Poleć znajomemu

Będą dalsze prace nad ograniczeniem obowiązkowych badań lekarskich pracowników

  W głosowaniu, które odbyło się 24 maja, posłowie zdecydowali o kontynuacji prac nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Ma on znieść uciążliwy dla pracowników, ale przede wszystkim kosztowny dla pracodawców, obowiązek przeprowadzania obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Projekt zakłada, że badaniami objęte byłyby jedynie osoby przyjmowane do pracy na stanowiska, "których charakter wymaga stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, ze względu na bezpieczeństwo lub higienę tej pracy”, a nie jak obecnie - wszyscy pracownicy. Wnioskodawcy przekonują, że celem projektu jest ograniczenie wydatków pracodawców.

A są to wydatki spore – pracodawca ponosi bowiem nie tylko koszty badania, wahające się między 100 a 200 zł, ale takżekoszty przejazdów pracownika na te badania oraz koszty wynagrodzenia pracownika w czasie jego nieobecności spowodowanej wykonywaniem takich badań.

Projekt wzbudził duże kontrowersje – jego przeciwnicy powołują się na opinie związków zawodowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, które chcą utrzymania badań. Pomysł nowelizacji określany jest jako „antypracowniczy”. Obrońcy projektu, zwracają uwagę, że takie rozwiązanie popierają Pracodawcy RP, ale nie wykluczają też możliwości przeniesienia wydatków na badania lekarskie na NFZ.

Za wnioskiem o odrzucenie tego projektu było 192 posłów, przeciwko - 245.

Słowa kluczowe:
badania lekarskie