Poleć znajomemu

Komisja ds. Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Giedrojcia

Komisja ds. Kontroli Państwowej pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Giedrojcia

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, na posiedzeniu 28 stycznia 2016 r., pozytywnie zaopiniowała zarówno wniosek o odwołanie Iwony Hickiewicz ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy, jak i kandydaturę Romana Giedrojcia na to stanowisko. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie aby Marszałek Sejmu powołał Giedrojcia na nowego szefa PIP.

W swoim wystąpieniu przed komisją Roman Giedrojć powiedział, że stawia na trzy podstawowe cele:

  • samodzielność inspektorów pracy, a także odpowiedzialność
  • specjalizację i wykształcenie inspektorów
  • skuteczność oddziaływania Państwowej Inspekcji Pracy.

Skuteczność (Państwowej Inspekcji Pracy – dop. red.) jest ograniczona zewnętrznie ale również niedoskonałe są procedury wewnętrzne” – powiedział kandydat na Głównego Inspektora Pracy.

Zdaniem Romana Giedrojcia rozwijanie trzech wskazanych przez niego kierunków daje możliwość szybszego reagowania na patologie w zakresie nieprzestrzegania przepisów prawa pracy.

Zdaniem przyszłego szefa PIP żeby podnieść praworządność w stosunkach prawa pracy należy zacieśnić współpracę partnerami społecznymi, w tym pracodawcami, organizacjami związkowymi, a także instytutami oraz wyższymi uczelniami.

Uważam że przy współpracy z innymi organami nadzór można uzyskać znacznie lepsze fakty niż do tej pory.” – wyraził na zakończenie swojej wypowiedzi Roman Giedrojć.  

Teraz obie pozytywne opinie (ROP oraz Komisji ds. Kontroli Państwowej) na temat kandydatury Roman Giedrojcia na stanowisko Głównego Inspektora Pracy zostaną przekazane marszałkowi Sejmu, który prawdopodobnie powoła go na to stanowisko. 

Autor: 

Kinga Grodzicka-Lisek