Środa, 1 Kwietnia 2015
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

substancje chemiczne

Poszukiwano wyrażenia: substancje chemiczne
Znaleziono 34 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Rozwiń
Wypadki i postępowanie powypadkowe

1. Pozytywna opinia lekarska dopuszczająca pracownika do pracy a wypadek przy pracy
Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie zawierało zapis o zagrożeniu w postaci możliwego kontaktu pracownika podczas pracy z substancją chemiczną, na którą są wymagane badania krwi na...

Rozwiń
II kwartał 2011

2. Substancje chemiczne i ich mieszaniny - nowe przepisy
8 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322). Ustawa wprowadza z niezbędnymi zmianami, dotychczasowe przepisy...

Rozwiń
BHP na stanowiskach pracy

3. Stosowanie kleju a wentylacja
Mam pytanie odnośnie organizacji stanowiska pracy na którym będzie wykorzystywany klej w którego karcie charakterystyki ujęte jest, że opary w podwyższonej temperaturze mogą podrażniać drogi...
4. Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych
Pytanie:  Sprowadzamy z rynku francuskiego farby rozpuszczalnikowe do malowania produkowanych wyrobów. Czy obowiązkiem dostawcy jest opisanie opakowań farb (hoboki 20l) w...

Rozwiń
Magazynowanie i transport

5. Przechowywania pustych pojemników po substancjach chemicznych
Pytanie:  Czy jakieś przepisy określają jak powinno być dostosowane miejsce przechowywania pustych pojemników po substancjach chemicznych do momentu odbioru ich przez...

Rozwiń
Oznakowania w zakładzie pracy

6. Sposób oznakowania opakowań zastępczych dla substancji chemicznych
Pytanie:  Stosujemy różnego rodzaju środki chemiczne, które przelewamy do opakowań zastępczych, które są oznakowane nazwą danego środka....
7. Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych
Pytanie:  Sprowadzamy z rynku francuskiego farby rozpuszczalnikowe do malowania produkowanych wyrobów. Czy obowiązkiem dostawcy jest opisanie opakowań farb (hoboki 20l) w...
8. Oznakowanie substancji i preparatów niebezpiecznych
Pytanie:  W związku ze zmianą klasyfikacji i oznakowania produkowanych substancji - tlenku i wodorotlenku wapnia - zamierzamy dokonać zmian w oznakowaniu zbiorników i...

Rozwiń
Inne

9. Preparaty bardzo toksyczne, żrące
Jakie rozporządzenie bądź dyrektywa reguluje wymagania dotyczące preparatów bardzo toksycznych, żrących i zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych?Do 12 maja 2011 r. ustawodawca...

Rozwiń
BHP w różnych branżach

10. Karty charakterystyki substancji chemicznych
Pytanie:  Dostawca dostarcza do zakładu pracy substancje chemiczne np. detergenty - czy zobowiązany jest do tego aby wraz z substancjami dostarczyć też karty charakterystyki...
11. Substancje chemiczne wyłączone spod przepisów rozporządzenia REACH
Pytanie:  Jakich substancji chemicznych nie dotyczy rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania...
12. Karta charakterystyki substancji chemicznej
W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie substancji chemicznych należy dostosować karty charakterystyk do nowego wzoru. Czy niezbędne jest także stworzenie kart charakterystyk substancji...
13. Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych
Pytanie:  Sprowadzamy z rynku francuskiego farby rozpuszczalnikowe do malowania produkowanych wyrobów. Czy obowiązkiem dostawcy jest opisanie opakowań farb (hoboki 20l) w...
14. Produkty lecznicze a stosowanie przepisów rozporządzenia REACH
Produkty lecznicze a stosowanie przepisów rozporządzenia REACHPytanie: Jakie obowiązki ciążą na producencie preparatów leczniczych (firma farmaceutyczna),...

Rozwiń
Warunki pracy

15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych...
rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy...

