Poleć znajomemu

Nowe zasady eksploatacji urządzeń energetycznych już jesienią

Rozporządzenie ministra gospodarki z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych od 24 października zmieni przepisy dotyczące eksploatacji takich urządzeń. Pracodawcy mają pół roku na zapoznanie się z dokumentem.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że moc obowiązującą straci rozporządzenie ministra gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

Nowy dokument reguluje kwestię prac eksploatacyjnych, w szczególności przy kotłach i zbiornikach, urządzeniach i instalacjach gazowych oraz cieplnych, rurociągach, turbinach wodnych i generatorach elektrycznych.

Porusza także tematykę pisemnego upoważnienia, niezbędnego m. in. przy wykonywaniu prac niezawartych w instrukcjach eksploatacji, i precyzuje niezbędne elementy takiego dokumentu. Rozporządzenie reguluje również kwestię podziału pracowników na osoby uprawnione, tj. posiadające kwalifikacje uzyskane na podstawie prawa energetycznego, oraz upoważnione. W drugiej grupie znajdą się osoby wyznaczone przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności.

Podstawa prawna 
  • Rozporządzenie ministra gospodarki z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).
Autor: 

Marcin Śpiewakowski

Słowa kluczowe:
eksploatacje urządzeń