Wtorek, 28 kwietnia 2015
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

postępowanie powypadkowe

Poszukiwano wyrażenia: postępowanie powypadkowe
Znaleziono 60 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Rozwiń
Wypadki i postępowanie powypadkowe

1. Brak przyczyny zewnętrznej a uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
Pytanie:  Kobieta przed podjęciem pracy (jeszcze nie przebrała się) zemdlała (miała mieć II zmianę) w zakładowej palarni. Udzielono jej pierwszej pomocy i...
2. Wypadek lekarza - jak prowadzić postępowanie powypadkowe?
Pytanie:  Lekarz zakłuł się igłą w trakcie wykonywania zabiegu, był zatrudniony na kontrakcie. Czy w takim przepadku prowadzimy postępowanie wypadkowe,...
3. Termin oficjalnego zgłoszenia wypadku przy pracy a wszczęcie postępowania powypadkowego
Pytanie:  W zakładzie pracy wydarzył się wypadek przy pracy: pracownik potknął się o paletę, upadł, doznał urazu nogi i w wyniku zdarzenia...
4. Wszczęcie postępowania powypadkowego bez względu na ciężkość urazu
Pytanie:  Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy (zwichnął kciuk i ma usztywnienie) musi być na L4 (zwolnieniu lekarskim), aby można było...
5. Omdlenie, utrata przytomności wypadkiem przy pracy
Pytanie:  Pracownik stracił przytomność podczas wykonywania swoich codziennych czynności służbowych - nie znamy przyczyny omdlenia. Czy przeprowadzamy...
6. Postępowanie powypadkowe w przypadku wypadku przy pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Pytanie:  Kto sporządza protokół powypadkowy jeżeli wypadkowi przy pracy ulega osoba która posiada firmę jednoosobową? Jak wygląda postępowanie...
7. Wynagrodzenie dodatkowe za przeprowadzenie postępowania powypadkowego?
Kto powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe wypadku w drodze do pracy lub z pracy w zakładzie? Czy za ww. czynność przysługuje osobie przeprowadzającej postępowanie wynagrodzenie dodatkowe,...
8. Ponowne postępowanie powypadkowe
Pracownik miał wypadek w styczniu 2011r. Postępowanie powypadkowe zostało zakończone. W maju otrzymał jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Teraz, tj. we wrześniu dostarczył zwolnienie lekarskie z...
9. Postępowanie powypadkowe w sytuacji wypadku zleceniobiorcy studenta
Pytanie:  Zleceniobiorca uległ wypadkowi podczas świadczenia usługi. Jest on studentem, więc nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, oraz co...
10. Potknięcie jako przyczyna zewnętrzna wypadku
Pytanie:  Pracownik przemieszczając się po budynku zakładu , wchodząc po schodach, potknął się na stopniu i instynktownie ręką chciał się...
11. Pozyskanie informacji od świadków wypadku przez e-mail
Firma ma dość dużo oddziałów w całej Polsce, czy mogę w razie wypadku przesłuchać poszkodowanego lub świadka drogą e-mailową (przysłanie zeznań na pocztę e-mailową)? Nie widzę przeszkód, aby...
12. Wypadek osoby niepełnosprawnej na stażu z Urzędu Pracy
Wypadek osoby niepełnosprawnej na stażu z Urzędu PracyPytanie: Osoba niepełnosprawna (skierowana do pracy z Urzędu Pracy, posiadająca na terenie zakładu opiekuna)...
13. Postępowanie powypadkowe po zakłuciu igłą przez pielęgniarkę zabiegową
Pytanie:  U pielęgniarki zabiegowej doszło do zakłucia palca igłą. Jest to wypadek przy pracy i tak wpisano w protokole oraz w rejestrze wypadków, a pracownik...
14. Zdarzenie wypadkowe w czasie podróży do pracy w innym kraju
Pytanie:  Pracownicy firmy są zatrudnieni w firmie w Polsce jednak wykonują zadania poza jej granicami. Raz na 6 tygodni jadą do Polski. Wyjazd jest zwykle w piątek po...
15. Ponowne rozpatrzenie zdarzenia wypadkowego
Pytanie:  Protokół powypadkowy został sporządzony i zatwierdzony. Zdarzenie nie zostało jednak uznane za wypadek przy pracy, a poszkodowany nie wniósł uwag...
16. Świadkowie wypadku w drodze z/do pracy
Pytanie:  Jeżeli nie ma bezpośrednich świadków wypadku w drodze do pracy, to czy należy zebrać informacje od tzw. pośrednich świadków wypadku i...
