, 29 marca 2015
Ustaw jako stronę startową

portal BHP

Aby skorzystać z pełnej wersji serwisu: Zamów dostęp
Nie pamiętasz hasła?
baner

szkolenie okresowe bhp

Poszukiwano wyrażenia: szkolenie okresowe bhp
Znaleziono 89 pasujących wyników.
Wyniki zostały podzielone na kategorie.
Wybierz wiersz z nazwą interesującej Cię kategorii, aby zobaczyć wyniki wyszukiwania. Ponowne kliknięcie w ten wiersz anuluje przeglądanie wyników.

Rozwiń
Szkolenia BHP

1. Opóźnienie w terminach szkolenia okresowego a dopuszczenie do pracy
Opóźnienie w terminach szkolenia okresowego a dopuszczenie do pracyPytanie: Czy w przypadku szkoleń okresowych bhp istnieje tolerancja czasowa? Przykład: Grupa...
2. Czy jeden pracodawca może wyręczyć innych? (szkolenie okresowe bhp a kilku pracodawców)
Pytanie:  Pracownik administracyjno-biurowy (radca prawny) jest zatrudniony w kilku różnych zakładach pracy na tym samym stanowisku. W jednym z nich odbył szkolenie...
3. Kiedy pracownik służby bhp może poprowadzić szkolenie okresowe bhp?
Pytanie:  Jestem zatrudniony w zakładzie na stanowisku specjalisty ds. BHP, posiadam wykształcenie wyższe specjalność bhp. Czy mogę przeprowadzić szkolenia...
4. Szkolenie okresowe bhp uczniów przygotowania zawodowego
Pytanie:  Po jakim czasie uczniowie przygotowania zawodu (stolarz) powinni odbyć szkolenie okresowe bhp? Przygotowanie zawodowe trwa 3 lata.Odpowiedź:  Ukończenie...
5. Program szkolenia okresowego bhp dla fizjoterapeutów
Pytanie:  Gdzie szukać programu szkolenia okresowego bhp dla fizjoterapeutów wraz z zagrożeniami i ich zapobieganiem na stanowisku pracy?Odpowiedź:  Ramowy program...
6. Szkolenia okresowe
Pytanie:  Pracownik we wrześniu 2012 r miał przeprowadzane szkolenie wstępne na stanowisku Wychowawca w świetlicy, natomiast w styczniu 2013 - pierwsze szkolenie dla...
7. Ponowne szkolenie okresowe po zmianie stanowiska pracy
Pytanie:  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym pracodawca zmienił umowę i przeniósł na stanowisko administracyjno-biurowe, już nie kierownicze. Czy w...
8. Szkolenie okresowe nauczyciela przedmiotu zawodowego
Pytanie:  Czy nauczyciel przedmiotu zawodowego na kierunku technik-fryzjer powinien uczestniczyć w szkoleniu okresowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, czy...
9. Zmiana nazwy firmy, a szkolenia bhp
Pytanie:  Czy w przypadku zmiany nazwy i siedziby firmy, pracownik administracyjno-biurowy powinien ponownie przejść szkolenie okresowe? Czy dotychczasowe zaświadczenie jest nadal...
10. Ustalanie terminu następnego szkolenia okresowego
Pytanie:  W dniu 11 maja przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla robotników. Wyniki egzaminu ogłoszono 18 maja. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiono z...
11. Szkolenie okresowe bhp dyrektora szpitala
Pytanie:  Jakiemu rodzajowi szkolenia okresowego z zakresu bhp należy poddać dyrektora szpitala i jego zastępców w randze "zastępca dyrektora”? Czy to jest...
12. Wymagania do prowadzenia szkoleń bhp
Jestem pracownikiem urzędu skarbowego liczącego 85 pracowników. W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu bhp. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca powierzył mi dodatkowo do zakresu czynności...
13. Sprawdzenie wiedzy nabytej w wyniku szkolenia bhp
Czy konieczne jest przeprowadzanie testów, jako sprawdzenie i przyswojenie wiedzy przez pracowników po ukończeniu szkolenia bhp? Czy testy trzeba przechowywać? Pracodawca powinien dokonać...
14. Częstotliwość szkoleń okresowych bhp na stanowiskach medycznych i pokrewnych
Pytanie:  Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp w placówkach Służby Zdrowia (lecznictwo zamknięte/otwarte) na...
15. Szkolenie okresowe bhp dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
