów bhp? Od 21 czerwca 2007 r. obowiązują zmiany NPB("005"); w przepisach rozporządzenia...
54. Brak oceny ryzyka zawodowego w firmie
Pytanie:  Co robić w sytuacji, gdy w firmie nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego? Odpowiedź:  Jeżeli w firmie nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego, inspektor ds....
55. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
Pytanie:  Jak często aktualizować oceny ryzyka zawodowego na danych stanowiskach w firmie?Odpowiedź:  Nie ma przepisu, który określałby jak często...
56. Jak ułatwić przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego?
Pytanie:  Jak dobrze przygotować się do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w firmie? Odpowiedź:  Dobre przygotowanie do przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w...

Rozwiń
Prawa i obowiązki służby BHP

57. Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego
Pytanie:  Jaka jest rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego? Jakie są obowiązki pracodawcy w ocenie ryzyka zawodowego?Odpowiedź:  Do zadań służby...

Rozwiń
BHP w różnych branżach

58. Ocena ryzyka dla ucznia
Pytanie:  Czy muszę wykonywać ocenę ryzyka zawodowego dla uczniów w technikum?Odpowiedź:  Należy łączyć uczniów z pracownikami w...

Rozwiń
III kwartał 2011

59. EU-OSHA ogłosiła przełomowy projekt na rzecz usprawnienia oceny ryzyka w małych i średnich...
Podczas odbywającego się właśnie 19. Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Stambule (11-15 września 2011), dokonano oficjalnej inauguracji interaktywnego narzędzia on-line do oceny...

Rozwiń
Środowisko pracy

60. Zabezpieczenie sprzątaczki myjącej okna na wysokości
Jak zabezpieczyć sprzątaczkę myjącą okna powyżej 1m, 1,5m , 3m wysokości?Pracą na wysokości jest praca wykonywana na poziomach roboczych znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem...
61. Obsługa urządzeń laserowych w celach leczniczych- wymagania
Czy tytuł fizjoterapeuty wystarczy do obsługi urządzeń laserowych w celach leczniczych? Legitymowanie się kwalifikacjami fizjoterapeuty nie jest wystarczające do obsługi urządzeń laserowych w celach...
62. Klasyfikacja i ocena stanowisk pracy pod kątem pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
Jak w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy klasyfikować i oceniać stanowiska na...
63. Przykładowa ocena warunków pracy uwzględniająca zagadnienia ergonomii
Jak powinna wyglądać przykładowa ocena warunków pracy uwzględniająca zagadnienia ergonomii przy pracach związanych z naprawą elementów osłonowych elewacji budynku wykonywanych z drabiny?Poniższa...

Rozwiń
Komentarze do orzeczeń

64. Nakaz uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego musi być konkretny
To na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Jednak w razie ustalenia,...

Rozwiń
Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego

65. Informowanie o ryzyku zawodowym
Po wykonaniu oceny ryzyka zawodowego pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o:ustalonym poziomie ryzyka zawodowego,skutkach ryzyka zawodowego,przyjętych środkach obniżenia ryzyka...
66. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w firmie
Chcąc przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego musicie najpierw odpowiednio się do niej przygotować. Przygotowanie to powinno polegać na:zapewnieniu niezbędnych zasobów finansowych, rzeczowych, ludzkich...
67. Rola służby bhp
Pracownik służby bhp jest osobą, na którą pracodawca ceduje (drogą służbową) wiele swoich obowiązków kontrolnych w zakresie organizacji stanowisk pracy i kontroli wykonywania prac zgodnie z...
68. Obowiązki pracodawcy
Obowiązki pracodawcy przy ocenie ryzyka zawodowego Kodeks pracyKażdy pracodawca ma obowiązek:oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,stosowania niezbędnych środków...
69. Cel oceny ryzyka zawodowego
Celem oceny ryzyka zawodowego jest umożliwienie pracodawcy podjęcia odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy pracownikom. Zawsze należy dążyć do ograniczenia ryzyka do...
70. Definicje
Znajomość i zrozumienie poniższych pojęć jest podstawą oceny ryzyka zawodowego w firmie. Każdy specjalista ds. bhp powinien je znać, ponieważ bezpośrednio - w mniejszym lub większym stopniu - dotyczą...
71. Wprowadzenie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy powinno być jednym z centralnych celów każdej firmy - niezależnie od jej wielkości - z 3 powodów, mianowicie:narastania sprzeciwu społecznego przeciwko...

Rozwiń
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

72. Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego
Oceniając ryzyko zawodowe na badanym stanowisku pracy trzeba brać pod uwagę następujące parametry:stopień możliwej straty wynikającej ze zdarzenia (skutki, konsekwencje zdrowotne),prawdopodobieństwo...
73. Identyfikacja zagrożeń
Identyfikacja zagrożeń jest podstawowym elementem oceny ryzyka zawodowego i od niej zależeć będzie poprawność całego procesu oceny. Dla usystematyzowania działań zespołu oceniającego wskazanym jest...
74. Wprowadzenie
Pierwszym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. W procesie tym rozpoznaje się, czy zagrożenie istnieje oraz definiuje się jego charakterystykę, czyli:skąd pochodzi,jakie są albo...
75. LISTA KONTROLNA PROCEDURY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
WPROWADZENIE Niniejsza lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego oparta jest na algorytmie oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i...

