Poniedziałek, 27 Kwietnia 2015
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

szkolenie okresowe bhp

Poszukiwano wyrażenia: szkolenie okresowe bhp
Znaleziono 89 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Rozwiń
Szkolenia BHP

1. Opóźnienie w terminach szkolenia okresowego a dopuszczenie do pracy
Opóźnienie w terminach szkolenia okresowego a dopuszczenie do pracyPytanie: Czy w przypadku szkoleń okresowych bhp istnieje tolerancja czasowa? Przykład: Grupa...
2. Czy jeden pracodawca może wyręczyć innych? (szkolenie okresowe bhp a kilku pracodawców)
Pytanie:  Pracownik administracyjno-biurowy (radca prawny) jest zatrudniony w kilku różnych zakładach pracy na tym samym stanowisku. W jednym z nich odbył szkolenie...
3. Kiedy pracownik służby bhp może poprowadzić szkolenie okresowe bhp?
Pytanie:  Jestem zatrudniony w zakładzie na stanowisku specjalisty ds. BHP, posiadam wykształcenie wyższe specjalność bhp. Czy mogę przeprowadzić szkolenia...
4. Szkolenie okresowe bhp uczniów przygotowania zawodowego
Pytanie:  Po jakim czasie uczniowie przygotowania zawodu (stolarz) powinni odbyć szkolenie okresowe bhp? Przygotowanie zawodowe trwa 3 lata.Odpowiedź:  Ukończenie...
5. Program szkolenia okresowego bhp dla fizjoterapeutów
Pytanie:  Gdzie szukać programu szkolenia okresowego bhp dla fizjoterapeutów wraz z zagrożeniami i ich zapobieganiem na stanowisku pracy?Odpowiedź:  Ramowy program...
6. Szkolenia okresowe
Pytanie:  Pracownik we wrześniu 2012 r miał przeprowadzane szkolenie wstępne na stanowisku Wychowawca w świetlicy, natomiast w styczniu 2013 - pierwsze szkolenie dla...
7. Ponowne szkolenie okresowe po zmianie stanowiska pracy
Pytanie:  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym pracodawca zmienił umowę i przeniósł na stanowisko administracyjno-biurowe, już nie kierownicze. Czy w...
8. Szkolenie okresowe nauczyciela przedmiotu zawodowego
Pytanie:  Czy nauczyciel przedmiotu zawodowego na kierunku technik-fryzjer powinien uczestniczyć w szkoleniu okresowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, czy...
9. Zmiana nazwy firmy, a szkolenia bhp
Pytanie:  Czy w przypadku zmiany nazwy i siedziby firmy, pracownik administracyjno-biurowy powinien ponownie przejść szkolenie okresowe? Czy dotychczasowe zaświadczenie jest nadal...
10. Ustalanie terminu następnego szkolenia okresowego
Pytanie:  W dniu 11 maja przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla robotników. Wyniki egzaminu ogłoszono 18 maja. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiono z...
11. Szkolenie okresowe bhp dyrektora szpitala
Pytanie:  Jakiemu rodzajowi szkolenia okresowego z zakresu bhp należy poddać dyrektora szpitala i jego zastępców w randze "zastępca dyrektora”? Czy to jest...
12. Wymagania do prowadzenia szkoleń bhp
Wymagania do prowadzenia szkoleń bhpPytanie: Jestem pracownikiem urzędu skarbowego liczącego 85 pracowników. W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu bhp. Od...
13. Sprawdzenie wiedzy nabytej w wyniku szkolenia bhp
Sprawdzenie wiedzy nabytej w wyniku szkolenia bhpPytanie: Czy konieczne jest przeprowadzanie testów, jako sprawdzenie i przyswojenie wiedzy przez pracowników po ukończeniu...
14. Częstotliwość szkoleń okresowych bhp na stanowiskach medycznych i pokrewnych
Pytanie:  Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp w placówkach Służby Zdrowia (lecznictwo zamknięte/otwarte) na...
15. Szkolenie okresowe bhp dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
Pytanie:  Czy nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach musi odbyć szkolenie okresowe bhp osobno w każdej szkole, jeżeli posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu...