Pytanie:  Czy nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach musi odbyć szkolenie okresowe bhp osobno w każdej szkole, jeżeli posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu...
16. Specjalista ds. sprzedaży i stolarz - szkolenie okresowe bhp
Pytanie:  Pracodawca, przyjął do pracy osobę na pół etatu, na stanowisko specjalista ds. sprzedaży i zakupów i stolarz. Praca na stanowisku polega...
17. Wymiar czasu pracy a czas trwania szkolenia stanowiskowego bhp
Ile godzin szkolenia stanowiskowego trzeba przeprowadzić przy pół etatu, czy 4 godziny, czy 8 godzin w rozbiciu na 2 dni? Wymiar czasu pracy, na który zawarto umowę o pracę nie ma wpływu na długość...
18. Podpis na dokumentacji szkoleniowej wykładowcy szkolenia okresowego bhp
Pytanie:  Czy będąc wykładowcą na szkoleniu okresowym bhp mogę się podpisywać na dokumentacji szkoleniowej np. w dzienniku zajęć, również...
19. Liczba wykładowców na szkoleniach bhp
Pytanie:  Czy specjalista ds. bhp może jednoosobowo prowadzić szkolenie okresowe bhp w firmie, w której jest zatrudniony i jednocześnie świadczyć usługi dla...
20. Szkolenia okresowe bhp prezesa firmy i kadry menadżerskiej
Pytanie:  Czy prezes zarządu - pracodawca niebędący etatowym pracownikiem firmy (kontrakt menadżerski) - ma być skierowany na szkolenie okresowe bhp razem z innymi...
21. Szkolenie okresowe bhp dla fryzjerki i kosmetyczki
Pytanie:  Będę prowadził szkolenie okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowisku fryzjerki i kosmetyczki. Chciałem się upewnić czy do jakiej grupy...
22. Przechowywanie dokumentacji ze szkoleń okresowych bhp
Pytanie:  Jak długo należy archiwizować, przechowywać dokumenty ze szkolenia okresowego bhp tj.: dzienniki zajęć, listy obecności, programy szkoleń...
23. Szkolenia okresowe bhp dla pomocy domowej i opiekuna osoby starszej
Pytanie:  Co ile lat robić szkolenie okresowe bhp dla pomocy domowej, opiekunki osób starszych? Odpowiedź:  Pracownic zatrudnieni na stanowisku „pomoc domowa”,...
24. Powierzenie pracownikowi służby bhp prowadzenia szkoleń okresowych bhp
Pytanie:  Pracuję w urzędzie gminy na umowie o pracę na stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ukończyłem studia podyplomowe z zakresu...
25. Zakwalifikowanie pielęgniarek do grupy szkoleniowej w zakresie szkoleń okresowych bhp
Pytanie:  W mojej instytucji zatrudniamy pielęgniarki pracujące w zespołach ratownictwa medycznego na podstawie umów cywilno-prawnych. W umowie istnieje zapis o...
26. Prowadzenie dziennika zajęć podczas przeprowadzania szkolenia okresowego bhp
Pytanie:  Czy powinnam prowadzić dziennik zajęć, jeżeli zazwyczaj w szkoleniu okresowym bhp bierze udział tylko jedna osoba ?Odpowiedź:  Dziennik...
27. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp pracowników apteki
Pytanie:  Jak często powinni odbywać szkolenie okresowe bhp pracownicy apteki zatrudnieni na stanowiskach: technik i magister farmacji?Odpowiedź:  Osoby zatrudnione na...
28. Szkolenie okresowe bhp dla lekarza weterynarii
Pytanie:  Do jakiej grupy szkoleniowej na szkoleniu okresowym bhp zaklasyfikować lekarza weterynarii? Czy powinien on uczestniczyć w szkoleniu okresowym bhp dla pracowników...
29. Służba bhp a prowadzenie szkoleń okresowych bhp raz jeszcze
Pytanie:  Czy starszy specjalista ds. bhp, ukończone studia podyplomowe i ponad 4-letni staż pracy w służbie bhp, zatrudniony na stanowisku technik bhp może...
30. Podpis na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp
Pytanie:  Przeprowadzam szkolenia okresowe bhp, będąc zatrudnioną w firmie na część etatu jako specjalista ds. szkoleń. Czy mogę podpisywać się...
31. Szkolenie wstępne ogólne prowadzone przez pracodawcę?
Pytanie:  Czy pracodawca, który ma aktualne szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami może prowadzić szkolenie...
32. Szkolenia okresowe bhp i ppoż. prowadzone przez technika bhp?
