, 3 Maja 2015
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

protokół powypadkowy

Poszukiwano wyrażenia: protokół powypadkowy
Znaleziono 75 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Rozwiń
Wypadki i postępowanie powypadkowe

1. Pracodawca nie podpisuje protokołu powypadkowego i co dalej?
Pracodawca nie podpisuje protokołu powypadkowego i co dalej?Pytanie: Co robić jeśli pracodawca nie akceptuje protokołu wypadkowego? Odpowiedź:  W przypadku, gdy...
2. Jak liczyć czas na sporządzenie protokołu powypadkowego?
Pytanie:  Od kiedy liczy się 14-dniowy czas sporządzenia protokołu powypadkowego?  Odpowiedź:  Czternastodniowy termin sporządzenia protokołu ustalenia...
3. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego, co dalej robić?
Pytanie:  Poszkodowany zgłosił zastrzeżenia do nieuznania przez zespół powypadkowy zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracodawca odesłał niezatwierdzony...
4. Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole powypadkowym określać przyczyny wypadku, wnioski i środki...
5. Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego
Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy siedziba firmy jest w miejscowości X, a śmierć pracownika...
6. Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego
Pytanie:  Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w momencie, gdy po sporządzeniu protokołu powypadkowego – poszkodowany po zapoznaniu się z jego...
7. Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności w protokole wypadku
Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności w protokole wypadkuPytanie: Jakie PKD należy wpisać w protokole wypadku przy pracy- główne PKD firmy, czy PKD związane z...
8. Opóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy
Opóźnione zgłoszenie wypadku przy pracyPytanie: Pracownik samowolnie opuścił zakład pracy z powodu bólu nogi, nie zgłaszając ,że coś mu...
9. Wypadek przy pracy - dokumentacja do ZUS
Pytanie:  W zakładzie pracy zdarzył się wypadek. Pracownik schodząc po schodach niefortunnie postawił nogę, w wyniku czego doznał urazu. W naszej ocenie, jest...
10. Wypadek w czasie zgromadzenia członków spółdzielni
Pytanie:  W wolną sobotę odbyło się walne zgromadzenie członków spółdzielni. W trakcie zebrania 1 z członków idąc, zahaczył o...
11. Protokół powypadkowy
Poszkodowany w wypadku przy pracy przebywa w szpitalu i jego stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie go, nie może on także podpisać protokołu powypadkowego. Kto ma prawo podpisać taki protokół i...
12. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę
Co może (powinien) zrobić zespół powypadkowy, jeżeli pracodawca zwleka z podpisem zatwierdzającym protokół powypadkowy? Przekazanie pracodawcy, przez zespół powypadkowy, protokołu powypadkowego...
13. Informacje o obrażeniach do protokołu powypadkowego
Pytanie:  Po ciężkim wypadku przy pracy szpital nam, jako pracodawcy, nie chce udzielić informacji o obrażeniach (chociaż mamy na to zgodę ojca) pokrzywdzonego. Na...
14. Wyjaśnienia ucznia w związku z wypadkiem
Pytanie:  Czy uczeń musi składać wyjaśnienia w związku z wypadkiem, któremu uległ? Czy bez jego wyjaśnień można sporządzić...
15. Kompleksowa dokumentacja wypadku przy pracy
Pytanie:  Operator mikrokoparki wysiadając z niej i stawiając nogę na gąsienicy pośliznął się i uszkodził sobie kolano. Ma zerwane...
