Piątek, 19 grudnia 2014
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?

protokół powypadkowy

Poszukiwano wyrażenia: protokół powypadkowy
Znaleziono 72 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Rozwiń
Wypadki i postępowanie powypadkowe

1. Jak liczyć czas na sporządzenie protokołu powypadkowego?
Pytanie:  Od kiedy liczy się 14-dniowy czas sporządzenia protokołu powypadkowego?  Odpowiedź:  Czternastodniowy termin sporządzenia protokołu ustalenia...
2. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego, co dalej robić?
Pytanie:  Poszkodowany zgłosił zastrzeżenia do nieuznania przez zespół powypadkowy zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracodawca odesłał niezatwierdzony...
3. Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole powypadkowym określać przyczyny wypadku, wnioski i środki...
4. Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego
Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy siedziba firmy jest w miejscowości X, a śmierć pracownika...
5. Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego
Pytanie:  Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w momencie, gdy po sporządzeniu protokołu powypadkowego – poszkodowany po zapoznaniu się z jego...
6. Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności w protokole wypadku
Jakie PKD należy wpisać w protokole wypadku przy pracy- główne PKD firmy, czy PKD związane z pracą i stanowiskiem osoby poszkodowanej?Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wskazany w protokole...
7. Opóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy
Pracownik samowolnie opuścił zakład pracy z powodu bólu nogi, nie zgłaszając ,że coś mu się stało. Następnego dnia przyniósł zwolnienie lekarskie, tłumaczył, że potknął się na schodach w zakładzie...
8. Wypadek przy pracy - dokumentacja do ZUS
W zakładzie pracy zdarzył się wypadek. Pracownik schodząc po schodach niefortunnie postawił nogę, w wyniku czego doznał urazu. W naszej ocenie, jest to wypadek w pracy, nieumyślnie spowodowany przez...
9. Wypadek w czasie zgromadzenia członków spółdzielni
W wolną sobotę odbyło się walne zgromadzenie członków spółdzielni. W trakcie zebrania 1 z członków idąc, zahaczył o wykładzinę i upadł. W poniedziałek przyniósł zwolnienie i zgłosił wypadek przy...
10. Protokół powypadkowy
Poszkodowany w wypadku przy pracy przebywa w szpitalu i jego stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie go, nie może on także podpisać protokołu powypadkowego. Kto ma prawo podpisać taki protokół i...
11. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę
Co może (powinien) zrobić zespół powypadkowy, jeżeli pracodawca zwleka z podpisem zatwierdzającym protokół powypadkowy? Przekazanie pracodawcy, przez zespół powypadkowy, protokołu powypadkowego...
12. Informacje o obrażeniach do protokołu powypadkowego
Po ciężkim wypadku przy pracy szpital nam, jako pracodawcy, nie chce udzielić informacji o obrażeniach (chociaż mamy na to zgodę ojca) pokrzywdzonego. Na jakiej podstawie w protokole powypadkowym...
13. Wyjaśnienia ucznia w związku z wypadkiem
Czy uczeń musi składać wyjaśnienia w związku z wypadkiem, któremu uległ? Czy bez jego wyjaśnień można sporządzić protokół powypadkowy, jeśli tak, to na jakiej podstawie sporządzić krótki opis...
14. Kompleksowa dokumentacja wypadku przy pracy
Operator mikrokoparki wysiadając z niej i stawiając nogę na gąsienicy pośliznął się i uszkodził sobie kolano. Ma zerwane wiązadło, tak stwierdził lekarz. Co musi się znaleźć w dokumentacji...
15. Termin na wniesienie uwag przez poszkodowanego do protokołu powypadkowego
Ile czasu pracownik ma na wniesienie uwag do protokołu powypadkowego i czy może sobie zastrzec, w czasie wyjaśnień, 7 dniowy termin na wniesienie uwag? Nie ma przeszkód aby poszkodowany w wypadku...
