Poleć znajomemu

Będą skoordynowane kontrole PIP i straży pożarnej


12 marca główna inspektor pracy podpisała porozumienia o współpracy z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Regulacja dotyczy zasad współdziałania oraz wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń.


Porozumienie zastąpiło poprzedni dokument z sierpnia 2000 r. i obejmuje kwestie:

  • wzajemnego przekazywania sprawozdań, analiz i danych statystycznych dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy;
  • wymiany doświadczeń, doskonalenia metod i form działalności kontrolnej;
  • podnoszenia kwalifikacji pracowników obu urzędów;
  • wspólnie podejmowanych inicjatyw na rzecz eliminowania bądź zmniejszania zagrożeń mogących skutkować awarią przemysłową.

Dokument reguluje również kwestię przekazywania informacji istotnych z punktu widzenia zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, wspierania inicjatyw i rozpowszechniania osiągnięć technicznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Oznacza to, że już wkrótce będzie można spodziewać się skoordynowanych kontroli PIP i straży pożarnej. Obie strony porozumienia planują również wspólne działania propagujące zasady bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.