Poleć znajomemu

Celem większe bezpieczeństwo pracy na budowach

21 czerwca w Rzeszowie odbędzie się seminarium poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy na wysokości. Jest realizowane w związku z programem informacyjno-prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy promujący właśnie tę tematykę. Na spotkanie zapraszani są przedstawiciele przedsiębiorstw prowadzących działalność budowlaną.

Zamierzeniem programu PIP promującego bezpieczeństwo pracy w budownictwie jest redukcja zagrożeń wypadkowych podczas wykonywania robót budowlanych. Jego podstawowy cel to zwiększanie świadomości w zakresie zapobiegania wypadkom i ograniczania ryzyka związanego z wykonywaniem robót budowlanych oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie seminarium zostaną omówione m.in. zagadnienia dotyczące:

  • bezpieczeństwa pracy na wysokości, w tym podczas wykonywania prac przy użyciu rusztowań,

  • zastosowania sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości i środków ochrony indywidualnej,

oraz wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zakresie.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 10 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przy ul. Gen. St. Maczka 4. Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu (17) 717 20 36.

Słowa kluczowe:
prace na wysokości