16. Termin na wniesienie uwag przez poszkodowanego do protokołu powypadkowego
Ile czasu pracownik ma na wniesienie uwag do protokołu powypadkowego i czy może sobie zastrzec, w czasie wyjaśnień, 7 dniowy termin na wniesienie uwag? Nie ma przeszkód aby poszkodowany w wypadku...
17. Nie zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę
Pytanie:  Czy pracodawca nie zatwierdzając protokół powypadkowy musi podać przyczyny jego nie zatwierdzenia? Czy zespół powypadkowy badający przyczyny i...
18. Postępowanie przedsiębiorstwa po wyroku uznającym wypadek w pracy z 2005r.
Pytanie:  Proszę o podanie dalszego toku postępowania dla naszego przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy otrzymaliśmy prawomocny wyrok sądu dotyczący uznania wypadku w...
19. Dokumentacja powypadkowa dla poszkodowanego pracownika
Pytanie:  Czy poszkodowany w wypadku przy pracy powinien również otrzymać komplet dokumentacji powypadkowej, tzn. protokół powypadkowy oraz wyjaśnienia...
20. Błąd w protokole powypadkowym
Pytanie:  Co zrobić, gdy protokół powypadkowy został podpisany przez zespół powypadkowy i zatwierdzony przez pracodawcę, a mylnie wpisano rok urodzenia...
21. Wypadek w pracy
Nasza pracownica uległa wypadkowi w pracy. W związku z wypadkiem uzyskała długie zwolnienie (ponad miesiąc). Jak w tej sytuacji ma zachować się zespół powypadkowy, czy jechać do poszkodowanej i...
22. Wypadek przy pracy - podnoszenie kartonu
Wypadek przy pracy - podnoszenie kartonuPytanie: Jestem pracownikiem magazynowym. Na początku tego miesiąca w pracy, podczas podnoszenia kartonu z towarem (o wadze około 12 kg),...
23. Ponowne rozpatrzenie zdarzenia wypadkowego
Pytanie:  Protokół powypadkowy został sporządzony i zatwierdzony. Zdarzenie nie zostało jednak uznane za wypadek przy pracy, a poszkodowany nie wniósł uwag...
24. Załączniki do protokołu powypadkowego - tylko oryginały, czy mogą być kserokopie
Pytanie:  Czy ZUS ma prawo żądać oryginałów karty leczenia lub oryginałów innych dokumentów lekarskich? Niedawno Pani w ZUS odmówiła...
25. ZUS może zakwestionować protokół powypadkowy 
Czy ZUS może zakwestionować dokumentację zawierającą tylko wyjaśnienia poszkodowanego (w przypadku gdy nie było świadków wypadku)? Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do dokonania...
26. Składanie wyjaśnień przez dziecko do protokołu powypadkowego
Pytanie:  Wypadkowi podczas pracy uległ nauczyciel, zaistniałe zdarzenie widziały dzieci. Jeżeli nie chciałbym wysłuchiwać dzieci jako świadków,...
27. Wypadek pracodawcy
Pytanie:  Pracodawca uległ wypadkowi przy pracy. Jaki protokół winno się sporządzić kartę wypadku, czy zwykły protokół?Odpowiedź: ...
28. Informacja w protokole powypadkowym o możliwości wniesienia sprzeciwu do sądu pracy
Pytanie:  Po kontroli w zakładzie pracy inspektor PIP zarzucił mi, że w protokole powypadkowym nie ma adnotacji informującej poszkodowanego pracownika o możliwości...
29. Czy sporządzać protokół powypadkowy w razie nieuznania wypadku za wypadek przy pracy?
Pytanie:  Jeżeli zgłoszony przez pracownika wypadek nie zostanie uznany za wypadek przy pracy lub wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy, to czy należy...
30. Dane pracodawcy użytkownika w protokole powypadkowym
Pytanie:  Czy w nagłówku protokołu powypadkowego pracownika tymczasowego, który uległ wypadkowi u pracodawcy użytkownika, jako miejsce zatrudnienia...

