Poleć znajomemu

Apel o bezpieczeństwo podczas prac na roli i bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji

Apel o bezpieczeństwo podczas prac na roli i bezpieczeństwo dzieci w czasie wakacji

Rozpoczęły się wakacje, czas odpoczynku dla dzieci. Wiele z niech okres letni spędzi na wsi. Zadbajmy więc o ich bezpieczeństwo. Podobny apel do rolników wystosował Adam Sekściński, Prezesa KRUS. „Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń” – podkreślał Prezes KRUS. Niestety rok rocznie w czasie wakacji dzieci ulegają wypadkom podczas prac rolnych.

Zadbajmy o bezpieczeństwo prac polowych

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci podczas prac polowych w okresie letnim Adam Sekściński, Prezesa KRUS, wystosował list do rolników. W liście tym przypomniana o zasadach bhp podczas użytkowania ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, obsługiwania zwierząt i stosowania środków ochrony roślin. Bezpośrednio wskazał na, konieczność:

  • wyposażenia maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
  • dbania o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach
  • utrzymywania ładu i porządku na terenie obejścia.
  • wykonywania pracy w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłogi i usztywniającym nogę w stawie skokowym, a także wyposażeniu w odpowiednie ochrony pracy.

Przypomniał również o:

  • wyłączaniu silników ciągników przed wyjściem z kabiny i wykonywaniu wszelkich napraw maszyn przy wyłączonym napędzie.
  • zakazie przewożenia osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  • wychodzeniu z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, i schodzeniu z załadowanej przyczepy zawsze po drabinie.
Uwaga!

Należy chronić się i zabezpieczać przed kleszczami.

Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci w czasie prac rolnych

Natomiast rodzicom i opiekunom dzieci przypomniał o konieczności zapewnienia im opieki i niepozostawiania ich samych.

Również z uwagi na dzieci apelował o oddzielenie części mieszkalnej od produkcyjnej i stworzenie w gospodarstwie bezpiecznych miejsc do zabawy.

Przypomniał także o zakazie powierzania niektórych prac, zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, dzieciom poniżej 16 lat.

Miejmy na uwadze, że niestety każdego roku w okresie letnim dochodzi do tragicznych wypadków w rolnictwie z udziałem dzieci. Przestrzegajmy zatem zasad bhp podczas prac w polu czy w czasie użytkowania maszyn rolniczych i nie pozostawiajmy bez nadzoru dzieci w tym czasie.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, w tym w bhp