Poleć znajomemu

Black Red White: Polityka bezpieczeństwa to priorytet

Black Red White: Polityka bezpieczeństwa to priorytet

Jedna z największych i wiodących polskich firm w branży meblarskiej Black Red White przykłada dużą wagę do troski o bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracownik wykonujący wyznaczone zadania w przyjaznym i bezpiecznym środowisku pracy jest najbardziej efektywny. W Black Red White została wprowadzona „Polityka Bezpieczeństwa”, której celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy.

Black Red White dąży do utrzymania sprawnego systemu zarządzania bhp, stąd poszerzanie i aktualizowanie wiedzy pracowników w tym zakresie.

Najwyższą wartością jest życie i zdrowie

Pracownicy są przygotowywani do udzielania i organizacji pierwszej pomocy w najczęstszych możliwych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, które mogą wystąpić zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Cały pion wraz z innymi działami opracował instrukcję bezpiecznej pracy w magazynie i hurtowni. W instrukcji zawarte są praktyczne zasady i metody zachowania bezpieczeństwa.

Dopełnieniem organizacji systemu pierwszej pomocy był zakup automatycznych defibrylatorów.

Akademia szkoleniowa

Z myślą o stałym podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności pracowników firma prowadzi obecnie Akademię Black Red White. To cykl szkoleń umożliwiających zwiększenie kompetencji pracowników oraz naukę korzystania z praktycznych narzędzi przydatnych do pracy. Program szkoleń jest długofalowy i trwa trzy lata, a uczestnikami Akademii są wszyscy pracownicy.

Ważne

Fakt, że firma na bieżąco szkoli pracowników oraz zapewnia im możliwość poszerzenia wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy ma także bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo klientów – poprzez zwiększenie świadomości poszczególnych pracowników.

Nie bez znaczenia w tematyce bhp są innowacyjne technologie wprowadzane w produkcji. Są one na najwyższym poziomie technologicznym i ekologicznym, spełniając jednocześnie wszelkie normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

W działalność Black Red White, obok priorytetu związanego z bhp, wpisane są równie istotne – i traktowane priorytetowo – zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz troski o środowisko i racjonalną eksploatację zasobów naturalnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych firma zapewnia wysoką jakość swoich produktów, jednocześnie dba o stan środowiska naturalnego.

Główna spółka produkcyjna wchodząca w skład Grupy Black Red White (BRW Sp. z o.o.) otrzymała certyfikat PN ISO 14001:2005 potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskiem w zakresie „Projektowania, produkcji i sprzedaży mebli i frontów meblowych”. Efektem zaangażowana w działalność na rzecz ochrony środowiska jest również uruchomienie w Biłgoraju nowoczesnej elektrociepłowni mającej certyfikat producenta zielonej energii. Produkuje ona energię skojarzoną z biomasy, przetwarzając około 95 ton materiałów poprodukcyjnych na dobę, z możliwością produkcji energii cieplnej lub elektrycznej w zależności od potrzeb. Dzięki temu zakład produkcyjny jest częściowo samowystarczalny, a nadwyżki energetyczne są sprzedawane podmiotom zewnętrznym.

Asortyment Black Red White spełnia normy obowiązujące w Unii Europejskiej.

Gdyby nie kluczowe znaczenie bhp w działalności Black Red White, nie można byłoby wdrażać z sukcesem kolejnych certyfikatów i poszerzać działalności o innowacyjne rozwiązania ekologiczne. Zadowoleni pracownicy są zainteresowani rozwojem własnej firmy i zrobią wiele, by być jej istotną, jeżeli nie najważniejszą, częścią.

Autor: 

Tomasz Jędraszczyk
dyrektor marketingu Black Red White