Pytanie:  Czy inspektor bhp w zakładzie może przeprowadzać szkolenia okresowe bhp i ppoż. dla pracowników zakładu? Posiadam tytuł technika bhp z 25 letnim...
33. Szkolenie okresowe bhp sprzątaczki pracującej na wysokości
Pytanie:  Jak często przeprowadzać szkolenie okresowe bhp dla sprzątaczki myjącej okna z drabiny 1.5 m?Odpowiedź:  Sprzątaczka myjąca okna z drabiny 1.5 m...
34. Szkolenie bhp dla obcokrajowców
W jaki sposób zorganizować szkolenie bhp dla obcokrajowca?Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obcokrajowców (pracodawców, pracowników wszystkich szczebli) powinno być przeprowadzane...
35. Cele szkolenia bhp
Jakie cele powinno spełniać szkolenie bhp?Cele poznawcze dotyczą przyswajania wiedzy takiej jak fakty, pojęcia i zasady. Czasowniki operacyjne najczęściej stosowane do określania celów o charakterze...
36. Kiedy pierwsze szkolenie okresowe dla nowego pracownika służby bhp?
Pytanie:  Spółdzielnia zatrudnia około 50 pracowników. Prowadzenie spraw bhp planuje powierzyć pracownikowi, który w miesiącu sierpniu 2011 r....
37. Szkolenie okresowe dla ratowników
Pytanie:  Proszę o informację, jak wypełnić zaświadczenia o ukończeniu szkolenie okresowe dla ratowników basenu krytego oraz dla pracowników dozoru...
38. Wskazówki, jak wypełnić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego
Pytanie:  Jak wypełnić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp?Odpowiedź:  We wzorze zaświadczenia w polu „pełna nazwa...
39. Numer na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego bhp
Pytanie:  Na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia okresowego w dolnym, lewym rogu jest zaznaczony nr zaświadczenia wg rejestru. Kto to miejsce wypełnia, czy pracodawca...
40. Zaległe szkolenia bhp
Jak i jakie szkolenia należy przeprowadzić w firmie działającej od kilku lat, w której do tej pory nie przeszkolono pracowników w zakresie bhp? Pracodawca, który nie dopełnił obowiązku przeszkolenia...
41. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp dla sprzedawców
Pytanie:  Co ile lat odbywa się szkolenie okresowe bhp dla sprzedawców?Odpowiedź:  Szkolenie okresowe bhp osoby zatrudnionej na stanowisku sprzedawcy należy...
42. Powrót do pracy po długotrwałej chorobie a szkolenie wstępne bhp
Czy pracownik powracający na stanowisko po okresie dłuższym niż 30 dni spowodowanym chorobą, musi przejść szkolenie wstępne bhp? Jeżeli nie, to jakie szkolenie bhp powinien odbyć? Pracownik...
43. Szkolenie okresowe nauczycieli
Pytanie:  Co ile lat robi się szkolenie okresowe dla nauczycieli?Odpowiedź:  Szkolenia okresowe dla nauczycieli przeprowadza się według zasad obowiązujących...
44. Czy pracownik może odmówić poddania się szkoleniu okresowemu?
Pytanie:  Pracodawca zobowiązuje mnie do przejścia szkolenia okresowego na stanowisku Pracownik Ochrony. Byłem szkolony w innej firmie 2 lata temu na tym samym stanowisku. A z...
45. Kwalifikacje trenera prowadzącego szkolenia bhp
Firma zatrudnia do 100 osób. Jakie kwalifikacje potrzebuje osoba do przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników...
46. Brak kart szkolenia wstępnego
Pytanie:  Wszyscy pracownicy, maja aktualne szkolenia okresowe, natomiast większość z nich nie posiada kart szkolenia wstępnego. Co w takim wypadku robić? Czy...
47. Dokumentowanie ukończenia szkolenia okresowego
Pytanie:  Czy świadectwo szkolenia okresowego powinno się dać szkolonemu i pracodawcy, czy tylko pracodawcy, który organizuje to szkolenie?Odpowiedź:  Po...
48. Szkolenie okresowe bhp pracownika, który miał przerwy w wykonywaniu pracy
Pytanie:  Czy powinien być przeszkolony okresowo pracownik, który pracuje w zakładzie ponad rok czasu, jednak miał przerwy w zatrudnieniu dłuższe niż jeden...
49. Zakres tematyczny szkoleń bhp pracowników biurowych
