Piątek, 19 grudnia 2014
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

postępowanie powypadkowe

Poszukiwano wyrażenia: postępowanie powypadkowe
Znaleziono 59 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Rozwiń
Wypadki i postępowanie powypadkowe

1. Wypadek lekarza - jak prowadzić postępowanie powypadkowe?
Pytanie:  Lekarz zakłuł się igłą w trakcie wykonywania zabiegu, był zatrudniony na kontrakcie. Czy w takim przepadku prowadzimy postępowanie wypadkowe,...
2. Termin oficjalnego zgłoszenia wypadku przy pracy a wszczęcie postępowania powypadkowego
W zakładzie pracy wydarzył się wypadek przy pracy: pracownik potknął się o paletę, upadł, doznał urazu nogi i w wyniku zdarzenia przebywał 3-tyg. na zwolnieniu lekarskim. Tuż po zdarzeniu o całej...
3. Wszczęcie postępowania powypadkowego bez względu na ciężkość urazu
Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy (zwichnął kciuk i ma usztywnienie) musi być na L4 (zwolnieniu lekarskim), aby można było przeprowadzić postępowanie powypadkowe i aby mógł się starać...
4. Omdlenie, utrata przytomności wypadkiem przy pracy
Pracownik stracił przytomność podczas wykonywania swoich codziennych czynności służbowych - nie znamy przyczyny omdlenia. Czy przeprowadzamy postępowanie powypadkowe i czy takie zdarzenie może być...
5. Postępowanie powypadkowe w przypadku wypadku przy pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Kto sporządza protokół powypadkowy jeżeli wypadkowi przy pracy ulega osoba która posiada firmę jednoosobową? Jak wygląda postępowanie powypadkowe? Przede wszystkim należy wskazać, że za wypadek przy...
6. Wynagrodzenie dodatkowe za przeprowadzenie postępowania powypadkowego?
Kto powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe wypadku w drodze do pracy lub z pracy w zakładzie? Czy za ww. czynność przysługuje osobie przeprowadzającej postępowanie wynagrodzenie dodatkowe,...
7. Ponowne postępowanie powypadkowe
Pracownik miał wypadek w styczniu 2011r. Postępowanie powypadkowe zostało zakończone. W maju otrzymał jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Teraz, tj. we wrześniu dostarczył zwolnienie lekarskie z...
8. Postępowanie powypadkowe w sytuacji wypadku zleceniobiorcy studenta
Zleceniobiorca uległ wypadkowi podczas świadczenia usługi. Jest on studentem, więc nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, oraz co się z tym wiąże ubezpieczeniom chorobowemu...
9. Potknięcie jako przyczyna zewnętrzna wypadku
Pracownik przemieszczając się po budynku zakładu , wchodząc po schodach, potknął się na stopniu i instynktownie ręką chciał się podeprzeć o podłoże, doszło do uszkodzenia kciuka. Schody, klatka...
10. Pozyskanie informacji od świadków wypadku przez e-mail
Firma ma dość dużo oddziałów w całej Polsce, czy mogę w razie wypadku przesłuchać poszkodowanego lub świadka drogą e-mailową (przysłanie zeznań na pocztę e-mailową)? Nie widzę przeszkód, aby...
11. Wypadek osoby niepełnosprawnej na stażu z Urzędu Pracy
Osoba niepełnosprawna (skierowana do pracy z Urzędu Pracy, posiadająca na terenie zakładu opiekuna) wykonująca najprostsze czynności w naszej firmie, w połowie trzeciego dnia pracy skaleczyła się w...
12. Postępowanie powypadkowe po zakłuciu igłą przez pielęgniarkę zabiegową
U pielęgniarki zabiegowej doszło do zakłucia palca igłą. Jest to wypadek przy pracy i tak wpisano w protokole oraz w rejestrze wypadków, a pracownik został skierowany na badania kontrolne przez...
13. Zdarzenie wypadkowe w czasie podróży do pracy w innym kraju
Pracownicy firmy są zatrudnieni w firmie w Polsce jednak wykonują zadania poza jej granicami. Raz na 6 tygodni jadą do Polski. Wyjazd jest zwykle w piątek po godzinach pracy, a powrót z poniedziałku...
14. Ponowne rozpatrzenie zdarzenia wypadkowego
Protokół powypadkowy został sporządzony i zatwierdzony. Zdarzenie nie zostało jednak uznane za wypadek przy pracy, a poszkodowany nie wniósł uwag do tego protokołu. Po dwóch miesiącach od daty...
15. Świadkowie wypadku w drodze z/do pracy
Jeżeli nie ma bezpośrednich świadków wypadku w drodze do pracy, to czy należy zebrać informacje od tzw. pośrednich świadków wypadku i dołączyć do dokumentacji powypadkowej?W przypadku braku...
16. Postępowanie w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem
