Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Geneza zmian we wzorach dokumentów z zakresu bhp.

Geneza zmian we wzorach dokumentów z zakresu bhp.

Już wiemy, że niebawem czekają nas zmiany w niektórych wzorach dokumentów z zakresu bhp. Informacje na ten temat wywołały poruszenie wśród osób zajmujących się bhp, bowiem od wielu lat podstawowe wzory dokumentów z zakresu bhp (protokół powypadkowy, dokumenty dotyczące szkoleń bhp) nie były zmieniane. Poznaj zatem przyczynę zmian. Dowiedź się, na czym owe zmiany mają polegać. Aby spokojnie przygotować się na ich stosowanie.

Od kiedy w Polsce zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), wiadomym było, że wiele aktów prawnych odstaje od głównych założeń rozporządzenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało zatem projekty rozporządzeń dotyczących dokumentów bhp dostosowując je do się unijnych wytycznych.

Drugi powód zmian to przyjęcie przez Radę Ministrów 28 czerwca 2018 r. dokumentu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod tytułem „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Dokument ten zobowiązuje bowiem członków Rady Ministrów do deregulacji obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców.

Jak RODO wpływa na zmiany w dokumentacji z zakresu bhp?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt c RODO dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Zasada minimalizacji danych została wymieniona wśród innych zasad przetwarzania, takich jak ograniczenie celu czy prawidłowość.

Zasada minimalizacji danych osobowych nierozerwalnie wiąże się z celami, w których dane osobowe mają być przetwarzane. RODO wymaga, aby podmiot zbierający i przetwarzający dane (administrator danych osobowych) gromadził i wykorzystywał tylko te dane, które są rzeczywiście zgodne z celami, które chce on osiągnąć przy pomocy tych danych osobowych.

W jakich dokumentach z zakresu bhp nastąpią zmiany?

Pierwszy na celownik trafił protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W uzasadnieniu wprowadzanych zmian napisano, że obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 2298), wydane na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy, wymaga zmiany w celu deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Ponadto celem zmiany przepisów jest wskazany wyżej minimalizm liczby przetwarzanych danych osobowych.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone we wzorze protokołu powypadkowego?

Projekt rozporządzenia przewiduje usunięcie:

  • obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
  • numeru identyfikacyjny REGON pracodawcy;
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej;
  • miejsce urodzenia;
  • imienia ojca poszkodowanego pracownika w wypadku przy pracy.
Ważne

Pozostanie natomiast numer PESEL lub numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poszkodowanego pracownika i pracodawcy. Umożliwi to identyfikację zarówno pracownika jaki i pracodawcę, także obcokrajowców.

Jakie zmiany planowane są we wzorach dokumentach z zakresu szkoleń bhp?

Zmienione zostaną również:

  • karta szkolenia wstępnego i
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

W ich przypadku także rezygnuje się z konieczności stosowania pieczątek przez pracodawców.

Zgodnie z projektem rozporządzenia karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które wydano przed wejściem w życie nowej regulacji, zachowują swoją moc. Tak więc nie trzeba bezie ich wypisywać od nowa, na nowych drukach. Natomiast do końca roku 2019 r. można będzie stosować dotychczasowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

Co zmieni się we wzorze statystycznej karty wypadku?

Kolejna projektowana zmiana dotyczy wzoru statystycznej karty wypadku. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy z 7 lutego 2019 r. zakłada tu również rezygnację z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy. ,

Obecny wzór stanowiący załącznik numer 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy będzie można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

Trzeba zauważyć, że proponowane we wskazanych wzorach zmiany wydają się być zasadne. W środowisku służby bhp nie budzą niepokoju wręcz przeciwnie. Słychać głos zadowolenia i oddech spokoju, każdy kto chociaż raz miał do czynienia z w/w dokumentami powinien zrozumieć, że wprowadzane zmiany niosą same korzyści, dla osób które je sporządzają.

Autor: 

Karolina Walas
Specjalista BHP
Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej