Poleć znajomemu

Nieodpłatne szkolenia dla pracodawców i pracowników służb bhp


„Osiągaj sukces w zgodzie z przepisami prawa pracy” to hasło cyklu  jednodniowych szkoleń, które zostaną przeprowadzone we wszystkich powiatach województwa opolskiego w kwietniu.

Wysyłając wiadomość o dowolnej treści na adres e-mail [email protected] można uzyskać bieżące informacje o organizowanych szkoleniach.

Szkolenia kierowane są przede wszystkim do właścicieli małych przedsiębiorstw zatrudniających do 20 pracowników. Ich celem jest przedstawienie pracodawcom podstawowych informacji na temat zmian w przepisach prawa pracy, a także najważniejszych wymogów w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy.

Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów informacyjnych, w tym listę do samokontroli warunków pracy w zakładzie.

Pracodawcy, którzy oprócz udziału w szkoleniach i wsparcia ze strony PIP, przeprowadzą samokontrolę warunków pracy, mogą liczyć na otrzymanie certyfikatu - DYPLOMU PIP. Dokument ten stanowi potwierdzenie wysokich standardów w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i bhp.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Opolu: 77 47 00 916.