Kto dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jeżeli wypadkowi ulegnie osoba niebędąca pracownikiem? Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy osób niebędących...
17. Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego
Jak powinna wyglądać procedura postępowania powypadkowego w przypadku gdy wypadkowi przy pracy ulegnie pracownik tymczasowy? Kto powołuje zespół powypadkowy? Zespół powypadkowy dla ustalenia...
18. Wypadek osoby wykonującej prace społecznie użyteczne
Jakie dokumenty należy zgromadzić jeżeli, wypadkowi w drodze z pracy uległ pracownik prac społecznie użytecznych?Wypadki osoby bezrobotnej w drodze do pracy społecznie użytecznej nie łączą się z...
19. Zwiększone jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy
Po zaistniałym wypadku przy pracy wdrożono odpowiednie postępowanie, w wyniku którego pracownik otrzymał odszkodowanie z ZUS oraz wypłacono mu odpowiedni po wypadku zasiłek chorobowy. W kilka...
20. Postępowanie powypadkowe w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem
Pytanie:  Kto i na jakiej podstawie przeprowadza postępowanie powypadkowe gdy wypadkowi ulegnie osoba ubezpieczona niebędąca pracownikiem?Odpowiedź:  Ustalenia...
21. Odmowa przyznania świadczeń przez ZUS a nieprzysługiwanie świadczeń z tytułu wypadku przy...
Kiedy ZUS może odmówić wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy? Co można uznać za rażące naruszenie przepisów (powodujące odmowę wypłaty odszkodowania przez ZUS)? Czy zapis w protokole...
22. Karanie pracownika za naruszenie przepisów bhp a postępowanie powypadkowe
Jeżeli nie można wniosku o ukaranie zapisać w treść protokołu powypadkowego, to kto ma wnioskować o ukaranie pracownika w związku ze stwierdzeniem przez zespół powypadkowy naruszenia przez...
23. Wypadek przy pracy krok po kroku
Jakie trzeba podjąć pierwsze kroki, jeżeli zdarzył się wypadek przy pracy?Jeżeli na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku przy pracy należy niezwłocznie udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,...
24. Czy zawał serca może być uznany za wypadek przy pracy?
Czy zawał serca lekarza na dyżurze można uznać za wypadek przy pracy? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy? Jakie są procedury?Nie można wykluczyć, że zawał serca, którego doznał pracownik (w...
25. Postępowanie powypadkowe w przypadku wypadku w drodze do/z pracy
Kto ma wykonać dokumentację wypadku w drodze do pracy? Jaka jest tu rola służby bhp? Obowiązek sporządzenia dokumentacji wypadku w drodze do pracy spoczywa na pracodawcy, o ile wypadkowi uległ...
26. Wypadek dyrektora zakładu państwowego
Wypadek miał pracodawca, który jest dyrektorem zakładu państwowego na podstawie powołania przez ministra. Kto przeprowadza postępowanie powypadkowe? Postępowanie powypadkowe, w sytuacji gdy wypadku...
27. Wniosek o wydanie opinii lekarskiej
Zakład pracy chce wystąpić do lekarza z prośbą o wystawienie opinii lekarskiej w celu ustalenia faktycznych skutków wypadku przy pracy (miejsce i rodzaj urazu). Czy istnieje wzór dokumentu jakim...
28. Problematyka „zakończenia pracy” i „związku z pracą” w postępowaniu...
Proszę o wyjaśnienie, czy wypadek, który miał miejsce w drodze z szatni na parking zakładowy (ogrodzony teren zakładu) zaraz po zakończeniu pracy można zakwalifikować jako wypadek przy pracy zgodnie...
29. Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego z opóźnieniem
Pracownik ochrony po wielomiesięcznym przebywaniu na zwolnieniu lekarskim zwrócił się z wnioskiem o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy. W firmie obowiązuje pisemna instrukcja zgłaszania zdarzeń...
30. Czy każde zdarzenie wypadkowe należy wpisać do rejestru wypadków?
Czy stwierdzenie w protokole powypadkowym (z odpowiednim uzasadnieniem) ,że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy wystarczy żeby nie wpisywać zaistniałego zdarzenia do rejestru wypadku? Każde...
31. Składanie wyjaśnień przez dziecko do protokołu powypadkowego
Wypadkowi podczas pracy uległ nauczyciel, zaistniałe zdarzenie widziały dzieci. Jeżeli nie chciałbym wysłuchiwać dzieci jako świadków, czy ZUS może zakwestionować dokumentację wypadkową bez tych...
32. Wypadek strażaka ochotniczej straży pożarnej
18-letni strażak ochotniczej straży pożarnej (jednocześnie uczeń liceum) w czasie akcji przeciwpowodziowej złamał nogę w kolanie. Czy należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe? Jeśli tak, to kto...

