Poleć znajomemu

Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

13 września w Olsztynie odbędzie się konferencja, której celem jest kształtowanie właściwych postaw pracowników, studentów i uczniów wobec bezpieczeństwa pracy, przekazywanie informacji o roli służby bhp w zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia osobom pracującym w Polsce.

Konferencja realizowana w związku z kampanią informacyjno – promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy oraz z okazji 60-lecia powołania służby bhp i 20-lecia OSPS BHP.

W programie konferencji m.in.:

  • Wpływ służby bhp na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w zakładach pracy na przestrzeni 60 lat oraz integracja środowiska zawodowego w okresie ostatniego 20-lecia.

  • Skuteczność działań prewencyjnych PIP w zakresie kształtowania bezpiecznego środowiska pracy.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń w środowisku pracy.

  • Informacje na temat działalności służby bhp w zasobach wirtualnego muzeum bhp.

  • Prezentacja narzędzi przydatnych w kreowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

  • Przeprowadzenie wśród młodzieży konkursu „Co wiem o bhp?”

Podczas konferencji będzie można również skorzystać z porad i prezentacji przy stoiskach.

Imprezę zakończy bal bhp.

Konferencję organizują:

  • Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Olsztynie

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

  • Urząd Dozoru Technicznego Odział w Olsztynie.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Słowa kluczowe:
BHP