Poleć znajomemu

Nie ma nowych obowiązków dla służb bhp

W obwieszczeniu z 29 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 878) ogłoszono tekst jednolity rozporządzenia ws. różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pojawiają się wątpliwości dotyczące roli i wymagań ustawodawcy narzuconych na służbę bhp w związku z tą ustawą oraz jaka jest stopa procentowa składki wypadków przy pracy poszczególnych grup.

Przepisy podanego wypytaniu aktu prawnego nie narzucają nowych obowiązków na służby bhp.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności jest ustalana zależnie od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.

Kategoria ryzyka dla grupy działalności jest ustalana zależnie do ryzyka określonego wskaźnikami częstości:

 • poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem

 • poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,

 • stwierdzonych chorób zawodowych,

 • zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Powyższe dane płatnik przekazuje do 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy w informacji zawierającej w szczególności:

 • dane identyfikacyjne płatnika składek,

 • rodzaj działalności według PKD,

 • liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego,

 • adres płatnika składek.

Płatnik jest również zobligowany do przekazywania korekt powyższej informacji.

Stopy procentowe składek dla płatników są ustalane jako iloczyn stopy procentowej składki określonej dla grupy działalności, do której został zakwalifikowany płatnik, oraz indywidualnego wskaźnika korygującego, który wynosi:

 • 0,5 – gdy kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 0,6 – gdy kategoria ryzyka ustalona dla płatnika składek jest niższa o 5 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 0,7 – gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest niższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 0,8 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest niższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 0,9 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest niższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,1 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 2 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,2 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 3 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,3 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,4 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o 5 kategorie od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,5 - gdy kategoria ustalona dla płatnika składek jest wyższa o co najmniej 6 kategorii od kategorii ryzyka ustalonej dla grupy działalności,

 • 1,0 – w pozostałych przypadkach.

Podstawa prawna 

rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn..: Dz.U. z 2013 r., poz. 878)

art. 27 – 30 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009, nr 167, poz. 1322 ze zm.)

Autor: 

Tomasz Zwolak

Słowa kluczowe:
BHPZadania służby bhp