16. Nie zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę
Czy pracodawca nie zatwierdzając protokół powypadkowy musi podać przyczyny jego nie zatwierdzenia? Czy zespół powypadkowy badający przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy może nie zgodzić się z...
17. Postępowanie przedsiębiorstwa po wyroku uznającym wypadek w pracy z 2005r.
Proszę o podanie dalszego toku postępowania dla naszego przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy otrzymaliśmy prawomocny wyrok sądu dotyczący uznania wypadku w pracy z 2005 r . Pracownik złożył pozew o...
18. Dokumentacja powypadkowa dla poszkodowanego pracownika
Czy poszkodowany w wypadku przy pracy powinien również otrzymać komplet dokumentacji powypadkowej, tzn. protokół powypadkowy oraz wyjaśnienia poszkodowanego, informacje uzyskane od świadka, zdjęcia...
19. Błąd w protokole powypadkowym
Co zrobić, gdy protokół powypadkowy został podpisany przez zespół powypadkowy i zatwierdzony przez pracodawcę, a mylnie wpisano rok urodzenia poszkodowanego? Protokół został odesłany z ZUS.W takiej...
20. Wypadek w pracy
Nasza pracownica uległa wypadkowi w pracy. W związku z wypadkiem uzyskała długie zwolnienie (ponad miesiąc). Jak w tej sytuacji ma zachować się zespół powypadkowy, czy jechać do poszkodowanej i...
21. Wypadek przy pracy - podnoszenie kartonu
Jestem pracownikiem magazynowym. Na początku tego miesiąca w pracy, podczas podnoszenia kartonu z towarem (o wadze około 12 kg), poczułem w odcinku lędźwiowym silny ból. Godzinę później zdarzenie...
22. Ponowne rozpatrzenie zdarzenia wypadkowego
Protokół powypadkowy został sporządzony i zatwierdzony. Zdarzenie nie zostało jednak uznane za wypadek przy pracy, a poszkodowany nie wniósł uwag do tego protokołu. Po dwóch miesiącach od daty...
23. Załączniki do protokołu powypadkowego - tylko oryginały, czy mogą być kserokopie
Czy ZUS ma prawo żądać oryginałów karty leczenia lub oryginałów innych dokumentów lekarskich? Niedawno Pani w ZUS odmówiła przyjęcia protokołu ze względu na brak oryginalnej karty z udzielonej...
24. ZUS może zakwestionować protokół powypadkowy 
Czy ZUS może zakwestionować dokumentację zawierającą tylko wyjaśnienia poszkodowanego (w przypadku gdy nie było świadków wypadku)? Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do dokonania...
25. Składanie wyjaśnień przez dziecko do protokołu powypadkowego
Wypadkowi podczas pracy uległ nauczyciel, zaistniałe zdarzenie widziały dzieci. Jeżeli nie chciałbym wysłuchiwać dzieci jako świadków, czy ZUS może zakwestionować dokumentację wypadkową bez tych...
26. Wypadek pracodawcy
Pracodawca uległ wypadkowi przy pracy. Jaki protokół winno się sporządzić kartę wypadku, czy zwykły protokół? Należy sporządzić kartę wypadku. Kartę sporządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Proszę...
27. Informacja w protokole powypadkowym o możliwości wniesienia sprzeciwu do sądu pracy
Po kontroli w zakładzie pracy inspektor PIP zarzucił mi, że w protokole powypadkowym nie ma adnotacji informującej poszkodowanego pracownika o możliwości wniesienia sprzeciwu do sądu pracy. Inspektor...
28. Czy sporządzać protokół powypadkowy w razie nieuznania wypadku za wypadek przy pracy?
Jeżeli zgłoszony przez pracownika wypadek nie zostanie uznany za wypadek przy pracy lub wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy, to czy należy sporządzić protokół powypadkowy z...
29. Dane pracodawcy użytkownika w protokole powypadkowym
Czy w nagłówku protokołu powypadkowego pracownika tymczasowego, który uległ wypadkowi u pracodawcy użytkownika, jako miejsce zatrudnienia poszkodowanego wpisujemy dane  pracodawcy użytkownika...

