Poleć znajomemu

Kontrole PIP wystartowały

Kontrole PIP wystartowały

W tym roku Państwa Inspekcja Pracy zaplanowała przeprowadzenie kontroli w co najmniej 2600 zakładów pracy, które wcześniej nie były kontrolowane przez PIP. Cykl tzw. pierwszych kontroli rozpoczął się już w marcu i ma przebiegać według nowych wytycznych zapowiadanych przez nowego szefa PIP Romana Giedrojcia. Zobacz jakie będą przebiegały pierwsze kontrole i kto może się ich spodziewać.

Nowy Główny Inspektor Pracy zapowiadał już w pierwszych swoich wystąpieniach zmiany w przeprowadzaniu kontroli. Teraz te zapowiadane zmiany wchodzą w życie. Podczas pierwszej kontroli inspektorzy PIP nie będą zbyt rygorystycznie podchodzić do stwierdzanych nieprawidłowości, chyba że są to rażące naruszenia zagrażające życiu i zdrowiu pracowników lub innych osób mogących znajdować się w pobliżu. Pierwsza kontrola ma wskazać pracodawcy nieprawidłowości występujących w jego firmie oraz ich analizę pod kątem prawnym i technicznym.

Ważne

Zapowiadane tzw. pierwsze kontrole będą mieć charakter kompleksowych audytów.

Jak podaje PIP procedurze tzw. pierwszych kontroli poddawane będą:

  • mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników,
  • małe zakłady pracy w których stan załogi nie przekracza 49 osób, oraz
  • średnie firmy zatrudniające do 249 pracowników.

Jeżeli inspektor PIP podczas kontroli dopatrzy się uchybień zastosuje środki prawne tj.:

  • decyzje,
  • wystąpienia i
  • polecenia.

Te pierwsze kontrole będą miały charakter instruktarzowo-doradczy. Realizowany będzie on poprzez pozostawienie pracodawcy określonego czasu na wyeliminowanie uchybień ujawnionych podczas pierwszej kontroli. Czas dany pracodawcy na dostosowanie stanu faktycznego do stanu zgodnego z prawem i wymogami bezpieczeństwa będzie uzależniony od możliwości techniczno-organizacyjnych przedsiębiorcy. Nowością będzie możliwość negocjowana z inspektorem pracy czasu na wyeliminowanie nieprawidłowości.

Uwaga!

Pracodawca może wynegocjować z inspektorem pracy dwu, czy nawet trzymiesięczny okres na wyeliminowanie nieprawidłowości, jeśli nie będzie w stanie szybciej wykonać zaleceń.

Trzeba podkreślić, że pracodawcy nie będą karani mandatami a jedynie pouczani o możliwej odpowiedzialności. Wyjątek stanowić będą przypadki rażących naruszeń przepisów i zasad bhp. W szczególności sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników.

Kary będą  nakładane również w przypadkach, gdy kontrola jest prowadzona w związku z ciężkimi, śmiertelnymi i zbiorowymi wypadkami przy pracy, a także w przypadku nielegalnego zatrudniania oraz rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy.

Warto zauważyć, że pracodawcy mogą spodziewać się kontroli w dwuosobowym zespole inspektorów PIP. Takie sytuacje będą miały miejsce, gdy kontrola wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej lub technicznej np. ze względy na skomplikowane procesy technologiczne czy warunki prowadzenia działalności.

Opr. Red.

Źródło: www.pip.gov.pl