Poleć znajomemu

Egzamin zawsze przed komisją egzaminacyjną

E-learning jest wygodnym sposobem na przeprowadzenia szkolenia okresowego bhp. Trzeba jednak pamiętać, że egzamin kończący szkolenie okresowe bhp pracowników, jak również szkolenie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp, bez względu na sposób organizacji szkolenia powinien odbywać się bezpośrednio przed komisją egzaminacyjną.

Organizator szkolenia musi powołać komisję egzaminacyjną Przepisy nie określają składu takiej komisji. Należy jednak przyjąć, że powinna się ona składać przynajmniej z 2 osób. Wśród nich powinien znaleźć się organizator szkolenia albo jego przedstawiciel oraz wykładowca prowadzący szkolenie lub – jeżeli szkolenie prowadziło kilku wykładowców – jeden z nich.

Gdy nie ma określonego składu komisji (ani personalnego, ani ilościowego), można powołać komisję składającą się z większej liczby osób. Oprócz organizatora szkolenia i prowadzącego w jej skład mogą wejść również przedstawiciele pracowników i związków pracowników, pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach, pracownicy działu kadr lub służby bhp.

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek

Słowa kluczowe:
szkolenia bhp