Rozwiń
Prawa i obowiązki pracodawcy

30. Protokół powypadkowy dla dyrektora szkoły
Pytanie:  Kto powinien sporządzić protokół powypadkowy z wypadku przy pracy któremu uległ dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę - szkoła czy...
31. Oddelegowanie pracownika do innej firmy a sporządzanie protokołu powypadkowego
Firma ,,A” chce oddelegować pracownika do firmy ,,B”. Pracownik ma umowę na czas nieokreślony w firmie ,,A”. Firma ,,B” wykonuje usługi dla firmy ,,A” Czy pracodawca...

Rozwiń
Magazynowanie i transport

32. Protokół powypadkowy na niekorzyść pracownika
Pytanie:  Czy w przypadku ustalenia protokołu powypadkowego na niekorzyść pracownika, w którym wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez...

Rozwiń
Wszystkie akty prawne

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn...
rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji...

Rozwiń
Wszystkie orzeczenia

34. Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (I UK 8/07)
TezaUzasadnienieWaga www.sn.pl Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r. I UK 8/07 1. Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art....

Rozwiń
Wypadki przy pracy

35. Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy (I UK 8/07)
TezaUzasadnienieWaga www.sn.pl Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r. I UK 8/07 1. Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art....

Rozwiń
Komentarze do orzeczeń

36. Czy ustalenia protokołu powypadkowego wiążą sąd?
W postępowaniu przed sądem ten, kto wykaże interes prawny, może żądać, aby ustalenia protokołu powypadkowego zostały zmienione, co oznacza, że nie...
37. Wpływ pracownika na protokół powypadkowy
Uznanie bądź nieuznanie konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym jest ostatecznie wyrazem stanowiska pracodawcy. Poszkodowany może w trakcie ustalania...
38. Granice prawa zgłaszania uwag do protokołu powypadkowego przez pracownika
Pracownik ma prawo kwestionować treści ujawnione protokole powypadkowym i prawo do ponownego ustalania rzeczywistego przebiegu wypadku przy pracy i jego skutków. Pracownik nie...
39. Czy pracownik może domagać się sprostowania protokołu powypadkowego?
Pracownik domagał się od pozwanego pracodawcy (spółki z o.o.) ustalenia i sprostowania treści protokołu powypadkowego przez wykreślenie z treści...

Rozwiń
Wypadki przy pracy

40. Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego
Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do właściwego sądu z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu...
41. Protokół powypadkowy
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn, zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn...

Rozwiń
III kwartał 2013

42. Granice prawa zgłaszania uwag do protokołu powypadkowego przez pracownika
Pracownik ma prawo kwestionować treści ujawnione protokole powypadkowym i prawo do ponownego ustalania rzeczywistego przebiegu wypadku przy pracy i jego skutków. Pracownik nie...

Rozwiń
I kwartał 2014

43. Wpływ pracownika na protokół powypadkowy
Uznanie bądź nieuznanie konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy w protokole powypadkowym jest ostatecznie wyrazem stanowiska pracodawcy. Poszkodowany może w trakcie ustalania...

Rozwiń
Wypadki i zdarzenia

44. Uzupełnianie protokołu powypadkowego a nie uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
Pytanie:  Czy w przypadku, gdy wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to czy należy w protokole powypadkowym określać przyczyny wypadku, wnioski i środki...
45. Właściwość inspekcji pracy dla protokołu powypadkowego
Pytanie:  Od której Inspekcji Pracy (X czy Y) wysłać protokół powypadkowy w przypadku gdy siedziba firmy jest w miejscowości X, a śmierć pracownika...
46. Unikanie podpisania protokołu powypadkowego przez poszkodowanego
Pytanie:  Jak powinien postąpić zespół powypadkowy w momencie, gdy po sporządzeniu protokołu powypadkowego – poszkodowany po zapoznaniu się z jego...
47. Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego
Przepisy przewidują głównie bezpośredni sposób zapoznania z protokołem powypadkowym, jednak nie można wykluczyć innej możliwości zapoznania...
48. Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego
Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do...
49. Sporządzanie protokołu powypadkowego
Protokół powypadkowy sporządza się w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jest to zadanie zespołu powypadkowego, który powinien...
50. Granice prawa zgłaszania uwag do protokołu powypadkowego przez pracownika
Pracownik ma prawo kwestionować treści ujawnione protokole powypadkowym i prawo do ponownego ustalania rzeczywistego przebiegu wypadku przy pracy i jego skutków. Pracownik nie...
51. Protokół powypadkowy na niekorzyść pracownika
Pytanie:  Czy w przypadku ustalenia protokołu powypadkowego na niekorzyść pracownika, w którym wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez...
52. Protokół powypadkowy dla dyrektora szkoły
Pytanie:  Kto powinien sporządzić protokół powypadkowy z wypadku przy pracy któremu uległ dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę - szkoła czy...
53. Protokół powypadkowy
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn, zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn...
54. Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego
Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do właściwego sądu z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu...
55. Opóźnione zgłoszenie wypadku przy pracy
Pracownik samowolnie opuścił zakład pracy z powodu bólu nogi, nie zgłaszając ,że coś mu się stało. Następnego dnia przyniósł zwolnienie lekarskie, tłumaczył, że potknął się na schodach w zakładzie...
56. Protokół powypadkowy
Poszkodowany w wypadku przy pracy przebywa w szpitalu i jego stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie go, nie może on także podpisać protokołu powypadkowego. Kto ma prawo podpisać taki protokół i...
57. Zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę
Co może (powinien) zrobić zespół powypadkowy, jeżeli pracodawca zwleka z podpisem zatwierdzającym protokół powypadkowy? Przekazanie pracodawcy, przez zespół powypadkowy, protokołu powypadkowego...
58. Informacje o obrażeniach do protokołu powypadkowego
Po ciężkim wypadku przy pracy szpital nam, jako pracodawcy, nie chce udzielić informacji o obrażeniach (chociaż mamy na to zgodę ojca) pokrzywdzonego. Na jakiej podstawie w protokole powypadkowym...
59. Wyjaśnienia ucznia w związku z wypadkiem
Czy uczeń musi składać wyjaśnienia w związku z wypadkiem, któremu uległ? Czy bez jego wyjaśnień można sporządzić protokół powypadkowy, jeśli tak, to na jakiej podstawie sporządzić krótki opis...
60. Kompleksowa dokumentacja wypadku przy pracy
Operator mikrokoparki wysiadając z niej i stawiając nogę na gąsienicy pośliznął się i uszkodził sobie kolano. Ma zerwane wiązadło, tak stwierdził lekarz. Co musi się znaleźć w dokumentacji...
61. Termin na wniesienie uwag przez poszkodowanego do protokołu powypadkowego
Ile czasu pracownik ma na wniesienie uwag do protokołu powypadkowego i czy może sobie zastrzec, w czasie wyjaśnień, 7 dniowy termin na wniesienie uwag? Nie ma przeszkód aby poszkodowany w wypadku...
62. Nie zatwierdzenie protokołu powypadkowego przez pracodawcę
Czy pracodawca nie zatwierdzając protokół powypadkowy musi podać przyczyny jego nie zatwierdzenia? Czy zespół powypadkowy badający przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy może nie zgodzić się z...
63. Czy pracownik może domagać się sprostowania protokołu powypadkowego?
Pracownik domagał się od pozwanego pracodawcy (spółki z o.o.) ustalenia i sprostowania treści protokołu powypadkowego przez wykreślenie z treści...
64. Dokumentacja powypadkowa dla poszkodowanego pracownika
Czy poszkodowany w wypadku przy pracy powinien również otrzymać komplet dokumentacji powypadkowej, tzn. protokół powypadkowy oraz wyjaśnienia poszkodowanego, informacje uzyskane od świadka, zdjęcia...
65. Błąd w protokole powypadkowym
Co zrobić, gdy protokół powypadkowy został podpisany przez zespół powypadkowy i zatwierdzony przez pracodawcę, a mylnie wpisano rok urodzenia poszkodowanego? Protokół został odesłany z ZUS.W takiej...
66. Ponowne rozpatrzenie zdarzenia wypadkowego
Protokół powypadkowy został sporządzony i zatwierdzony. Zdarzenie nie zostało jednak uznane za wypadek przy pracy, a poszkodowany nie wniósł uwag do tego protokołu. Po dwóch miesiącach od daty...

Rozwiń
BHP dla początkujących

67. Powództwo o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego
Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do właściwego sądu z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu...
68. Protokół powypadkowy
Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, po ustaleniu jego okoliczności oraz przyczyn, zespół powypadkowy sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn...

Rozwiń
II kwartał 2014

69. Zapoznanie poszkodowanego z protokołem powypadkowym za pomocą poczty e-mail
Do obowiązków zespołu powypadkowego należy między innymi zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowany...
70. Sporządzanie protokołu powypadkowego
Protokół powypadkowy sporządza się w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jest to zadanie zespołu powypadkowego, który powinien...

Rozwiń
III kwartał 2014

71. Sposoby zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego
Przepisy przewidują głównie bezpośredni sposób zapoznania z protokołem powypadkowym, jednak nie można wykluczyć innej możliwości zapoznania...
72. Termin na wniesienie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego
Przepisy nie określają terminu, w jakim poszkodowany w wypadku albo członkowie rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia do...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.