Poleć znajomemu

Kierowca sam bezpiecznie zatankuje LPG

Projekt rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 20 marca zakłada, że posiadanie uprawnień wydawanych dla osób napełniających zbiorniki LPG zamontowane w instalacjach zasilania pojazdów będzie nieobowiązkowe. Oznacza to, że zostanie dopuszczona możliwość samodzielnego tankowania pojazdów skroplonym gazem węglowodorowym (LPG).

Branża paliwowa podnosiła, iż obecnie dostępne są rozwiązania techniczne (takie jak konstrukcja dyszy wlewowej pistoletu do napełniania pojazdów LPG), które umożliwią bezpieczne tankowanie pojazdów przez osoby nie posiadające odpowiednich szkoleń. Z uwagi na powyższe, organizacje zrzeszające branżę paliwową podkreślały, iż przedsiębiorcy ponoszą nieuzasadnione koszty na szkolenie pracowników, które nie zwiększają poziomu bezpieczeństwa na stacjach paliw.

Na wejście w życie nowych przepisów trzeba będzie poczekać do czasu, aż zakończy się proces legislacyjny projektu Ministerstwa Gospodarki określającego m.in. wymogi, jakie muszą spełnić stacje, by kierowcy mogli samodzielnie tankować.

Słowa kluczowe:
bhp na stacjach LPG