Rozwiń
Środowisko pracy

16. Obowiązek weryfikacji kart charakterystyki
Pytanie:  Używamy w stolarni różnych środków chemicznych i posiadamy do nich karty charakterystyki . Chcemy je zweryfikować pod względem aktualności....
17. Substancje chemiczne w środowisku pracy
Czy rozporządzenie Ministra Zdrowia z sierpnia 2012 roku o substancjach chemicznych dotyczy wyłącznie substancji rakotwórczych i mutagennych czy wszystkich substancji chemicznych? Dla jakich...
18. Asekuracja przy pracy z substancjami chemicznymi niebezpiecznymi
Jeśli pracownik wykonuje pracę sam przez ok. 6-8 godzin w pomieszczeniu pracy, gdzie ma styczność z substancjami chemicznymi, to czy jest to zgodne z przepisami? Czy musi zgłaszać swoją obecność np....
19. Karta charakterystyki substancji chemicznej
Czy do kart charakterystyki substancji chemicznej jest konieczne tworzenie dodatkowo instrukcji bhp ?Przepisy nie wymagają, aby do karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu...
20. Rozporządzenie CLP
Pytanie:  Czego i kogo dotyczy rozporządzenie CLP?Odpowiedź:  W dniu 20 stycznia 2009r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie...

Rozwiń
III kwartał 2012

21. Narażenie pracowników na substancje chemiczne - obowiązki pracodawców
Narażenie pracowników na substancje chemiczne - obowiązki pracodawców Od 3 sierpnia 2012 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie...

Rozwiń
IV kwartał 2013

22. Ograniczenia dotyczące stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji chemicznych
Ograniczenia dotyczące stosowania lub wprowadzania do obrotu substancji chemicznych19 listopada weszły w życie przepisy wyłączające stosowanie ograniczeń,...

Rozwiń
I kwartał 2014

23. Od 4 stycznia 2014r. obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów zawierających ponad 3% metanolu
Substancje i mieszaniny zawierające metanol w stężeniu powyżej 3% to substancje i mieszaniny niebezpieczne i stwarzające zagrożenie oraz nieuzasadnione ryzyko dla...

Rozwiń
II kwartał 2014

24. Wyroby aerozolowe - nowe szczegółowe wymagania
Wyroby aerozolowe – nowe szczegółowe wymaganiaNowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych wprowadza m.in. nowe...

Rozwiń
III kwartał 2014

25. Po co wprowadzono rozporządzenie REACH
REACH (ang.: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals – rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów....

Rozwiń
III kwartał 2014

26. Nowy wykaz NDS
24 września 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy określające wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz...

Rozwiń
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne

27. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych...
Typ: Dokument MS WordRozmiar: 134.5 KBPowyższy dokument tekstowy jest dostępny w formacie MS Word. Możesz go otworzyć, przeglądać, wypełnić, zapisać na dysku oraz wydrukować używając...

Rozwiń
Prawa i obowiązki pracodawcy

28. Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych...
Wzór dokumentu sprawozdawczego składanego właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy...

Rozwiń
Zdrowie

29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych...
rozporządzenie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy...

Rozwiń
IV kwartał 2014

30. Nowoczesne kombinezony zapewnią lepsze bezpieczeństwo
Na rynku dostępne są już kombinezony wykonane z włókniny Tyvek®,która tworzy barierę ochronną. Nowy kombinezon Tyvek®800 J chroni przed...

Rozwiń
I kwartał 2015

31. Substancje chemiczne i ich mieszaniny - Sejm uchwalił zmiany
Substancje chemiczne i ich mieszaniny – Sejm uchwalił zmianyPosłowie 20 marca 2015 r. przyjęli nowelizację ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Zatem...
32. Poznaj koszty firm związane z wdrażaniem rozporządzenia REACH w Polsce
Poznaj koszty firm związane z wdrażaniem rozporządzenia REACH w PolsceKoszty jakie ponoszą przedsiębiorstwa w związku z realizacją przepisów...
33. Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w Komisji Zdrowia
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w Komisji Zdrowia4 marca 2015 r. na posiedzeniu Komisji Zdrowia odbędzie się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach...

Rozwiń
I kwartał 2015

34. Rozporządzenie o kryteriach klasyfikacji substancji chemicznych
Rozporządzenie o kryteriach klasyfikacji substancji chemicznych12 lutego 2015 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.