Poleć znajomemu

Etykiety na butlach z gazami technicznymi

Butle z gazami technicznymi oznakowuje się zgodnie z Polskimi Normami. Można wyróżnić 3 cechy oznakowania: cechowanie, etykiety ostrzegające oraz kod barwny butli z gazem technicznym.

Polskie Normy, którymi należy posiłkować się, jeśli chodzi o oznakowanie butli z gazem technicznym to:

 • PN-EN ISO 13769:2010 – wersja polska; Butle do gazów – Cechowanie.

 • PN-EN ISO 7225:2007/A1:2013-03 - wersja angielska; Butle do gazów – Etykiety ostrzegające,

 • PN-EN 1089-3:2011 - wersja angielska; Butle do gazów – Znakowanie butli (z wyłączeniem LPG) – Część 3: Kod barwny.

Pełnym oznakowaniem zawartości gazowej jest etykieta produktu wraz z nalepkami ostrzegawczymi. Butla powinna posiadać etykiety:

 • z oznaczeniem jej właściciela, zakładu napełniającego oraz

 • z datą badania przez UDT i terminem badania następnego (jeżeli była badana).

Oznaczenia trwałe

Każda butla jest cechowana oznaczeniami naniesionymi w sposób trwały, które określają, między innymi:

 • numer normy i symbol kraju,

 • znak identyfikacyjny jednostki kontrolującej (notyfikowanej),

 • datę badania odbiorczego (rok/miesiąc),

 • określenie gazu,

 • znaki produkcyjne,

 • znaki eksploatacyjne.

Barwy butli

Butle oprócz wybitych na nich oznaczeń i cech są malowane na odpowiednie kolory rozpoznawcze i opisywane skrótowo literami:

 • tlen – barwa butli niebieska u góry biała, napisy czarne,

 • acetylen – barwa butli kasztanowa, napisy białe,

 • ditlenek węgla – barwa butli szara,

 • azot – barwa butli szara, napisy czarne,

 • wodór, metan, propan – barwa butli szara z częścią górną czerwoną, napisy czarne,

 • amoniak, chlor, chlorowodór – barwa butli szara u góry żółta, napisy czarne,

 • argon – barwa butli szara u góry ciemnozielona, napisy czarne,

 • hel – barwa butli szara u góry brązowa, napisy czarne.

Słowa kluczowe:
butle z gazemetykiety