Poleć znajomemu

Członkowie Komisji ds. opracowania nowego Kodeksu pracy wybrani

Członkowie Komisji ds. opracowania nowego Kodeksu pracy wybrani

15 września br. powołana została nowa Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, w której skład wchodzi 14 osób. Kadencja Komisji ma trwać 18 miesięcy. Zatem na wiosnę 2017 r możemy spodziewać się opracowania nowego Kodeksu pracy i Kodeks zbiorowego prawa pracy. Przewodniczącym Komisji jest Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy to zespół ekspertów. Tworzą ja: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego (powoływanych spośród osób wskazanych przez organizacje wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego), a także członkowie – powoływani spośród przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Udział w pracach Komisji mają także brać dwaj sekretarze powoływani przez ministra w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, spośród pracowników obsługującego urzędu.

Komisja będzie pracować w dwóch zespołach: Zespole do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks pracy oraz w Zespole do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy. Kadencja Komisji ma trwać 18 miesięcy.

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że normy prawne tworzące indywidualne prawo pracy wymagają rekodyfikacji. Natomiast regulacje ustawowe składające się na zbiorowe prawo pracy powinny zostać skodyfikowane. Zadaniem Komisji jest opracowanie projektu nowych ustaw: Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy:

 • prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Monika Gładoch – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • adwokat dr Liwiusz Laska – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
 • prof. UW dr hab. Jacek Męcina
 • prof. UJ dr hab. Leszek Mitrus
 • prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk
 • prof. WSH dr hab. Marek Pliszkiewicz       
 • prof. UAM dr hab. Michał Skąpski
 • prof. UG dr hab. Jakub Stelina
 • prof. UŁ dr hab. Mirosław Włodarczyk
 • dr hab. Anna Musiała
 • dr Jakub Szmit
 • Marta Matyjek

Źródło: www.mpips.gov.pl