Poleć znajomemu

Kolejny dokument zrównujący sytuację mundurowych z pracownikami

23 lipca na posiedzeniu sejmowej komisji spraw wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Wynika z niego m.in., że komisje lekarskie będą sprawdzać chorych funkcjonariuszy.

Lekarze orzecznicy mają sprawdzać związek choroby funkcjonariusza ze służbą, gdyż tylko wtedy możliwe będzie przyznanie pełnego uposażenia. Kontrolowane będzie również to, co chory mundurowy robi podczas zwolnienia (jak je wykorzystuje).

Celem proponowanych zmian jest systemowe uregulowanie organizacji struktur orzecznictwa lekarskiego oraz nadanie rangi ustawowej przepisom prawnym statuującym ich funkcjonowanie. Konieczność istnienia odrębnego pionu orzecznictwa lekarskiego w resorcie spraw wewnętrznych wynika ze specyfiki zadań i zagrożeń zdrowia i życia funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych albo Ministrowi Sprawiedliwości.

Służba w:

  • Policji,

  • Straży Granicznej,

  • Biurze Ochrony Rządu,

  • Państwowej Straży Pożarnej,

  • Służbie Więziennej oraz

  • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

związana jest ze stałym narażeniem życia i zdrowia na urazy fizyczne i psychiczne, wymaga stałej dyspozycyjności oraz zmiennego rytmu dobowego służby, stałej i pełnej sprawności psychofizycznej. Z uwagi na powyższe, kandydaci i funkcjonariusze ww. formacji muszą spełniać wysokie wymagania zdrowotne przy przyjęciu do służby oraz przez cały okres jej trwania. Komisje lekarskie podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych mają zapewnić właściwy dobór kandydatów do służby, dokonują oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę oraz orzekają o konieczności zakończenia służby ze względów zdrowotnych.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie z początkiem 2015 r.