16. Specjalista ds. sprzedaży i stolarz - szkolenie okresowe bhp
Pytanie:  Pracodawca, przyjął do pracy osobę na pół etatu, na stanowisko specjalista ds. sprzedaży i zakupów i stolarz. Praca na stanowisku polega...
17. Wymiar czasu pracy a czas trwania szkolenia stanowiskowego bhp
Wymiar czasu pracy a czas trwania szkolenia stanowiskowego bhpPytanie: Ile godzin szkolenia stanowiskowego trzeba przeprowadzić przy pół etatu, czy 4 godziny, czy 8 godzin w rozbiciu...
18. Podpis na dokumentacji szkoleniowej wykładowcy szkolenia okresowego bhp
Pytanie:  Czy będąc wykładowcą na szkoleniu okresowym bhp mogę się podpisywać na dokumentacji szkoleniowej np. w dzienniku zajęć, również...
19. Liczba wykładowców na szkoleniach bhp
Pytanie:  Czy specjalista ds. bhp może jednoosobowo prowadzić szkolenie okresowe bhp w firmie, w której jest zatrudniony i jednocześnie świadczyć usługi dla...
20. Szkolenia okresowe bhp prezesa firmy i kadry menadżerskiej
Pytanie:  Czy prezes zarządu - pracodawca niebędący etatowym pracownikiem firmy (kontrakt menadżerski) - ma być skierowany na szkolenie okresowe bhp razem z innymi...
21. Szkolenie okresowe bhp dla fryzjerki i kosmetyczki
Pytanie:  Będę prowadził szkolenie okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowisku fryzjerki i kosmetyczki. Chciałem się upewnić czy do jakiej grupy...
22. Przechowywanie dokumentacji ze szkoleń okresowych bhp
Pytanie:  Jak długo należy archiwizować, przechowywać dokumenty ze szkolenia okresowego bhp tj.: dzienniki zajęć, listy obecności, programy szkoleń...
23. Szkolenia okresowe bhp dla pomocy domowej i opiekuna osoby starszej
Pytanie:  Co ile lat robić szkolenie okresowe bhp dla pomocy domowej, opiekunki osób starszych? Odpowiedź:  Pracownic zatrudnieni na stanowisku „pomoc domowa”,...
24. Powierzenie pracownikowi służby bhp prowadzenia szkoleń okresowych bhp
Pytanie:  Pracuję w urzędzie gminy na umowie o pracę na stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończyłem studia podyplomowe z zakresu...
25. Zakwalifikowanie pielęgniarek do grupy szkoleniowej w zakresie szkoleń okresowych bhp
Pytanie:  W mojej instytucji zatrudniamy pielęgniarki pracujące w zespołach ratownictwa medycznego na podstawie umów cywilno-prawnych. W umowie istnieje zapis o...
26. Prowadzenie dziennika zajęć podczas przeprowadzania szkolenia okresowego bhp
Pytanie:  Czy powinnam prowadzić dziennik zajęć, jeżeli zazwyczaj w szkoleniu okresowym bhp bierze udział tylko jedna osoba ?Odpowiedź:  Dziennik...
27. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp pracowników apteki
Pytanie:  Jak często powinni odbywać szkolenie okresowe bhp pracownicy apteki zatrudnieni na stanowiskach: technik i magister farmacji?Odpowiedź:  Osoby zatrudnione na...
28. Szkolenie okresowe bhp dla lekarza weterynarii
Pytanie:  Do jakiej grupy szkoleniowej na szkoleniu okresowym bhp zaklasyfikować lekarza weterynarii? Czy powinien on uczestniczyć w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników...
29. Służba bhp a prowadzenie szkoleń okresowych bhp raz jeszcze
Pytanie:  Czy starszy specjalista ds. bhp, ukończone studia podyplomowe i ponad 4-letni staż pracy w służbie bhp, zatrudniony na stanowisku technik bhp może...
30. Podpis na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Pytanie:  Przeprowadzam szkolenia okresowe bhp, będąc zatrudnioną w firmie na część etatu jako specjalista ds. szkoleń. Czy mogę podpisywać się...
31. Szkolenie wstępne ogólne prowadzone przez pracodawcę?
Pytanie:  Czy pracodawca, który ma aktualne szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami może prowadzić szkolenie...
32. Szkolenia okresowe bhp i ppoż. prowadzone przez technika bhp?
