Poleć znajomemu

Bezpiecznie od startu - konkurs dla uczniów rzemiosła


Ruszyła XIII edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy zakresu bhp, adresowanego do pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i uczniów odbywających praktyki w zakładach rzemieślniczych.


Zakres tematyczny konkursu to problematyka prawa pracy oraz bhp przewidziana w programach nauki, a także tematyka szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami Konkursu na etapie regionalnym jest Izba Rzemieślnicza, zrzeszone Cechy Rzemiosł oraz Okręgowe Inspektoraty Pracy.

Organizatorami Konkursu na etapie ogólnokrajowym jest Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy

Konkurs na etapie regionalnym przeprowadzony zostanie najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2013 roku w siedzibie organizatora konkursu.

Konkurs na etapie ogólnokrajowym przeprowadzony odbędzie się w dniu 15 maja 2013

roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu zamieszono w Internecie na stronach:

  • www.pip.gov.pl
  • www.zrp.pl
Słowa kluczowe:
konkursuczeń