Poleć znajomemu

Będą wspólne kontrole PIP i UDT


Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie internetowej poinformowała, że 26 lutego zostały podpisane porozumienia z Urzędem Dozoru Technicznego i Wyższym Urzędem Górniczym w sprawie współdziałania. Porozumienia mają na celu przede wszystkim skuteczne zapobieganie zagrożeniom w pracy.


Współpraca PIP i UDT obejmie m.in.:

  • informowanie o ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych oraz o niebezpiecznych uszkodzeniach takich urządzeń;
  • podnoszenie kwalifikacji i upowszechnianie wiedzy pracowników obu urzędów poprzez współdziałanie przy opracowywaniu programów i realizacji szkoleń,
  • wspieranie inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy przy eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz rozpowszechniania nowych rozwiązań technologicznych w tej dziedzinie,
  • wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych’
  • prowadzenie wspólnych kontroli i korzystanie w ich trakcie z pomocy biegłych oraz specjalistów.

Natomiast współdziałanie PIP i WUG ma się koncentrować na:

  • badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz udziale w pracach komisji powoływanych przez prezesa WUG do badania wypadków zaistniałych w ruchu zakładów górniczych,
  • wspieraniu inicjatyw dotyczących poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach związanych z górnictwem, m.in. poprzez: promowanie systemowego zarządzania bhp, wspólne organizowanie spotkań i konferencji, rozpowszechnianie postępu technicznego w dziedzinie górnictwa i propagowanie dobrych praktyk;
  • podnoszeniu kwalifikacji pracowników PIP i urzędów górniczych oraz na wymianie doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych.