Poleć znajomemu

O BHP na 13. kongresie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

O BHP na 13. kongresie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

W dniach 29 września – 2 października 2015 r. w Paryżu odbywa się 13. kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Oficjalni przedstawiciele EU-OSHA będą na kongresie prowadzili stoisko promujące kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” , narzędzie interaktywnej oceny ryzyka online (OiRA) oraz OSHwiki – internetową encyklopedię informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udział w 13. kongresie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych bierze około 600 delegatów krajowych związków zawodowych z 39 państw europejskich, 10 europejskich branżowych federacji związków zawodowych oraz specjalni goście z Europy i spoza niej.

Do udziału w kongresie zaproszeni zostali również przedstawiciele Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Na kongresie promują oni kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, narzędzie interaktywnej oceny ryzyka online (OiRA) oraz OSHwiki – internetową encyklopedię informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy bez stresu

Kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 2014-15 ma na celu zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodawców, kierowników oraz pracowników i ich przedstawicieli do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami. Kampania koncentruje się na następujących kwestiach:

  • zwiększenie wiedzy na temat narastającego problemu związanego ze stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy;
  • udostępnianie i promowanie korzystania z prostych, praktycznych narzędzi i wytycznych w zakresie zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy;
  • podkreślanie pozytywnych skutków zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem w miejscu pracy, w tym również danych biznesowych.

Oprogramowanie OiRA do oceny ryzyka zawodowego

Natomiast OiRA to darmowe interaktywne narzędzia do bezpośredniej oceny ryzyka zawodowego. System OiRA oferuje realizowane krok po kroku rozwiązanie służące procesowi oceny ryzyka, poczynając od identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, poprzez proces wdrażania działań zapobiegawczych, aż po monitorowanie i raportowanie zagrożeń.

Oprogramowanie OiRA, zostało opracowane przez EU-OSHA w 2009 roku i wdrożone rok później. Opiera się na holenderskim narzędziu oceny ryzyka o nazwie RI&E, które cieszy się dużym powodzeniem i jest szeroko stosowane.

Oprogramowanie OiRA pomaga partnerom społecznym z różnych sektorów (organizacjom pracodawców i pracowników) i organom krajowym (ministerstwom, inspekcjom pracy, instytutom BHP itd.) w tworzeniu narzędzi oceny ryzyka skierowanych do małych przedsiębiorstw i dopasowanych do specyfiki danego sektora.

Korzystając z OiRA można wybierać spośród dostępnych narzędzi te, które najlepiej pasują do specyfiki kraju, sektora i przedsiębiorstwa. 

Ważne

Niestety jeżeli chodzi o Polskę nie znajdziemy w systemie OiRA narzędzi które identyfikują się z naszym krajem, ani opracowań w języku polskim.

Internetowa encyklopedia o BHP – OSHwiki

OSHwiki to encyklopedia internetowa redagowana na zasadzie współtworzenia treści, w której publikowane są informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Podstawowa treść OSHwiki została opracowana przez czołowe instytucje ds. BHP z całej Europy. Przedstawiciele niektórych z nich tworzą komitet naukowy OSHwiki, który doradza EU-OSHA w kwestiach strategicznych i szczegółowo bada potencjał łączności społecznej i uczestnictwa za pośrednictwem OSHwiki.

Dostęp do encyklopedii jest otwarty dla wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z artykułami. Natomiast możliwość redagowania, uzupełniania lub tłumaczenia istniejących treści mają akredytowani autorzy. Akredytowani autorzy mogą również dodawać nowe treści dotyczące tematów z zakresu ich własnych zainteresowań. Niestety obecnie teksty na OSHwiki nie są redagowane w języku polskim.