Rozwiń
Prawa i obowiązki pracodawcy

33. Co zrobić z dokumentacją powypadkową starszą niż 10 lat?
Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy odnośnie sposobu postępowania z kompletną dokumentacją powypadkową "starszą" niż 10 lat? Czy istnieje obowiązek przekazania w/w dokumentacji do archiwum...

Rozwiń
IV kwartał 2011

34. Czy propozycje resortu pracy zmian w trybie ustalania wypadków przy pracy sprzyjać będą nadużyciom?
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji...

Rozwiń
III kwartał 2012

35. Zmiany w postępowaniu powypadkowym i nowy wzór karty wypadku
24 sierpnia 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia...

Rozwiń
Wypadki i zdarzenia

36. Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcje
Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania...
37. Sposób postępowania pracownika w razie wypadku
Podczas przeprowadzania instruktażu stanowiskowego bhp montera urządzeń AGD należy m.in. wskazać szkolonym wydarzenia, które najczęściej powodują...
38. Zmiany w postępowaniu powypadkowym i nowy wzór karty wypadku
24 sierpnia 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia...
39. Termin oficjalnego zgłoszenia wypadku przy pracy a wszczęcie postępowania powypadkowego
W zakładzie pracy wydarzył się wypadek przy pracy: pracownik potknął się o paletę, upadł, doznał urazu nogi i w wyniku zdarzenia przebywał 3-tyg. na zwolnieniu lekarskim. Tuż po zdarzeniu o całej...
40. Złożenie wyjaśnień w postępowaniu powypadkowym przez pracownika przebywającego na zwolnieniu...
Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi przy pracy w wyniku czego przebywa na zwolnieniu lekarskim oznaczonym numerem 2 - "chory może chodzić". Jako pracownik służby bhp chcąc przeprowadzić...
41. Wszczęcie postępowania powypadkowego bez względu na ciężkość urazu
Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy (zwichnął kciuk i ma usztywnienie) musi być na L4 (zwolnieniu lekarskim), aby można było przeprowadzić postępowanie powypadkowe i aby mógł się starać...
42. Omdlenie, utrata przytomności wypadkiem przy pracy
Pracownik stracił przytomność podczas wykonywania swoich codziennych czynności służbowych - nie znamy przyczyny omdlenia. Czy przeprowadzamy postępowanie powypadkowe i czy takie zdarzenie może być...
43. Postępowanie powypadkowe w przypadku wypadku przy pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Kto sporządza protokół powypadkowy jeżeli wypadkowi przy pracy ulega osoba która posiada firmę jednoosobową? Jak wygląda postępowanie powypadkowe? Przede wszystkim należy wskazać, że za wypadek przy...
44. Wynagrodzenie dodatkowe za przeprowadzenie postępowania powypadkowego?
Kto powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe wypadku w drodze do pracy lub z pracy w zakładzie? Czy za ww. czynność przysługuje osobie przeprowadzającej postępowanie wynagrodzenie dodatkowe,...
45. Ponowne postępowanie powypadkowe
Pracownik miał wypadek w styczniu 2011r. Postępowanie powypadkowe zostało zakończone. W maju otrzymał jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Teraz, tj. we wrześniu dostarczył zwolnienie lekarskie z...
46. Postępowanie powypadkowe w sytuacji wypadku zleceniobiorcy studenta
