Poleć znajomemu

Coraz więcej firm budowlanych chce pracować nad poprawą bezpieczeństwa w tej branży

Coraz więcej firm budowlanych chce pracować nad poprawą bezpieczeństwa w tej branży

Kolejne, duże firmy budowlane: Karmar i Strabag przystąpiły 14 września br. do grona sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.Celem Porozumieniajest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach oraz wyeliminowanie wypadków. Przykładem jest najnowszy projekt Porozumienia, realizowany we współpracy z ZUS - bezpłatne szkolenia okresowe BHP dla małych i średnich firm budowlanych.

- Cieszy mnie, że kolejni znaczący gracze na polskim rynku (Karmar i Starbag – dopisek redakcji) przystępują do Porozumienia. Dzięki temu rośnie grono firm zaangażowanych w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz poszerza się nasza platforma wspólnych doświadczeń i dobrych praktyk. Wzrasta także oddziaływanie na firmy podwykonawcze pracujące na naszych budowach. Wszystkie firmy Porozumienia stawiają bowiem podwykonawcom identyczne wymagania odnośnie bezpieczeństwa pracy, wdrażają nowe standardy oraz budują świadomość i kulturę BHP – mówi Jerzy Werle, Prezes Warbud SA, spółki pełniącej prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Od czasu utworzenia Porozumienia, tj. od sierpnia 2010 r., Porozumienie wprowadziło szereg rozwiązań systemowych z dziedziny BHP obowiązujących wszystkich jego członków. Wśród nich są m.in.: „Standardy minimalnych wymagań wobec podwykonawców”, „Załącznik do umów podwykonawczych dot. BHP”, wytyczne do Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót, szkolenia okresowe dla pracowników, obowiązek używania okularów ochronnych na każdej budowie oraz „Tydzień Bezpieczeństwa” – największa, organizowana co roku, wspólna inicjatywa na rzecz bezpieczeństwa pracy na polskim rynku.

Najnowszym projektem Porozumienia, realizowanym we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, są bezpłatne szkolenia okresowe BHP dla małych i średnich firm budowlanych działających na polskim rynku. Szkolenia, które trwają od września do listopada br., powstały na bazie wspólnych doświadczeń generalnych wykonawców – członków Porozumienia. Program szkoleń dostosowany jest do potrzeb branży budowlanej, zaś tematyka obejmuje roboty liniowe oraz kubaturowe. Szkolenia w całości finansowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach środków przeznaczonych na prewencję, a udział w nich nie wiąże się z koniecznością spełnienia przez firmę żadnych dodatkowych warunków. Jest za to doskonałą okazją do odbycia obowiązkowych, okresowych szkoleń BHP.

Działalność Porozumienia wspiera Państwowa Inspekcja Pracy, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Porozumienie jest otwarte na nowych przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie. Jego pracom od 2016 r. przewodniczy Warbud, który sprawuje dwuletnią prezydencję, po kadencjach spółek Skanska i Budimex. Więcej o Porozumieniu na www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl