Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Nie trzeba już zawiadamiać inspekcji pracy - zmiany w Kodeksie pracy

Nie trzeba już zawiadamiać inspekcji pracy - zmiany w Kodeksie pracy


Od 17 stycznia 2013 r. pracodawca rozpoczynający działalność nie musi już zawiadamiać na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.


Nowe regulacje wprowadziła ustawa z 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 2), która wchodzi w życie 17 stycznia 2013 r. Został zniesiony cały art. 209 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), dalej: kp.


Oznacza to, że obowiązek zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej znika także w przypadku pracodawcy zmieniającego właśnie miejsce, rodzaj czy zakres działalności, a przede wszystkim technologię lub profil produkcji, gdy zmiana takiej technologii mogłaby powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników.


Ponadto ani okręgowy inspektor pracy, ani państwowy inspektor sanitarny nie mogą już żądać od pracodawcy prowadzącego działalność powodującą szczególne zagrożenia zdrowia lub życia pracowników okresowej aktualizacji informacji o miejscu, rodzaju i zakresie takiej działalności.


W konsekwencji z kp znika także art. 283 § 2 pkt 1, który sankcjonuje obowiązki dotyczące zawiadomień do PIP i PIS.

Autor: 


Przemysław Ł. Siemiątkowski
prawnik specjalizujący się
w zakresie prawa pracy
oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy