Poleć znajomemu

Dziś Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Dziś Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Dziś 28 kwietnia zapalimy świece ku czci pamięci wszystkich ofiary wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” o godzinie 14.00 złożą kwiaty pod pomnikiem poświęconym Ofiarom Wypadków przy Pracy w Tarnobrzeskim Zagłębiu Siarkowym. Natomiast Rada Ochrony Pracy na dzisiejszej uroczystej sesji uczci pamięć ofiar wypadków śmiertelnych przy pracy minutą ciszy.

Dziś w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych wszyscy wspominamy i pamiętamy ofiary wypadków przy pracy. Jak podaje GUS w 2014 r. w wypadkach przy pracy ogółem poszkodowanych zostało 88.642 osoby, w tym:

  • 262 osoby zmarły na skutek wypadku przy pracy
  • 520 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy
  • 87860 osób uległo lekkim wypadkom przy pracy.  

Najbardziej wypadkowymi branżami są branża:

  • przetwórstwa przemysłowego,
  • budowlana,
  • transportowa i
  • górnicza.

Mając właśnie na uwadze te branże i statystyki wypadków ich dotyczące Rada Ochrony Pracy na dzisiejszej uroczystej sesji zajmie się problematyką przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy. Rada zastanowi się, czy obecnie obowiązujące zasady są wystarczające, czy też wymagają uzupełnienia w celu ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń wypadkowych występujących we wspomnianych wyżej branżach. Posiedzenie objął honorowym patronatem marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Przed uroczystą sesją członkowie ROP zbiorą się o godz. 9.30 w sali 106 w Sejmie, aby przyjąć stanowisko w sprawie realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w 2014 r. Kwestię tę ROP omawiała na posiedzeniu 24 marca br.

Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

28 kwietnia jest przez ruch związkowy na świecie, od wielu lat (od 1996 r.), obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. ten ma uświadomić wszystkim jak wielkie są społeczne koszty wypadków przy pracy oraz zwrócić szczególną uwagę na konieczność prowadzenia stałych i kompleksowych działań w sferze poprawy warunków bezpieczeństwa osób pracujących i ochrony zdrowia w pracy. 

Tematem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zaproponowanym przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) jest „Eliminowanie narażenia na substancje niebezpieczne w miejscu pracy.

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W Polsce uchwałą Sejmu RP z 9 lipca 2003 r. (Mon. Pol. nr 37, poz. 513) dzień 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym samym roku święto to zostało proklamowane przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (ITUC) jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work).

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy proponowane przez Międzynarodową Organizację Pracy brzmi: „Budujmy kulturę bezpieczeństwa pracy”. Ten dzień ma zwrócić uwagę na problematykę ogólnoświatowego bezpieczeństwa prewencyjnego i kultury zdrowia z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest propagowanie wśród społeczności międzynarodowej problematyki BHP i najnowszych trendów z tym związanych. Ma również uświadomić wszystkim jak wielka jest skala zdarzeń skutkujących urazami, chorobami oraz śmiertelnością związanymi z aktywnością zawodową.

Symbolem dzisiejszego dnia jest zapalona świeca. Dziś zarówno wspominamy poszkodowanych, jak i zwracamy uwagę na bieżące problemy, zagrożenia występujące podczas pracy, na stanowiskach pracy oraz zastanawiamy się nad sposobami ich wyeliminowania. 28 kwietnia jest więc dniem zarówno zadumy i pamięci jak i dniem podejmowania zdecydowanych działań.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek