Poleć znajomemu

Lepsza edukacja studentów z zakresu bhp

Lepsza edukacja studentów z zakresu bhp


Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu i Politechnika Opolska zawarli porozumienie na mocy którego będą podejmować wspólne działania, aby podnieść wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp wśród studentów.


Współpraca obejmować będzie, m.in.:

  • wykorzystanie wyników działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej PIP w celach dydaktycznych uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków z badań ustalających przyczyny katastrof budowlanych i wypadków przy pracy,
  • wymianę informacji o zagrożeniach w procesach pracy występujących w zakładach pracy oraz podjętych działaniach mających na celu ich wyeliminowanie,
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych, organizowanie sympozjów, szkoleń z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń i nowych mediów. Wspólną prezentację naukowej i inspektorskiej wiedzy podczas konferencji i targów budownictwa.

Studenci w najbliższym czasie mogą się spodziewać pierwszych szkoleń i otwartych wykładów poświęconych wspomnianej wyżej problematyce.

Słowa kluczowe:
bhp w szkolePIP