Poleć znajomemu

Obowiązek szkolenia bhp może również dotyczyć zleceniobiorców


W dobie kryzysu pracodawcy starają się ograniczać koszty i dosyć częstą praktyką jest zatrudnianie osób na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia. Warto sprawdzić, czy reguły dotyczące bhp zleceniobiorców są takie same jak te, które dotyczą pracowników.


Zasadniczo obowiązek szkolenia w zakresie bhp dotyczy pracowników, a zatem osób, które wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Jednak obowiązek szkolenia bhp może również dotyczyć osób zatrudnionych na podstawie umowy prawa cywilnego, w tym umowy zlecenia. Należy bowiem wskazać, iż pracodawca powinien zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy bądź w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.


Zasadniczymi obowiązkami wobec zleceniobiorców są:

 • organizowanie pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania na terenie zakładu pracy przepisów oraz zasad bhp,
 • wydawanie poleceń usunięcia uchybień w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonywania tych poleceń,
 • reagowanie na potrzeby w zakresie zagwarantowania bhp a także dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewnienie wykonywania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zagwarantowanie wykonywania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Więcej na ten temat, m.in. o tym:
 • jakie są przesłanki szkolenia bhp zleceniobiorcy,
 • jaka powinna być treść szkolenia ogólnego bhp,
 • czy należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy bhp osoby zatrudnianej na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • czy zleceniodawca ma obowiązek sfinansowania kosztów szkolenia bhp,
 • jakie są inne powinności zleceniobiorcy,
 • czy zleceniobiorcy należy zapewnić odzież i obuwie robocze

przeczytać można w najnowszym numerze kwartalnika „NORMAbhp.pl”.