Poleć znajomemu

Obie wersje Risk Score są właściwe

Jedną z najczęściej stosowanych jakościowych, wskaźnikowych metod oceny ryzyka zawodowego jest Risk Score. Określone w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest w tej metodzie uszczegółowione i przedstawiane przez 2 parametry ryzyka – ekspozycję na zagrożenia i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Zdarzają się jednak rozbieżności pomiędzy wskaźnikami oceny ryzyka zawodowego w zależności od źródła. Dotyczy to przede wszystkim oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz oceny wartościowania ryzyka.

Risk Score została rozpowszechniona w Polsce, wraz z innymi metodami oceny ryzyka zawodowego, pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku w wersji z wartościami liczbowymi wskaźnika R od 1,5 do 1440 i nazewnictwem poszczególnych parametrów – takim, jak w tekście Risk Score – metoda wskaźnika ryzyka.

Nieco później ukazała się wersja z wartościami wskaźnika ryzyka R od 20 do 400 i nieco innym rozkładem jego wartości i ta wersja jest obecnie powszechnie stosowana jako bardziej przydatna w praktyce. Należy zaznaczyć, że mimo różnych wartości wskaźnika R i nieco różnych opisów ich znaczenia wymagane działania profilaktyczne są zbliżone.

Nieco inna sytuacja występuje w tabelce dotyczącej prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, w której różni autorzy starając się przybliżyć (ułatwić) zrozumienie poszczególnych wartości P, wprowadzają nieco inne ich opisy, co nie ma znaczenia dla meritum sprawy.

Pamiętać należy, że przepisy nie narzucają, jaką metodą należy oceniać ryzyko zawodowe, stąd w praktyce można stosować i jedną i drugą wersję metody Risk Score w zależności od potrzeb zakładu pracy.

Autor: 

Lesław Zieliński

były główny inżynier zarządzania

bezpieczeństwem pracy, rejestrowany

audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Słowa kluczowe:
risk score