Zleceniobiorca uległ wypadkowi podczas świadczenia usługi. Jest on studentem, więc nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, oraz co się z tym wiąże ubezpieczeniom chorobowemu...
47. Potknięcie jako przyczyna zewnętrzna wypadku
Pracownik przemieszczając się po budynku zakładu , wchodząc po schodach, potknął się na stopniu i instynktownie ręką chciał się podeprzeć o podłoże, doszło do uszkodzenia kciuka. Schody, klatka...
48. Pozyskanie informacji od świadków wypadku przez e-mail
Firma ma dość dużo oddziałów w całej Polsce, czy mogę w razie wypadku przesłuchać poszkodowanego lub świadka drogą e-mailową (przysłanie zeznań na pocztę e-mailową)? Nie widzę przeszkód, aby...
49. Postępowanie powypadkowe po zakłuciu igłą przez pielęgniarkę zabiegową
U pielęgniarki zabiegowej doszło do zakłucia palca igłą. Jest to wypadek przy pracy i tak wpisano w protokole oraz w rejestrze wypadków, a pracownik został skierowany na badania kontrolne przez...
50. Zdarzenie wypadkowe w czasie podróży do pracy w innym kraju
Pracownicy firmy są zatrudnieni w firmie w Polsce jednak wykonują zadania poza jej granicami. Raz na 6 tygodni jadą do Polski. Wyjazd jest zwykle w piątek po godzinach pracy, a powrót z poniedziałku...
51. Ponowne rozpatrzenie zdarzenia wypadkowego
Protokół powypadkowy został sporządzony i zatwierdzony. Zdarzenie nie zostało jednak uznane za wypadek przy pracy, a poszkodowany nie wniósł uwag do tego protokołu. Po dwóch miesiącach od daty...
52. Świadkowie wypadku w drodze z/do pracy
Jeżeli nie ma bezpośrednich świadków wypadku w drodze do pracy, to czy należy zebrać informacje od tzw. pośrednich świadków wypadku i dołączyć do dokumentacji powypadkowej?W przypadku braku...
53. Zwiększone jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy
Po zaistniałym wypadku przy pracy wdrożono odpowiednie postępowanie, w wyniku którego pracownik otrzymał odszkodowanie z ZUS oraz wypłacono mu odpowiedni po wypadku zasiłek chorobowy. W kilka...
54. Postępowanie powypadkowe w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem
Pytanie:  Kto i na jakiej podstawie przeprowadza postępowanie powypadkowe gdy wypadkowi ulegnie osoba ubezpieczona niebędąca pracownikiem?Odpowiedź:  Ustalenia...
55. Odmowa przyznania świadczeń przez ZUS a nieprzysługiwanie świadczeń z tytułu wypadku przy...
Kiedy ZUS może odmówić wypłaty świadczeń z tytułu wypadku przy pracy? Co można uznać za rażące naruszenie przepisów (powodujące odmowę wypłaty odszkodowania przez ZUS)? Czy zapis w protokole...
56. Karanie pracownika za naruszenie przepisów bhp a postępowanie powypadkowe
Jeżeli nie można wniosku o ukaranie zapisać w treść protokołu powypadkowego, to kto ma wnioskować o ukaranie pracownika w związku ze stwierdzeniem przez zespół powypadkowy naruszenia przez...

Rozwiń
BHP dla początkujących

57. Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcje
Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania...

Rozwiń
II kwartał 2014

58. Sposób postępowania pracownika w razie wypadku
Podczas przeprowadzania instruktażu stanowiskowego bhp montera urządzeń AGD należy m.in. wskazać szkolonym wydarzenia, które najczęściej powodują...

Rozwiń
III kwartał 2014

59. Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcje
Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.