Jaki zakres tematyczny powinno obejmować szkolenie wstępne, a jakie szkolenie okresowe dla pracownika biurowego ?Zakres tematyczny szkolenia wstępnego i szkolenia okresowego dla pracownika...
50. Ponowne zatrudnienie pracownika a ważność okresowego szkolenia bhp
Pytanie:  Pracownik na stanowisku operator maszyn został zwolniony z firmy z dniem 1.12.2010 r. Od dnia 3.01.2011 r. został ponownie zatrudniony na stanowisko kierowca samochodu...
51. Pierwsze szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Szkolenie okresowe pracowników narażonych na działanie azbestu ma trwać zgodnie z rozporządzeniem szkoleniowym 8 godzin lekcyjnych, z czego 5,5 godz. przypada na tematykę związaną z azbestem....
52. Szkolenie wstępne bhp - uprawnienie do prowadzenia
Kto może prowadzić instruktaż ogólny, a kto instruktaż stanowiskowy? Czy każdy pracownik, który ukończy szkolenie okresowe bhp w zakresie swojej grupy szkoleniowej, np. na stanowisku robotniczym,...
53. Pierwsze szkolenie okresowe bhp służby bhp
Pytanie:  Kiedy pracownik służb bhp powinien odbyć pierwsze szkolenie okresowe bhp po ukończeniu technikum bhp lub studiów podyplomowych w zakresie...
54. Ważność badań wstępnych i szkoleń bhp
Czy wstępne badania i szkolenia bhp pracownika przeprowadzone w czasie poprzedniego zatrudnienia zachowują ważność u kolejnego pracodawcy?Badania wstępne przeprowadzone u innego pracodawcy nie są...
55. Obowiązki służby bhp a szkolenia okresowe bhp
Pytanie:  Czy pracownicy służby bhp mogą przeprowadzić szkolenie okresowe dla pracowników kierujących innymi pracownikami w firmie, w której sami...
56. Szkolenie bhp a przebywanie na zwolnieniu lekarskim
Pytanie:  Co zrobić jeżeli pracownik powinien odbyć szkolenie okresowe ze względu na upływający termin przeszkolenia, jednak właśnie w tym czasie jest na...
57. Szkolenie bhp pracownika poza godzinami pracy
Czy czas prywatny, który pracownicy muszą poświęcić na szkolenie bhp, należy im zrekompensować, na przykład udzielając dnia wolnego od pracy?Szkolenia pracowników można podzielić na dwa rodzaje....
58. Udział służby bhp w prowadzeniu szkoleń okresowych bhp
Pytanie:  Kiedy pracownicy służby bhp mogą prowadzić szkolenia okresowe bhp?Odpowiedź:  Jeżeli u pracodawcy zatrudniającego powyżej 100...
59. Zwolnienie z udziału w szkoleniu okresowym inspektora ds. bhp
Pytanie:  Czy w wyniku ukończenia studiów wyższych w kierunku bhp i prowadzenia firmy szkoleniowo-usługowej w tym zakresie inspektor ds. bhp może być zwolniony z...
60. Kiedy nie musisz przeprowadzać szkolenia okresowego bhp?
Pytanie:  Czy pracownicy, którzy przeszli z konkurencyjnej firmy , gdzie niedawno odbyli szkolenie okresowe, muszą szkolić się ponownie ? Czy poprzednie szkolenie jest...
61. Szkolenia bhp za pośrednictwem e-maila
Pytanie:  Czy odbywanie szkolenia okresowego za pośrednictwem e-maili przesyłanych z zakładu pracy jest dopuszczalne?Odpowiedź:  Przekazywanie treści szkolenia w...
62. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Pytanie:  Jak często powinno być przeprowadzane szkolenie okresowe bhp na stanowiskach elektromontera, spawacza, kierowcy samochodu specjalistycznego, operatora koparki, kierowcy...
63. Brak w firmie wymaganych szkoleń w dziedzinie bhp
Czy należy przeprowadzić instruktaż ogólny i stanowiskowy bhp, jeżeli pracownicy ukończyli tylko szkolenie okresowe bhp? Szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe bhp pracownicy powinni odbyć przed...
64. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp pracodawców
W jakim czasie od ostatniego szkolenia okresowego bhp pracodawca musi odbyć kolejne takie szkolenie? Szkolenie okresowe pracodawców powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Odbywa...
65. Częstotliwość szkolenia okresowego bhp pracowników administracyjno-biurowych
Pytanie:  Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych?...

Rozwiń
Pierwsza pomoc

66. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas szkolenia okresowego bhp?
Czy podczas szkolenia okresowego bhp dla pielęgniarek należy przeprowadzić szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy ? Organizator szkolenia (pracodawca, jednostka organizacyjna prowadząca...
67. Zdobywanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przez nauczycieli
Czy dla spełnienia wymagania przeszkolenia nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy wystarczy szkolenie okresowe bhp w programie, którego znajduje się udzielanie pierwszej pomocy, czy...
68. Szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Czy istnieje przepis nakazujący wszystkim nauczycielom odbycie szkoleń w zakresie udzielania I pomocy, potwierdzonych certyfikatem (w wyłączeniem zagadnień dotyczących I pomocy omawianych na...

Rozwiń
Prawa i obowiązki służby BHP

69. Prowadzenie szkoleń okresowych bhp przez pracownika zatrudnionego przy innej pracy, któremu...
Pytanie:  Ukończyłam:studia uzupełniające magisterskie o specjalności w zakresie bhp,kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe, szkolenie z zakresu ochrony...
70. Pierwsze szkolenie okresowe bhp służby bhp
Pytanie:  Kiedy pracownik służb bhp powinien odbyć pierwsze szkolenie okresowe bhp po ukończeniu technikum bhp lub studiów podyplomowych w zakresie...

Rozwiń
Inne

71. Ustalanie terminu następnego szkolenia okresowego
Pytanie:  W dniu 11 maja przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla robotników. Wyniki egzaminu ogłoszono 18 maja. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiono z...

Rozwiń
Ochrona przeciwpożarowa

72. Szkolenia ppoż. pracowników
Pytanie:  Czy poza szkoleniem wstępnym w zakresie ppoż. pracownicy muszą jeszcze dodatkowo przechodzić okresowe szkolenia ppoż.? Jeżeli tak to co...
73. Ochrona przeciwpożarowa w firmie
Pytanie:  Czy została już uregulowana kwestia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w firmie? Ważność zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia...

