Poleć znajomemu

Odświeżona współpraca PIP z nadzorem budowlanym


Po tym, jak 26 lutego PIP podpisała porozumienia z Urzędem Dozoru Technicznego i Wyższym Urzędem Górniczym, dzień później uaktualnione zostało porozumienie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Regulacja ta ma pomóc w likwidacji zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych.


Mają być prowadzone skoordynowane kontrole w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy i na terenach budów. Oba urzędy będą się wzajemne informować o stwierdzonych nieprawidłowościach i katastrofach budowlanych oraz współdziałać przy ich badaniu.

Zobowiązano się także do przekazywania sobie opracowań i ocen stanu warunków pracy w budownictwie oraz wspierania inicjatyw i upowszechniania osiągnięć w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących bhp w budownictwie.

W ramach współpracy będą również doskonalone metody i formy działalności kontrolnej oraz podnoszone kwalifikacje pracowników poprzez wzajemne uczestnictwo swoich przedstawicieli w kursach szkoleniowych i konferencjach.

Słowa kluczowe:
nadzórPIPzagrożenia