Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – zadbaj o bezpieczeństwo pracowników

Trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – zadbaj o bezpieczeństwo pracowników

22 października rozpoczyna się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, organizowany w ramach kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. W wielu krajach naszego kontynentu eksperci będą zastanawiać się, jak zwiększyć bezpieczeństwo w firmach, instytucjach i fabrykach. W Polsce, w Łodzi, odbędzie się konferencja „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemii”.

Raport z badania opinii pracowników fizycznych oraz umysłowo-fizycznych „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016” pokazuje, że bezpieczeństwo pracy ma duże znaczenie dla Polaków. Na tyle duże, że ponad połowa przebadanych wolałaby podjąć pracę mniej płatną, ale gwarantującą wyższy poziom bezpieczeństwa.

Z drugiej strony zagrożeń w środowisku pracy wciąż przybywa. Należą do nich między innymi substancje chemiczne, które są jednym z najczęściej występujących czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. W Unii Europejskiej w powszechnym użyciu jest ich ok. 30 tysięcy.

Uwaga!

W 2016 roku w Polsce w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) szkodliwych substancji chemicznych pracowało aż 68400 pracowników.

Według badań, 38% europejskich przedsiębiorstw zgłasza obecność potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych lub biologicznych w swoich miejscach pracy. Narażenie na oddziaływanie substancji rakotwórczych w środowisku pracy skutkuje 80000 zgonów i kosztuje 2,4 mld euro każdego roku. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i UE substancje rakotwórcze są przyczyną większości śmiertelnych chorób zawodowych w UE.

Problemem bezpieczeństwa pracy zainteresowała się Unia Europejska, która przygotowała na lata 2018-2019 ogólnoeuropejską kampanię informacyjną „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. W jej ramach już 22 października rozpocznie się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

– Coraz więcej pracowników w Polsce jest narażonych na działanie chemikaliów w miejscach pracy. Problem ten dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw i przemysłu, ale także firm świadczących usługi związane ze sprzątaniem, gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich, czy służby zdrowia. Z drugiej strony, świadomość szkodliwego działania substancji chemicznych i wiedza, jak je ograniczać są wciąż zbyt niskie. Wielu pracodawców wciąż ma problemy z właściwą identyfikacją zagrożeń chemicznych. Tymczasem ponad 70% chorób zawodowych to skutek ekspozycji zawodowej na niebezpieczne substancje chemiczne i pyły – mówi dr Małgorzata Pośniak z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, który koordynuje kampanię w Polsce.

W ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Łodzi 23 października odbędzie się konferencja pod tytułem „Wszystko, co chcielibyście widzieć o chemii”. Jest ona skierowana do osób zainteresowanych problematyką oddziaływania substancji chemicznych na organizm człowieka. Prelegentami są pracownicy naukowi, specjaliści i praktycy.

- Pozytywne jest to, że polscy pracodawcy i pracownicy coraz częściej sięgają po środki ochrony indywidualnej. Raport z badania opinii pracodawców „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017” pokazuje, że najchętniej wybieranymi środkami stosowanymi w sektorze MSP są odzież ochronna, obuwie ochronne i rękawice. Warto jednak pamiętać, że to nie zawsze jest wystarczające, zwłaszcza w zetknięciu z nanomateriałami, mikroorganizmami, substancjami patogennymi, materiałem radiochemicznym oraz chemicznym kancerogennym. W tym przypadku lepiej zastosować specjalistyczne komory rękawicowe, przeznaczone do procesów prowadzonych w trybie ochrony operatora – tłumaczy dr Krzysztof Skupień, dyrektor zarządzający marki Hoger, partnera kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Patronat honorowy nad kampanią „Niebezpieczne substancje pod kontrolą” w Polsce objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, patronem strategicznym jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera.

Więcej o kampanii: https://chemia.ciop.pl/ i o komorach Hoger: www.hogerbox.com