Rozwiń
Szkolenie okresowe bhp

74. Formy przeprowadzania szkoleń okresowych bhp
W odniesieniu do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych formą przeprowadzania szkolenia okresowego jest instruktaż (szkolenie, o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne,...
75. Formy przeprowadzania egzaminów kończących szkolenie okresowe bhp
Forma egzaminu powinna być określona w szczegółowym programie szkolenia. Powinna być również uzależniona od rodzaju szkolenia i dostosowana do określonej grupy jego uczestników. Egzamin może być...
76. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych bhp
Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Przy ustalaniu częstotliwości przeprowadzania szkolenia okresowego...

Rozwiń
Ochrona ppoż.

77. Szkolenia ppoż. pracowników
Pytanie:  Czy poza szkoleniem wstępnym w zakresie ppoż. pracownicy muszą jeszcze dodatkowo przechodzić okresowe szkolenia ppoż.? Jeżeli tak to co...
78. Ochrona przeciwpożarowa w firmie
Pytanie:  Czy została już uregulowana kwestia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w firmie? Ważność zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia...

Rozwiń
Szkolenie bhp

79. Program szkolenia okresowego bhp dla fizjoterapeutów
Pytanie:  Gdzie szukać programu szkolenia okresowego bhp dla fizjoterapeutów wraz z zagrożeniami i ich zapobieganiem na stanowisku pracy?Odpowiedź:  Ramowy program...
80. Szkolenia okresowe
Pytanie:  Pracownik we wrześniu 2012 r miał przeprowadzane szkolenie wstępne na stanowisku Wychowawca w świetlicy, natomiast w styczniu 2013 - pierwsze szkolenie dla...
81. Ponowne szkolenie okresowe po zmianie stanowiska pracy
Pytanie:  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym pracodawca zmienił umowę i przeniósł na stanowisko administracyjno-biurowe, już nie kierownicze. Czy w...
82. Szkolenie okresowe nauczyciela przedmiotu zawodowego
Pytanie:  Czy nauczyciel przedmiotu zawodowego na kierunku technik-fryzjer powinien uczestniczyć w szkoleniu okresowym dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, czy...
83. Zmiana nazwy firmy, a szkolenia bhp
Pytanie:  Czy w przypadku zmiany nazwy i siedziby firmy, pracownik administracyjno-biurowy powinien ponownie przejść szkolenie okresowe? Czy dotychczasowe zaświadczenie jest nadal...
84. Ustalanie terminu następnego szkolenia okresowego
Pytanie:  W dniu 11 maja przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla robotników. Wyniki egzaminu ogłoszono 18 maja. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiono z...
85. Szkolenie okresowe bhp dyrektora szpitala
Pytanie:  Jakiemu rodzajowi szkolenia okresowego z zakresu bhp należy poddać dyrektora szpitala i jego zastępców w randze "zastępca dyrektora”? Czy to jest...
86. Wymagania do prowadzenia szkoleń bhp
Jestem pracownikiem urzędu skarbowego liczącego 85 pracowników. W 2011 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu bhp. Od 1 stycznia 2012 r. pracodawca powierzył mi dodatkowo do zakresu czynności...
87. Sprawdzenie wiedzy nabytej w wyniku szkolenia bhp
Czy konieczne jest przeprowadzanie testów, jako sprawdzenie i przyswojenie wiedzy przez pracowników po ukończeniu szkolenia bhp? Czy testy trzeba przechowywać? Pracodawca powinien dokonać...
88. Częstotliwość szkoleń okresowych bhp na stanowiskach medycznych i pokrewnych
Pytanie:  Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp w placówkach Służby Zdrowia (lecznictwo zamknięte/otwarte) na...
89. Szkolenia okresowe bhp i ppoż. prowadzone przez technika bhp?
Pytanie:  Czy inspektor bhp w zakładzie może przeprowadzać szkolenia okresowe bhp i ppoż. dla pracowników zakładu? Posiadam tytuł technika bhp z 25 letnim...
Realizacja: Ideo, Powered by:
PortalBHP.pl Copyright © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone
pixel

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.