Poleć znajomemu

Brak kwalifikacji do pracy w służbie bhp nie wyklucza prowadzenia szkoleń

Pracownicy służby bhp mieli czas do 1 lipca, aby uzupełnić swoje kwalifikacje. Niektórzy tego nie zrobili i nie będą już pracować w tej służbie. Chcieliby jednak nadal prowadzić szkolenia bhp. Czy brak odpowiedniego wykształcenia w zakresie bhp przeszkadza w prowadzeniu szkolenia okresowego bhp?

Dla zobrazowania tematu posłużymy się przykładem. Pracownik był zatrudniony jako inspektor ds. bhp przez 14 lat. Po 1 lipca nie będzie już wykonywał tej funkcji, gdyż nie uzupełnił swojego wykształcenia i nie spełnia wymagań, zgodnie z którymi mógłby nadal pracować w służbie bhp. Przed zatrudnieniem w dziale bhp pracownik odbył odpowiedni kurs dla służb bhp.

RAMKA

Dla przypomnienia, od 1 lipca:

  • inspektorem ds. bhp może zostać osoba z tytułem technika bhp;

  • starszym inspektorem ds. bhp – pracownik mający:

- zawód technika bhp i co najmniej 3-letni staż zawodowy w służbie bhp lub

- wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności w zakresie bhp lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie;

  • specjalistą ds. bhp – osoba posiadająca:

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp bądź ukończone studia podyplomowe w zakresie bhp,

- co najmniej rok stażu pracy w służbie bhp;

  • starszym specjalistą ds. bhp – pracownik, który ma:

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp bądź ukończone studia podyplomowe w tym zakresie,

- co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp;

  • głównym specjalistą ds. bhp – osoba posiadająca:

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp bądź ukończone studia podyplomowe w zakresie bhp,

- co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

KONIEC RAMKI

Osoba, która pracowała przez 14 lat na stanowisku inspektora bhp może prowadzić szkolenia w zakresie bhp pod warunkiem, iż posiada przygotowanie dydaktyczne.

Pracodawca, który organizuje i prowadzi szkolenie, a także jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp (organizatorzy szkolenia), mają w szczególności obowiązek zapewnienia wykładowców i instruktorów, którzy posiadają zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne gwarantujące właściwą realizację programów szkolenia. Należ uznać, iż osoba, która pracowała przez kilkanaście lat na stanowisku inspektora bhp spełnia warunek posiadania zasobu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego niezbędnego do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp.

Podstawa prawna

 

Podstawa prawna 

§ 5 pkt 3 rozporządzenia z 27 lipca 2004 r. ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Autor: 

Tomasz Zwolak