Rozwiń
Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

76. Dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka
Część dokumentów po przeprowadzonej już ocenie ryzyka zawodowego jest przeznaczona dla samego pracodawcy, część zaś, do zapoznania się, dla pracowników firmy. Dokumentacja dla pracodawcy Dla...
77. Proces oceny ryzyka zawodowego w firmie
Proces oceny ryzyka zawodowego musi przebiegać sprawnie, a ocena musi być rzetelna. Aby sprostać takim wymaganiom, należy go prawidłowo zorganizować. Biorąc pod uwagę:złożoność procedury,konieczność...

Rozwiń
IV kwartał 2012

78. Nakaz uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego musi być konkretny
To na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Jednak w razie ustalenia,...

Rozwiń
I kwartał 2013

79. Risk Score jedną z najbardziej przystępnych metod oceny ryzyka zawodowego
Risk Score jedną z najbardziej przystępnych metod oceny ryzyka zawodowego Do obowiązków pracowników służby bhp należy m.in. udział w dokonywaniu oceny...

Rozwiń
II kwartał 2013

80. Podpisanie przez pracodawcę karty oceny ryzyka jest w jego interesie
Podpisanie przez pracodawcę karty oceny ryzyka jest w jego interesieZ rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych...

Rozwiń
Ryzyko zawodowe

81. Sprawdź, jak dokonać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej
Pytanie:  Jak dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki anestezjologicznej podczas wykonywania zabiegów operacyjnych?Odpowiedź:  Dokonując...
82. Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym
Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca, oceniając ryzyko zawodowe, powinien brać pod uwagę...
83. Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne konsekwencje, o których trzeba pamiętać podczas analizy i...
84. Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole
Wakacje to świetny czas na odpoczynek zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ale należy pamiętać, że miną szybko i trzeba się dobrze przygotować...
85. Skąd się biorą błędy w ocenie ryzyka zawodowego
Błędy w ocenie ryzyka zawodowego pojawiają się, jeżeli w procesie szacowania ryzyka zawodowego zadowalający wynik został osiągnięty na skutek...
86. Alergen na stanowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego
Alergen na stanowisku pracy – ocena ryzyka zawodowegoW przypadku, gdy pracownik zaczyna uskarżać się na alergię i istnieje uzasadnione podejrzenie, że przyczyną...
87. Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego
Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowegoPracodawca ma w taki sposób prowadzić działalność firmy, aby unikać występowania zagrożeń, a tym...
88. Kluczowe elementy oceny ryzyka zawodowego
Kluczowe elementy oceny ryzyka zawodowegoCelem oceny ryzyka zawodowego jest umożliwienie pracodawcy podjęcia odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo i...
89. Ponowna ocena ryzyka zawodowego
Pytanie:  Czy jest konieczność dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego po wypadku przy pracy, mimo iż w aktualnym opracowaniu są ocenione zagrożenia , które...
90. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym
Pytanie:  Komu składamy raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń...
91. Risk Score jedną z najbardziej przystępnych metod oceny ryzyka zawodowego
Risk Score jedną z najbardziej przystępnych metod oceny ryzyka zawodowego Do obowiązków pracowników służby bhp należy m.in. udział w dokonywaniu oceny...
92. Ocena ryzyka zawodowego - wypadek komunikacyjny
Pytanie:  Czy dokonując oceny ryzyka zawodowego dla pracowników administracyjno-biurowych w punkcie "wypadek komunikacyjny" należy wziąć pod uwagę jedynie wyjazdy...
93. Nakaz uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego musi być konkretny
To na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Jednak w razie ustalenia,...
94. Ocena ryzyka zawodowego niepełnosprawnego pracownika
Mam ocenę ryzyka zawodowego dla stanowiska technik fizjoterapii. Zatrudniono nowego niepełnosprawnego pracownika, dlatego dokument musi ulec modyfikacji. Jakie kryteria należy uwzględnić w nowej...
95. Cel oceny ryzyka zawodowego
Celem oceny ryzyka zawodowego jest umożliwienie pracodawcy podjęcia odpowiednich kroków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy pracownikom. Zawsze należy dążyć do ograniczenia ryzyka do...
96. Informowanie o ryzyku zawodowym
Po wykonaniu oceny ryzyka zawodowego pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o:ustalonym poziomie ryzyka zawodowego,skutkach ryzyka zawodowego,przyjętych środkach obniżenia ryzyka...
97. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w firmie
Chcąc przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego musicie najpierw odpowiednio się do niej przygotować. Przygotowanie to powinno polegać na:zapewnieniu niezbędnych zasobów finansowych, rzeczowych, ludzkich...
98. Dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka
Część dokumentów po przeprowadzonej już ocenie ryzyka zawodowego jest przeznaczona dla samego pracodawcy, część zaś, do zapoznania się, dla pracowników firmy. Dokumentacja dla pracodawcy Dla...
99. Proces oceny ryzyka zawodowego w firmie
Proces oceny ryzyka zawodowego musi przebiegać sprawnie, a ocena musi być rzetelna. Aby sprostać takim wymaganiom, należy go prawidłowo zorganizować. Biorąc pod uwagę:złożoność procedury,konieczność...
100. Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego
Oceniając ryzyko zawodowe na badanym stanowisku pracy trzeba brać pod uwagę następujące parametry:stopień możliwej straty wynikającej ze zdarzenia (skutki, konsekwencje zdrowotne),prawdopodobieństwo...
101. Ocena ryzyka zawodowego kanalarza
Pytanie:  Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kanalarza?Odpowiedź:  Obowiązujące przepisy nie określają...
102. Ocena ryzyka zawodowego pielęgniarek - promieniowanie jonizujące
Podczas kontroli oceny ryzyka zawodowego inspektor PIP zarzucił, że w charakterystyce stanowisk pracy pielęgniarek nie wykazano prac narażonych na promieniowanie jonizujące, którego źródłem jest...
103. Hałas w ocenie ryzyka zawodowego ratownika medycznego
Czy hałas należy ująć w karcie oceny ryzyka zawodowego ratownika medycznego? Czy ratownicy medyczni powinni mieć przedzielone ochronniki słuchu? W przypadku ratownika medycznego hałas powinien być...
104. Ocena ryzyka zawodowego a pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia
Czy do karty oceny ryzyka zawodowego powinny być dodane pomiary czynników szkodliwych, czy też wystarczy dodać kolejną kartę i zapoznać z nią pracowników, bądź czy należy wykonać nową ocenę ryzyka...
105. Ocena ryzyka zawodowego na budowie
Obsługuje firmę budowlaną i musze zrobić ocenę ryzyka zawodowego. Czy ocenę ryzyka zawodowego robi się na stanowisko, czy na konkretną budowę? Chodzi mi w przypadku firm budowlanych. Ocenę ryzyka...
106. Ocena ryzyka zawodowego kobiet w ciąży i karmiących piersią
Pytanie:  Jak powinna wyglądać ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym zatrudnione są kobiety w ciąży i w okresie karmienia?Odpowiedź: ...