17. Postępowanie w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem
Pytanie:  Kto dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jeżeli wypadkowi ulegnie osoba niebędąca pracownikiem? Odpowiedź:  Ustalenia...
18. Wypadek przy pracy pracownika tymczasowego
Pytanie:  Jak powinna wyglądać procedura postępowania powypadkowego w przypadku gdy wypadkowi przy pracy ulegnie pracownik tymczasowy? Kto powołuje zespół...
19. Wypadek osoby wykonującej prace społecznie użyteczne
Pytanie:  Jakie dokumenty należy zgromadzić jeżeli, wypadkowi w drodze z pracy uległ pracownik prac społecznie użytecznych?Odpowiedź:  Wypadki osoby...
20. Zwiększone jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy
Zwiększone jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracyPytanie: Po zaistniałym wypadku przy pracy wdrożono odpowiednie postępowanie, w wyniku którego pracownik...
21. Postępowanie powypadkowe w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem
Pytanie:  Kto i na jakiej podstawie przeprowadza postępowanie powypadkowe gdy wypadkowi ulegnie osoba ubezpieczona niebędąca pracownikiem?Odpowiedź:  Ustalenia...
22. Odmowa przyznania świadczeń przez ZUS a nieprzysługiwanie świadczeń z tytułu wypadku przy pracy 
Odmowa przyznania świadczeń przez ZUS a nieprzysługiwanie świadczeń z tytułu wypadku przy pracy Pytanie: Kiedy ZUS może odmówić wypłaty...
23. Karanie pracownika za naruszenie przepisów bhp a postępowanie powypadkowe
Karanie pracownika za naruszenie przepisów bhp a postępowanie powypadkowePytanie: Jeżeli nie można wniosku o ukaranie zapisać w treść protokołu...
24. Wypadek przy pracy krok po kroku
Pytanie:  Jakie trzeba podjąć pierwsze kroki, jeżeli zdarzył się wypadek przy pracy?Odpowiedź:  Jeżeli na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku...
25. Czy zawał serca może być uznany za wypadek przy pracy?
Pytanie:  Czy zawał serca lekarza na dyżurze można uznać za wypadek przy pracy? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy? Jakie są procedury?Odpowiedź: ...
26. Postępowanie powypadkowe w przypadku wypadku w drodze do/z pracy
Pytanie:  Kto ma wykonać dokumentację wypadku w drodze do pracy? Jaka jest tu rola służby bhp?Odpowiedź:  Obowiązek sporządzenia dokumentacji wypadku w...
27. Wypadek dyrektora zakładu państwowego
Pytanie:  Wypadek miał pracodawca, który jest dyrektorem zakładu państwowego na podstawie powołania przez ministra. Kto przeprowadza postępowanie...
28. Wniosek o wydanie opinii lekarskiej
Pytanie:  Zakład pracy chce wystąpić do lekarza z prośbą o wystawienie opinii lekarskiej w celu ustalenia faktycznych skutków wypadku przy pracy (miejsce i rodzaj...
29. Problematyka "zakończenia pracy" i "związku z pracą" w postępowaniu powypadkowym
Pytanie:  Proszę o wyjaśnienie, czy wypadek, który miał miejsce w drodze z szatni na parking zakładowy (ogrodzony teren zakładu) zaraz po zakończeniu pracy...
30. Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego z opóźnieniem
Pytanie:  Pracownik ochrony po wielomiesięcznym przebywaniu na zwolnieniu lekarskim zwrócił się z wnioskiem o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy. W firmie...
31. Czy każde zdarzenie wypadkowe należy wpisać do rejestru wypadków?
Pytanie:  Czy stwierdzenie w protokole powypadkowym (z odpowiednim uzasadnieniem) ,że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy wystarczy żeby nie wpisywać zaistniałego zdarzenia...
32. Składanie wyjaśnień przez dziecko do protokołu powypadkowego
Pytanie:  Wypadkowi podczas pracy uległ nauczyciel, zaistniałe zdarzenie widziały dzieci. Jeżeli nie chciałbym wysłuchiwać dzieci jako świadków,...
33. Wypadek strażaka ochotniczej straży pożarnej
Pytanie:  18-letni strażak ochotniczej straży pożarnej (jednocześnie uczeń liceum) w czasie akcji przeciwpowodziowej złamał nogę w kolanie. Czy...