Pytanie:  Czy inspektor bhp w zakładzie może przeprowadzać szkolenia okresowe bhp i ppoż. dla pracowników zakładu? Posiadam tytuł technika bhp z 25 letnim...
33. Szkolenie okresowe bhp sprzątaczki pracującej na wysokości
Pytanie:  Jak często przeprowadzać szkolenie okresowe bhp dla sprzątaczki myjącej okna z drabiny 1.5 m?Odpowiedź:  Sprzątaczka myjąca okna z drabiny 1.5 m...
34. Szkolenie bhp dla obcokrajowców
Szkolenie bhp dla obcokrajowcówPytanie: W jaki sposób zorganizować szkolenie bhp dla obcokrajowca?Odpowiedź:  Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy...
35. Cele szkolenia bhp
Cele szkolenia bhpPytanie: Jakie cele powinno spełniać szkolenie bhp?Odpowiedź:  Cele poznawcze dotyczą przyswajania wiedzy takiej jak fakty, pojęcia i zasady....
36. Kiedy pierwsze szkolenie okresowe dla nowego pracownika służby bhp?
Pytanie:  Spółdzielnia zatrudnia około 50 pracowników. Prowadzenie spraw bhp planuje powierzyć pracownikowi, który w miesiącu sierpniu 2011 r....
37. Szkolenie okresowe dla ratowników
Pytanie:  Proszę o informację, jak wypełnić zaświadczenia o ukończeniu szkolenie okresowe dla ratowników basenu krytego oraz dla pracowników dozoru...
38. Wskazówki, jak wypełnić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego
Pytanie:  Jak wypełnić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp?Odpowiedź:  We wzorze zaświadczenia w polu „pełna nazwa...
39. Numer na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego bhp
Pytanie:  Na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego w dolnym, lewym rogu jest zaznaczony nr zaświadczenia wg rejestru. Kto to miejsce wypełnia, czy pracodawca...
40. Zaległe szkolenia bhp
Zaległe szkolenia bhpPytanie: Jak i jakie szkolenia należy przeprowadzić w firmie działającej od kilku lat, w której do tej pory nie przeszkolono pracowników w...
41. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp dla sprzedawców
Pytanie:  Co ile lat odbywa się szkolenie okresowe bhp dla sprzedawców?Odpowiedź:  Szkolenie okresowe bhp osoby zatrudnionej na stanowisku sprzedawcy należy...
42. Powrót do pracy po długotrwałej chorobie a szkolenie wstępne bhp
Powrót do pracy po długotrwałej chorobie a szkolenie wstępne bhpPytanie: Czy pracownik powracający na stanowisko po okresie dłuższym niż 30 dni spowodowanym...
43. Szkolenie okresowe nauczycieli
Pytanie:  Co ile lat robi się szkolenie okresowe dla nauczycieli?Odpowiedź:  Szkolenia okresowe dla nauczycieli przeprowadza się według zasad obowiązujących...
44. Czy pracownik może odmówić poddania się szkoleniu okresowemu?
Pytanie:  Pracodawca zobowiązuje mnie do przejścia szkolenia okresowego na stanowisku Pracownik Ochrony. Byłem szkolony w innej firmie 2 lata temu na tym samym stanowisku. A z...
45. Kwalifikacje trenera prowadzącego szkolenia bhp
Kwalifikacje trenera prowadzącego szkolenia bhpPytanie: Firma zatrudnia do 100 osób. Jakie kwalifikacje potrzebuje osoba do przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników...
46. Brak kart szkolenia wstępnego
Pytanie:  Wszyscy pracownicy, maja aktualne szkolenia okresowe, natomiast większość z nich nie posiada kart szkolenia wstępnego. Co w takim wypadku robić? Czy...
47. Dokumentowanie ukończenia szkolenia okresowego
Pytanie:  Czy świadectwo szkolenia okresowego powinno się dać szkolonemu i pracodawcy, czy tylko pracodawcy, który organizuje to szkolenie?Odpowiedź:  Po...
48. Szkolenie okresowe bhp pracownika, który miał przerwy w wykonywaniu pracy
Pytanie:  Czy powinien być przeszkolony okresowo pracownik, który pracuje w zakładzie ponad rok czasu, jednak miał przerwy w zatrudnieniu dłuższe niż jeden...
