Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Fabryka Cukierków „Pszczółka” – bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze

Fabryka Cukierków „Pszczółka” – bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze

Fabryka Cukierków „Pszczółka” to jedna z najstarszych polskich firm. Zagadnienia bhp, jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa z długą tradycją istnienia, są dla tej firmy szczególnie ważne. Zwłaszcza, że spółka, może poszczycić się tytułem „Solidna Firma”, który otrzymała kilka lat temu. „Bezpieczeństwo pracowników jest dla firmy najważniejsze” – podkreśla Leszek Wertejuk, prezes zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. w Lublinie.

Jakie jest podejście do problematyki bezpieczeństwa pracy przez Fabrykę Cukierków „Pszczółka”?

Jesteśmy przedsiębiorstwem produkcyjnym w branży spożywczej, dlatego wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych spełniają najwyższe możliwe standardy. Wynikają z przepisów i są traktowane przez zarząd oraz odpowiedzialne służby w sposób priorytetowy, z najwyższą starannością. Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas najważniejsze. Myślę, że doskonałym potwierdzeniem moich słów może być fakt, że w tym roku w naszym zakładzie nie było żadnego wypadku przy pracy. A podkreślić muszę, że w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, zwłaszcza w branży spożywczej, wystarczy chwila nieuwagi pracownika, aby mogło dojść do zachowania, które specjalista ds. bhp może zakwalifikować jako wypadek przy pracy.

Jak często organizowane są szkolenia okresowe i inne działania dla pracowników, które mają na celu wsparcie ich w codziennej pracy?

Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem pracy i przepisami prawa pracy w Fabryce Cukierków „Pszczółka” szkolenia odbywają się co 5 lat – dla kadry kierowniczej i nadzoru produkcji, natomiast co 3 lata – dla pozostałych pracowników zatrudnionych przy produkcji.

Niezależnie od szkoleń, które wymieniłem, zakładowy inspektor bhp i ppoż. organizuje bieżące szkolenia wstępne i bierze udział w okresowych szkoleniach pracowników.

Dobre relacje między pracownikami przekładają się wizerunek firmy

Czy w FC „Pszczółka” prowadzona jest polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna – czy też nie ma takiej potrzeby, bo kontakty międzyludzkie są wzorowe?

W spółce przestrzegane są przepisy prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Do tej pory nie odnotowaliśmy przejawów mobbingu i dyskryminacji. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że dobre relacje między pracownikami przekładają się na dobrą promocję spółki poza zakładem – konkretnym przykładem takiej promocji jest choćby fakt przyznania nam tytułu „Lubelskiej Firmy 25-lecia” w plebiscycie organizowanym przez jedną z lubelskich gazet regionalnych. Czytelnicy uznali spółkę za gospodarczą wizytówkę Lubelszczyzny. To nie tylko zasługa dobrej strategii rozwoju, ale także właściwych, przyjaznych relacji między pracownikami.

Przestrzeganie najwyższych standardów bhp przekłada się na jakość produktów

Jakie działania podejmuje Zarząd FC „Pszczółka”, by zapewnić pracownikom możliwie najwyższe standardy bhp, podobnie jak klientom – najwyższą jakość produktów?

Spółka zapewnia najwyższe standardy jakościowe pracy. Na bieżąco przeprowadzane są badania dotyczące środowiska pracy, w tym natężenia oświetlenia, pomiary hałasu oraz zapylenia.

Spółka niezwłocznie reaguje na sygnały od pracowników o ewentualnych zagrożeniach i czynnikach szkodliwych, a także uciążliwych dla zdrowia. Przykładem naszej szybkiej reakcji na informacje od pracowników może być np. wprowadzenie specjalnych urządzeń, obniżających hałas w pomieszczeniu do zawijania karmelków – obecnie poziom hałasu wynosi poniżej 1 NDN.

Najwyższą jakość produktów zapewnia natomiast wdrożony w spółce Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności: Certyfikat TUV NORD dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008 oraz Certyfikat TUV NORD dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywości wg EN ISO 22000:2005.

Spółka wdraża obecnie system Międzynarodowy Standard Bezpieczeństwa Żywności BRC, który zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. Pracujemy także nad przyjęciem systemu optymalizacji produkcji Lean Manufacturing, polegającego na efektywnym wykorzystywaniu surowców i produktów końcowych poprzez płynny przepływ wartości produktu.

Działania na rzecz lokalnej społeczności to promocja dla firmy

Czy FC „Pszczółka” przykłada dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu?

Zarząd Fabryki Cukierków „Pszczółka” przykłada dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu, działając nie tylko zgodnie z literą prawa, ale też zgodnie z zasadami szeroko rozumianej etyki.

Nasze starania doceniła m.in. kapituła konkursu „Solidna Firma”, która oceniała nie tylko finansowe i ekologiczne aspekty działalności, ale także przedsięwzięcia na rzecz społeczności, nie tylko samych konsumentów. Prowadzimy m.in. dialog społeczny z samorządem i mieszkańcami regionu, który ma na celu pogodzenie interesów przedsiębiorstwa z oczekiwaniami lokalnej społeczności.

Autor: 

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Magdalena Pokrzycka-Walczak

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Ekonomistka, dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień psychologicznych w zakresie bhp, głównie w obszarach ochrony zdrowia i transportu.