Rozwiń
II kwartał 2014

107. Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego
Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowegoPracodawca ma w taki sposób prowadzić działalność firmy, aby unikać występowania zagrożeń, a tym...
108. Ocena ryzyka zawodowego - przegląd miejsc pracy
Ocena ryzyka zawodowego – przegląd miejsc pracyPrzystępując do oceny ryzyka zawodowego, najpierw należy przeprowadzić przegląd miejsc pracy. Należy...

Rozwiń
III kwartał 2014

109. Ocena ryzyka zawodowego przy promieniowaniu optycznym
Podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, tak i w sytuacji narażenia na promieniowanie optyczne pracodawca, oceniając ryzyko zawodowe, powinien brać pod uwagę...
110. Czynnik ludzki w ocenie ryzyka zawodowego
Człowiek uczestniczący w procesie pracy nie jest jej narzędziem lecz podmiotem. Niesie to za sobą pewne konsekwencje, o których trzeba pamiętać podczas analizy i...
111. Ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole
Wakacje to świetny czas na odpoczynek zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Ale należy pamiętać, że miną szybko i trzeba się dobrze przygotować...
112. Skąd się biorą błędy w ocenie ryzyka zawodowego
Błędy w ocenie ryzyka zawodowego pojawiają się, jeżeli w procesie szacowania ryzyka zawodowego zadowalający wynik został osiągnięty na skutek...
113. Po wypadku trzeba zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego
Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy, należy zweryfikować ocenę ryzyka zawodowego w zakresie zagrożeń, które spowodowały ten wypadek.Wykonana przed wypadkiem...

Rozwiń
Ocena ryzyka zawodowego

114. Karta oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011
Typ: Dokument MS WordRozmiar: 48.5 KBPowyższy dokument tekstowy jest dostępny w formacie MS Word. Możesz go otworzyć, przeglądać, wypełnić, zapisać na dysku oraz wydrukować używając programów...
115. Karta oceny ryzyka zawodowego
Typ: Dokument MS WordRozmiar: 65.5 KBPowyższy dokument tekstowy jest dostępny w formacie MS Word. Możesz go otworzyć, przeglądać, wypełnić, zapisać na dysku oraz wydrukować używając programów...

Rozwiń
I kwartał 2015

116. Od czego zależy skuteczna profilaktyka po ocenie ryzyka?
Od czego zależy skuteczna profilaktyka po ocenie ryzyka?Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i … okazuje się, że nie wypada ona idealnie. Trzeba...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.