49. Zakres tematyczny szkoleń bhp pracowników biurowych
Zakres tematyczny szkoleń bhp pracowników biurowychPytanie: Jaki zakres tematyczny powinno obejmować szkolenie wstępne, a jakie szkolenie okresowe dla pracownika biurowego...
50. Ponowne zatrudnienie pracownika a ważność okresowego szkolenia bhp
Pytanie:  Pracownik na stanowisku operator maszyn został zwolniony z firmy z dniem 1.12.2010 r. Od dnia 3.01.2011 r. został ponownie zatrudniony na stanowisko kierowca samochodu...
51. Pierwsze szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Pierwsze szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbestPytanie: Szkolenie okresowe pracowników narażonych na działanie azbestu ma...
52. Szkolenie wstępne bhp - uprawnienie do prowadzenia
Szkolenie wstępne bhp - uprawnienie do prowadzeniaPytanie: Kto może prowadzić instruktaż ogólny, a kto instruktaż stanowiskowy? Czy każdy pracownik, który...
53. Pierwsze szkolenie okresowe bhp służby bhp
Pytanie:  Kiedy pracownik służb bhp powinien odbyć pierwsze szkolenie okresowe bhp po ukończeniu technikum bhp lub studiów podyplomowych w zakresie...
54. Ważność badań wstępnych i szkoleń bhp
Ważność badań wstępnych i szkoleń bhpPytanie: Czy wstępne badania i szkolenia bhp pracownika przeprowadzone w czasie poprzedniego zatrudnienia zachowują...
55. Obowiązki służby bhp a szkolenia okresowe bhp
Pytanie:  Czy pracownicy służby bhp mogą przeprowadzić szkolenie okresowe dla pracowników kierujących innymi pracownikami w firmie, w której sami...
56. Szkolenie bhp a przebywanie na zwolnieniu lekarskim
Pytanie:  Co zrobić jeżeli pracownik powinien odbyć szkolenie okresowe ze względu na upływający termin przeszkolenia, jednak właśnie w tym czasie jest na...
57. Szkolenie bhp pracownika poza godzinami pracy
Szkolenie bhp pracownika poza godzinami pracyPytanie: Czy czas prywatny, który pracownicy muszą poświęcić na szkolenie bhp, należy im zrekompensować, na...
58. Udział służby bhp w prowadzeniu szkoleń okresowych bhp
Pytanie:  Kiedy pracownicy służby bhp mogą prowadzić szkolenia okresowe bhp?Odpowiedź:  Jeżeli u pracodawcy zatrudniającego powyżej 100...
59. Zwolnienie z udziału w szkoleniu okresowym inspektora ds. bhp
Pytanie:  Czy w wyniku ukończenia studiów wyższych w kierunku bhp i prowadzenia firmy szkoleniowo-usługowej w tym zakresie inspektor ds. bhp może być zwolniony z...
60. Kiedy nie musisz przeprowadzać szkolenia okresowego bhp?
Pytanie:  Czy pracownicy, którzy przeszli z konkurencyjnej firmy , gdzie niedawno odbyli szkolenie okresowe, muszą szkolić się ponownie ? Czy poprzednie szkolenie jest...
61. Szkolenia bhp za pośrednictwem e-maila
Pytanie:  Czy odbywanie szkolenia okresowego za pośrednictwem e-maili przesyłanych z zakładu pracy jest dopuszczalne?Odpowiedź:  Przekazywanie treści szkolenia w...
62. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Pytanie:  Jak często powinno być przeprowadzane szkolenie okresowe bhp na stanowiskach elektromontera, spawacza, kierowcy samochodu specjalistycznego, operatora koparki, kierowcy...
63. Brak w firmie wymaganych szkoleń w dziedzinie bhp
Brak w firmie wymaganych szkoleń w dziedzinie bhpPytanie: Czy należy przeprowadzić instruktaż ogólny i stanowiskowy bhp, jeżeli pracownicy ukończyli tylko...
64. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp pracodawców
W jakim czasie od ostatniego szkolenia okresowego bhp pracodawca musi odbyć kolejne takie szkolenie? Szkolenie okresowe pracodawców powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Odbywa...
65. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp pracowników administracyjno-biurowych
Pytanie:  Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych?...

