Poleć znajomemu

Nestlé Polska: bezpieczeństwo pracowników nie podlega negocjacjom

Nestlé Polska: bezpieczeństwo pracowników nie podlega negocjacjom

Firma Nestlé Polska dba o bezpieczeństwo na każdym etapie działania. Rozumiemy je jako bezpieczeństwo samych pracowników oraz produktów, a w konsekwencji swoich konsumentów. Zapewnia przyjazne i bezpieczne miejsca pracy dla ponad 5 tysięcy osób we wszystkich oddziałach Nestlé w Polsce. Poznaj rozwiązania stosowane w firmie Nestlé Polska.

Od 2011 roku we wszystkich naszych firmach w Nestlé Polsce działa Zintegrowany System Zarządzania Nestlé (ang. Nestlé Integrated Management System (NIMS)), który łączy w sobie systemy zarządzania z takich obszarów, jak: bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo żywności, jakość i ochrona środowiska. Składa się na niego szeroki zestaw zasad i standardów, reguł postępowania oraz działań kontrolnych. W ten sposób dbamy o zagwarantowanie jednakowo wysokich standardów bezpieczeństwa we wszystkich naszych jednostkach i na każdym etapie naszej działalności.

Bezpieczeństwo pracy kształtują wdrożone w Nestlé następujące polityki: Polityka w Zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Polityka w Zakresie Jakości, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normach PN-EN 18001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Program DOBRO

Dodatkowo, aby promować dążenie do maksymalizacji bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa produktów, realizujemy program DOBRO (Dbaj o Bezpieczeństwo, Respektuj Otoczenie), który zakłada budowanie wśród pracowników firmy świadomości na temat bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań w domu i w pracy oraz troski o środowisko. Zasady programu brzmią następująco:

  • dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych;
  • zachowuj się bezpiecznie i z troską o środowisko;
  • gdy zauważysz sytuację lub zachowanie potencjalnie niebezpieczne, zareaguj: zgłoś lub interweniuj;
  • oceniaj ryzyko – powstrzymuj się od działań, których skutków nie jesteś pewien lub stwarzających zagrożenie;
  • utrzymuj swoje miejsce pracy bezpieczne, w należytym porządku (to należy do Twoich obowiązków);
  • dbaj o środowisko, mając na względzie jego wyczerpujące się zasoby. Poinformuj, jeśli zauważysz ich marnowanie lub inne szkody w środowisku. Jeśli możesz, staraj się im zapobiec.

Warsztaty „Liderzy ambasadorami Bezpieczeństwa i Zdrowia”

Wierzymy, że to właśnie liderzy mogą dawać przykład innym pracownikom. Dlatego od 2010 roku organizujemy warsztaty „Liderzy ambasadorami Bezpieczeństwa i Zdrowia”, w ramach których dotychczas przeszkolonych zostało 195 pracowników na stanowiskach kierowniczych. Dodatkowo cyklicznie organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz wprowadzamy inne inicjatywy, takie jak na przykład kampanie informacyjne organizowane w poszczególnych zakładach, promujące bezpieczne zachowania.

Ważne

Nasza strategia zarządzania bezpieczeństwem obejmuje też system obserwacji BBS – Behavioral Based Safety, szkolenia z bezpiecznej jazdy oraz warsztaty dla liderów.

Kampania „Tadziu radzi”

Jednym z przykładów takich inicjatyw jest wymyślona przez pracowników i realizowana od kwietnia 2009 roku w zakładzie Nestlé Polska w Kaliszu kampania „Tadziu radzi”. Bohaterem kampanii jest Tadziu, który ma wiele dobrych i praktycznych rad dla pracowników, jak lepiej dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. W różnych miejscach zakładu pojawiają się porady Tadzia w formie plakatów, etykietek, naklejek i ulotek. Dodatkowo przy portierni zakładu stanęła specjalna tablica „Statystyka wypadków”, w którą wmontowany jest sygnalizator świetlny. Zielone światło oznacza, że nie było żadnego wypadku, żółte – lekki wypadek, a czerwone – poważny.

Od 2009 roku podobna kampania realizowana jest także w zakładzie w Namysłowie. Jej bohaterem jest Kaziu.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia W Pracy

Od kilku lat nasze zakłady włączają się do obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który przypada 28 kwietnia. Z tej okazji zakłady i biuro główne realizują programy, które mają zachęcić pracowników do nieustannej poprawy kultury bezpieczeństwa pracy. Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w każdym oddziale przebiegają według innego scenariusza przygotowanego przez zakładowych specjalistów ds. bhp.

Ważne

Dla naszych pracowników w biurze i zakładach produkcyjnych organizujemy też częste szkolenia i spotkania, które mają umacniać kulturę bezpiecznej pracy, jak również wzmacniać bezpieczeństwo w życiu codziennym.

Bycie odpowiedzialnym, dbającym o bezpieczeństwo swoich pracowników pracodawcą to jeden z głównych obszarów naszej strategii biznesowej i każdego roku dokładamy wielu starań, aby zapobiegać wypadkom oraz zapewnić pracownikom bezpieczne i dobre warunki pracy.

Autor: 

Edyta Iroko
koordynator ds. mediów, Nestlé Polska S.A.