Rozwiń
Prawa i obowiązki pracodawcy

31. Protokół powypadkowy dla dyrektora szkoły
Pytanie:  Kto powinien sporządzić protokół powypadkowy z wypadku przy pracy któremu uległ dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę - szkoła czy...
32. Oddelegowanie pracownika do innej firmy a sporządzanie protokołu powypadkowego
Pytanie:  Firma ,,A” chce oddelegować pracownika do firmy ,,B”. Pracownik ma umowę na czas nieokreślony w firmie ,,A”. Firma ,,B” wykonuje usługi dla...

Rozwiń
Magazynowanie i transport

33. Protokół powypadkowy na niekorzyść pracownika
Pytanie:  Czy w przypadku ustalenia protokołu powypadkowego na niekorzyść pracownika, w którym wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez...

Rozwiń
Wszystkie akty prawne

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn...
rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji...

Rozwiń
Wszystkie orzeczenia

35. Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (I UK 8/07)
TezaUzasadnienieWaga www.sn.pl Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r. I UK 8/07 1. Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art....

Rozwiń
Wypadki przy pracy

36. Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (I UK 8/07)
TezaUzasadnienieWaga www.sn.pl Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r. I UK 8/07 1. Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art....

Rozwiń
Komentarze do orzeczeń

37. Związek między działaniem pracodawcy a powstaniem wypadku przy pracy
Związek między działaniem pracodawcy a powstaniem wypadku przy pracyCelem protokołu powypadkowego nie jest stwierdzenie istnienia związku przyczynowego pomiędzy...
38. Czy ustalenia protokołu powypadkowego wiążą sąd?
Czy ustalenia protokołu powypadkowego wiążą sąd?W postępowaniu przed sądem ten, kto wykaże interes prawny, może żądać, aby ustalenia...
39. Wpływ pracownika na protokół powypadkowy
Wpływ pracownika na protokół powypadkowyUznanie bądź nieuznanie konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym jest ostatecznie wyrazem stanowiska...
40. Granice prawa zgłaszania uwag do protokołu powypadkowego przez pracownika
Pracownik ma prawo kwestionować treści ujawnione protokole powypadkowym i prawo do ponownego ustalania rzeczywistego przebiegu wypadku przy pracy i jego skutków. Pracownik nie...
41. Czy pracownik może domagać się sprostowania protokołu powypadkowego?
Pracownik domagał się od pozwanego pracodawcy (spółki z o.o.) ustalenia i sprostowania treści protokołu powypadkowego przez wykreślenie z treści...

Rozwiń
Wypadki przy pracy

42. Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego
Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika,...
43. Protokół powypadkowy
Protokół powypadkowy Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn, zespół...

Rozwiń
III kwartał 2013

44. Granice prawa zgłaszania uwag do protokołu powypadkowego przez pracownika
Pracownik ma prawo kwestionować treści ujawnione protokole powypadkowym i prawo do ponownego ustalania rzeczywistego przebiegu wypadku przy pracy i jego skutków. Pracownik nie...

Rozwiń
I kwartał 2014

45. Wpływ pracownika na protokół powypadkowy
Wpływ pracownika na protokół powypadkowyUznanie bądź nieuznanie konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym jest ostatecznie wyrazem stanowiska...