Rozwiń
Prawa i obowiązki pracodawcy

34. Co zrobić z dokumentacją powypadkową starszą niż 10 lat?
Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy odnośnie sposobu postępowania z kompletną dokumentacją powypadkową "starszą" niż 10 lat? Czy istnieje obowiązek przekazania w/w dokumentacji do archiwum...

Rozwiń
IV kwartał 2011

35. Czy propozycje resortu pracy zmian w trybie ustalania wypadków przy pracy sprzyjać będą nadużyciom?
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji...

Rozwiń
III kwartał 2012

36. Zmiany w postępowaniu powypadkowym i nowy wzór karty wypadku
24 sierpnia 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia...

Rozwiń
Wypadki i zdarzenia

37. Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcje
Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcjeSposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy...
38. Sposób postępowania pracownika w razie wypadku
Sposób postępowania pracownika w razie wypadkuPodczas przeprowadzania instruktażu stanowiskowego bhp montera urządzeń AGD należy m.in. wskazać szkolonym...
39. Zmiany w postępowaniu powypadkowym i nowy wzór karty wypadku
24 sierpnia 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia...
40. Termin oficjalnego zgłoszenia wypadku przy pracy a wszczęcie postępowania powypadkowego
Pytanie:  W zakładzie pracy wydarzył się wypadek przy pracy: pracownik potknął się o paletę, upadł, doznał urazu nogi i w wyniku zdarzenia...
41. Złożenie wyjaśnień w postępowaniu powypadkowym przez pracownika przebywającego na zwolnieniu...
Pytanie:  Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi przy pracy w wyniku czego przebywa na zwolnieniu lekarskim oznaczonym numerem 2 - "chory może chodzić". Jako pracownik...
42. Wszczęcie postępowania powypadkowego bez względu na ciężkość urazu
Pytanie:  Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy (zwichnął kciuk i ma usztywnienie) musi być na L4 (zwolnieniu lekarskim), aby można było...
43. Omdlenie, utrata przytomności wypadkiem przy pracy
Pytanie:  Pracownik stracił przytomność podczas wykonywania swoich codziennych czynności służbowych - nie znamy przyczyny omdlenia. Czy przeprowadzamy...
44. Postępowanie powypadkowe w przypadku wypadku przy pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Pytanie:  Kto sporządza protokół powypadkowy jeżeli wypadkowi przy pracy ulega osoba która posiada firmę jednoosobową? Jak wygląda postępowanie...
45. Wynagrodzenie dodatkowe za przeprowadzenie postępowania powypadkowego?
Kto powinien przeprowadzić postępowanie powypadkowe wypadku w drodze do pracy lub z pracy w zakładzie? Czy za ww. czynność przysługuje osobie przeprowadzającej postępowanie wynagrodzenie dodatkowe,...
46. Ponowne postępowanie powypadkowe
Pracownik miał wypadek w styczniu 2011r. Postępowanie powypadkowe zostało zakończone. W maju otrzymał jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Teraz, tj. we wrześniu dostarczył zwolnienie lekarskie z...
47. Postępowanie powypadkowe w sytuacji wypadku zleceniobiorcy studenta
Pytanie:  Zleceniobiorca uległ wypadkowi podczas świadczenia usługi. Jest on studentem, więc nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, oraz co...
48. Potknięcie jako przyczyna zewnętrzna wypadku
Pytanie:  Pracownik przemieszczając się po budynku zakładu , wchodząc po schodach, potknął się na stopniu i instynktownie ręką chciał się...
49. Pozyskanie informacji od świadków wypadku przez e-mail
Firma ma dość dużo oddziałów w całej Polsce, czy mogę w razie wypadku przesłuchać poszkodowanego lub świadka drogą e-mailową (przysłanie zeznań na pocztę e-mailową)? Nie widzę przeszkód, aby...
50. Postępowanie powypadkowe po zakłuciu igłą przez pielęgniarkę zabiegową
Pytanie:  U pielęgniarki zabiegowej doszło do zakłucia palca igłą. Jest to wypadek przy pracy i tak wpisano w protokole oraz w rejestrze wypadków, a pracownik...
51. Zdarzenie wypadkowe w czasie podróży do pracy w innym kraju
Pytanie:  Pracownicy firmy są zatrudnieni w firmie w Polsce jednak wykonują zadania poza jej granicami. Raz na 6 tygodni jadą do Polski. Wyjazd jest zwykle w piątek po...
52. Ponowne rozpatrzenie zdarzenia wypadkowego
Pytanie:  Protokół powypadkowy został sporządzony i zatwierdzony. Zdarzenie nie zostało jednak uznane za wypadek przy pracy, a poszkodowany nie wniósł uwag...
53. Świadkowie wypadku w drodze z/do pracy
Pytanie:  Jeżeli nie ma bezpośrednich świadków wypadku w drodze do pracy, to czy należy zebrać informacje od tzw. pośrednich świadków wypadku i...
54. Zwiększone jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracy
Zwiększone jednorazowe odszkodowanie po wypadku przy pracyPytanie: Po zaistniałym wypadku przy pracy wdrożono odpowiednie postępowanie, w wyniku którego pracownik...
55. Postępowanie powypadkowe w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem
Pytanie:  Kto i na jakiej podstawie przeprowadza postępowanie powypadkowe gdy wypadkowi ulegnie osoba ubezpieczona niebędąca pracownikiem?Odpowiedź:  Ustalenia...
56. Odmowa przyznania świadczeń przez ZUS a nieprzysługiwanie świadczeń z tytułu wypadku przy pracy 
Odmowa przyznania świadczeń przez ZUS a nieprzysługiwanie świadczeń z tytułu wypadku przy pracy Pytanie: Kiedy ZUS może odmówić wypłaty...
57. Karanie pracownika za naruszenie przepisów bhp a postępowanie powypadkowe
Karanie pracownika za naruszenie przepisów bhp a postępowanie powypadkowePytanie: Jeżeli nie można wniosku o ukaranie zapisać w treść protokołu...

Rozwiń
BHP dla początkujących

58. Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcje
Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcjeSposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy...

Rozwiń
II kwartał 2014

59. Sposób postępowania pracownika w razie wypadku
Sposób postępowania pracownika w razie wypadkuPodczas przeprowadzania instruktażu stanowiskowego bhp montera urządzeń AGD należy m.in. wskazać szkolonym...

Rozwiń
III kwartał 2014

60. Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcje
Podział obowiązków w postępowaniu powypadkowym z uwagi na funkcjeSposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.