Rozwiń
Pierwsza pomoc

66. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas szkolenia okresowego bhp?
Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas szkolenia okresowego bhp?Pytanie: Czy podczas szkolenia okresowego bhp dla pielęgniarek należy przeprowadzić szkolenie z zakresu...
67. Zdobywanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przez nauczycieli
Zdobywanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przez nauczycieliPytanie: Czy dla spełnienia wymagania przeszkolenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy wystarczy szkolenie okresowe...
68. Szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocyPytanie: Czy istnieje przepis nakazujący wszystkim nauczycielom odbycie szkoleń w zakresie udzielania I pomocy, potwierdzonych...

Rozwiń
Prawa i obowiązki służby BHP

69. Prowadzenie szkoleń okresowych bhp przez pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu...
Pytanie:  Ukończyłam:studia uzupełniające magisterskie o specjalności w zakresie bhp,kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe, szkolenie z zakresu ochrony...
70. Pierwsze szkolenie okresowe bhp służby bhp
Pytanie:  Kiedy pracownik służb bhp powinien odbyć pierwsze szkolenie okresowe bhp po ukończeniu technikum bhp lub studiów podyplomowych w zakresie...

Rozwiń
Inne

71. Ustalanie terminu następnego szkolenia okresowego
Pytanie:  W dniu 11 maja przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla robotników. Wyniki egzaminu ogłoszono 18 maja. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiono z...

Rozwiń
Ochrona przeciwpożarowa

72. Szkolenia ppoż. pracowników
Pytanie:  Czy poza szkoleniem wstępnym w zakresie ppoż. pracownicy muszą jeszcze dodatkowo przechodzić okresowe szkolenia ppoż.? Jeżeli tak to co...
73. Ochrona przeciwpożarowa w firmie
Pytanie:  Czy została już uregulowana kwestia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w firmie? Ważność zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia...

Rozwiń
Szkolenie okresowe bhp

74. Formy przeprowadzania szkoleń okresowych bhp
W odniesieniu do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych formą przeprowadzania szkolenia okresowego jest instruktaż (szkolenie, o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne,...
75. Formy przeprowadzania egzaminów kończących szkolenie okresowe bhp
Forma egzaminu powinna być określona w szczegółowym programie szkolenia. Powinna być również uzależniona od rodzaju szkolenia i dostosowana do określonej grupy jego uczestników. Egzamin może być...
76. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych bhp
Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Przy ustalaniu częstotliwości przeprowadzania szkolenia okresowego...

Rozwiń
Ochrona ppoż.

77. Szkolenia ppoż. pracowników
Pytanie:  Czy poza szkoleniem wstępnym w zakresie ppoż. pracownicy muszą jeszcze dodatkowo przechodzić okresowe szkolenia ppoż.? Jeżeli tak to co...
78. Ochrona przeciwpożarowa w firmie
Pytanie:  Czy została już uregulowana kwestia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w firmie? Ważność zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia...

Rozwiń
Szkolenie bhp

79. Program szkolenia okresowego bhp dla fizjoterapeutów
Pytanie:  Gdzie szukać programu szkolenia okresowego bhp dla fizjoterapeutów wraz z zagrożeniami i ich zapobieganiem na stanowisku pracy?Odpowiedź:  Ramowy program...
80. Szkolenia okresowe
Pytanie:  Pracownik we wrześniu 2012 r miał przeprowadzane szkolenie wstępne na stanowisku Wychowawca w świetlicy, natomiast w styczniu 2013 - pierwsze szkolenie dla...
81. Ponowne szkolenie okresowe po zmianie stanowiska pracy
Pytanie:  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym pracodawca zmienił umowę i przeniósł na stanowisko administracyjno-biurowe, już nie kierownicze. Czy w...
82. Szkolenie okresowe nauczyciela przedmiotu zawodowego
Pytanie:  Czy nauczyciel przedmiotu zawodowego na kierunku technik-fryzjer powinien uczestniczyć w szkoleniu okresowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, czy...
83. Zmiana nazwy firmy, a szkolenia bhp
Pytanie:  Czy w przypadku zmiany nazwy i siedziby firmy, pracownik administracyjno-biurowy powinien ponownie przejść szkolenie okresowe? Czy dotychczasowe zaświadczenie jest nadal...
84. Ustalanie terminu następnego szkolenia okresowego
Pytanie:  W dniu 11 maja przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla robotników. Wyniki egzaminu ogłoszono 18 maja. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiono z...
85. Szkolenie okresowe bhp dyrektora szpitala
Pytanie:  Jakiemu rodzajowi szkolenia okresowego z zakresu bhp należy poddać dyrektora szpitala i jego zastępców w randze "zastępca dyrektora”? Czy to jest...
86. Wymagania do prowadzenia szkoleń bhp
Wymagania do prowadzenia szkoleń bhpPytanie: Jestem pracownikiem urzędu skarbowego liczącego 85 pracowników. W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu bhp. Od...
87. Sprawdzenie wiedzy nabytej w wyniku szkolenia bhp
Sprawdzenie wiedzy nabytej w wyniku szkolenia bhpPytanie: Czy konieczne jest przeprowadzanie testów, jako sprawdzenie i przyswojenie wiedzy przez pracowników po ukończeniu...
88. Częstotliwość szkoleń okresowych bhp na stanowiskach medycznych i pokrewnych
Pytanie:  Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp w placówkach Służby Zdrowia (lecznictwo zamknięte/otwarte) na...
89. Szkolenia okresowe bhp i ppoż. prowadzone przez technika bhp?
Pytanie:  Czy inspektor bhp w zakładzie może przeprowadzać szkolenia okresowe bhp i ppoż. dla pracowników zakładu? Posiadam tytuł technika bhp z 25 letnim...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.