Rozwiń
Wypadki i zdarzenia

46. Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole powypadkowym określać przyczyny wypadku, wnioski i środki...
47. Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego
Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy siedziba firmy jest w miejscowości X, a śmierć pracownika...
48. Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego
Pytanie:  Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w momencie, gdy po sporządzeniu protokołu powypadkowego – poszkodowany po zapoznaniu się z jego...
49. Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego
Przepisy przewidują głównie bezpośredni sposób zapoznania z protokołem powypadkowym, jednak nie można wykluczyć innej możliwości zapoznania...
50. Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego
Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do...
51. Sporządzanie protokołu powypadkowego
Sporządzanie protokołu powypadkowegoProtokół powypadkowy sporządza się w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jest to zadanie zespołu...
52. Granice prawa zgłaszania uwag do protokołu powypadkowego przez pracownika
Pracownik ma prawo kwestionować treści ujawnione protokole powypadkowym i prawo do ponownego ustalania rzeczywistego przebiegu wypadku przy pracy i jego skutków. Pracownik nie...
53. Protokół powypadkowy na niekorzyść pracownika
Pytanie:  Czy w przypadku ustalenia protokołu powypadkowego na niekorzyść pracownika, w którym wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez...
54. Protokół powypadkowy dla dyrektora szkoły
Pytanie:  Kto powinien sporządzić protokół powypadkowy z wypadku przy pracy któremu uległ dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę - szkoła czy...
55. Protokół powypadkowy
Protokół powypadkowy Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn, zespół...
56. Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego
Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika,...
57. Opóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy
Opóźnione zgłoszenie wypadku przy pracyPytanie: Pracownik samowolnie opuścił zakład pracy z powodu bólu nogi, nie zgłaszając ,że coś mu...
58. Protokół powypadkowy
Poszkodowany w wypadku przy pracy przebywa w szpitalu i jego stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie go, nie może on także podpisać protokołu powypadkowego. Kto ma prawo podpisać taki protokół i...
59. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę
Co może (powinien) zrobić zespół powypadkowy, jeżeli pracodawca zwleka z podpisem zatwierdzającym protokół powypadkowy? Przekazanie pracodawcy, przez zespół powypadkowy, protokołu powypadkowego...
60. Informacje o obrażeniach do protokołu powypadkowego
Pytanie:  Po ciężkim wypadku przy pracy szpital nam, jako pracodawcy, nie chce udzielić informacji o obrażeniach (chociaż mamy na to zgodę ojca) pokrzywdzonego. Na...
61. Wyjaśnienia ucznia w związku z wypadkiem
Pytanie:  Czy uczeń musi składać wyjaśnienia w związku z wypadkiem, któremu uległ? Czy bez jego wyjaśnień można sporządzić...
62. Kompleksowa dokumentacja wypadku przy pracy
Pytanie:  Operator mikrokoparki wysiadając z niej i stawiając nogę na gąsienicy pośliznął się i uszkodził sobie kolano. Ma zerwane...
63. Termin na wniesienie uwag przez poszkodowanego do protokołu powypadkowego
Ile czasu pracownik ma na wniesienie uwag do protokołu powypadkowego i czy może sobie zastrzec, w czasie wyjaśnień, 7 dniowy termin na wniesienie uwag? Nie ma przeszkód aby poszkodowany w wypadku...
64. Nie zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę
Pytanie:  Czy pracodawca nie zatwierdzając protokół powypadkowy musi podać przyczyny jego nie zatwierdzenia? Czy zespół powypadkowy badający przyczyny i...
65. Czy pracownik może domagać się sprostowania protokołu powypadkowego?
Pracownik domagał się od pozwanego pracodawcy (spółki z o.o.) ustalenia i sprostowania treści protokołu powypadkowego przez wykreślenie z treści...
66. Dokumentacja powypadkowa dla poszkodowanego pracownika
Pytanie:  Czy poszkodowany w wypadku przy pracy powinien również otrzymać komplet dokumentacji powypadkowej, tzn. protokół powypadkowy oraz wyjaśnienia...
67. Błąd w protokole powypadkowym
Pytanie:  Co zrobić, gdy protokół powypadkowy został podpisany przez zespół powypadkowy i zatwierdzony przez pracodawcę, a mylnie wpisano rok urodzenia...
68. Ponowne rozpatrzenie zdarzenia wypadkowego
Pytanie:  Protokół powypadkowy został sporządzony i zatwierdzony. Zdarzenie nie zostało jednak uznane za wypadek przy pracy, a poszkodowany nie wniósł uwag...

Rozwiń
BHP dla początkujących

69. Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego
Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika,...
70. Protokół powypadkowy
Protokół powypadkowy Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn, zespół...

Rozwiń
II kwartał 2014

71. Zapoznanie poszkodowanego z protokołem powypadkowym za pomocą poczty e-mail
Zapoznanie poszkodowanego z protokołem powypadkowym za pomocą poczty e-mailDo obowiązków zespołu powypadkowego należy między innymi zapoznanie poszkodowanego z...
72. Sporządzanie protokołu powypadkowego
Sporządzanie protokołu powypadkowegoProtokół powypadkowy sporządza się w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jest to zadanie zespołu...

Rozwiń
III kwartał 2014

73. Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego
Przepisy przewidują głównie bezpośredni sposób zapoznania z protokołem powypadkowym, jednak nie można wykluczyć innej możliwości zapoznania...
74. Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego
Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do...

Rozwiń
Wypadki i postępowanie powypadkowe

75. Protokół powypadkowy ucznia
Typ: Dokument MS WordRozmiar: 50 KBPowyższy dokument tekstowy jest dostępny w formacie MS Word. Możesz go otworzyć, przeglądać, wypełnić, zapisać na dysku oraz wydrukować używając programów...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.