Poleć znajomemu

Konferencja bhp i konkurs „Motyl bezpieczeństwa 2013”

Konferencja bhp i konkurs „Motyl bezpieczeństwa 2013”

W dniach 17-18 września 2013 roku odbędzie się w Łodzi II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych pt. „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia”. Towarzyszyć jej będzie rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu: „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 2013”.

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku badawczego z zakresu zarządzania bhp w świetle obowiązujących standardów. W tym roku wśród tematów znajdą się przede wszystkim:

 • Kultura bezpieczeństwa, a kultura organizacji.

 • Bezpieczeństwo oparte na zachowaniu (BBS).

 • Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń.

 • Aspekty prawne bhp.

 • Zagrożenia w środowisku pracy.

 • Ergonomia stanowiska pracy.

 • Zarządzanie wiedzą w kontekście bhp.

 • Komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa pracy.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.

Konkurs „Lider w zakresie stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy 2013” skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw wykazujących innowacje w dziedzinie poprawy warunków pracy, ochrony zdrowia i prewencji zagrożeń zawodowych. Jego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Laureaci otrzymają statuetkę „Motyl Bezpieczeństwa 2013”.

Aby wziąć udział w konferencji lub przystąpić do konkursu „Motyl Bezpieczeństwa 2013” należy wejść na oficjalną stronę: www.modernsafetystandards.pl. Dostępne są tam karty zgłoszenia i szczegóły związane z opłatami. Organizatorzy przygotowali opcję dla osób chcących uczestniczyć biernie jak i tych, które pragną wygłosić referat. Istnieje także możliwość publikacji w monografii bez udziału w samej konferencji. Nadsyłane referaty po otrzymaniu pozytywnej recenzji będę opublikowane w kolejnym tomie monografii.

Organizatorzy zapraszają na stronę konferencji jak i na ich oficjalne strony:

 • www.kzp.p.lodz.pl,

 • www.srk.org.pl i

 • www.centrumego.eu.

Dostępny jest też kanał YouTube, na którym zamieszczone są materiały wideo z poprzedniej konferencji www.youtube.com/modernsafetystandard.

Słowa kluczowe:
konferencja bhpkonkurs