Poleć znajomemu

Bezpłatne szkolenia w Łodzi

Łódzki Okręgowy Inspektorat Pracy organizuje bezpłatne szkolenia, które odbędą się w maju w siedzibie okręgu. Szkolenia kierowane są do pracodawców, ich przedstawicieli, a także do zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy.

14 maja odbędzie się szkolenie "Zagrożenia czynnikami psychospołecznymi w miejscu pracy. Stres i sposoby radzenia sobie z nim". Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i ich przedstawicieli. Rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do 12.30 w OIP w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala 101, I piętro).

Natomiast szkolenia dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy odbędą się:

  • 7 maja o godz. 10.00 w OIP w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala 101, I piętro).

  • 21 maja o godz. 10.00 w OIP w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala 101, I piętro).

Podczas spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Różnice pomiędzy zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych,

  • Ocena ryzyka zawodowego jako narzędzie zapobiegania wypadkom przy pracy,

  • Dyskusja i odpowiedzi na wcześniej zgłoszone pytania.

Przewidywany czas trwania to 4 godziny.

Do 30 kwietnia należy potwierdzać chęć uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod numerem (42) 635-12-34 lub na adres e-mail [email protected]

Autor: 

Marcin Papierz

Słowa kluczowe:
szkolenia bhp