Poleć znajomemu

Odszkodowanie należy się również za wypadek przed pracą


Sąd Najwyższy w uchwale z 7 lutego wskazał, że zatrudniony, który uległ wypadkowi na terenie zakładu pracy jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem pracy, także ma prawo do jednorazowego odszkodowania.


Wątpliwości powstały w czasie rozpatrywania sprawy 2 kobiet zatrudnionych przez szpital powiatowy. Pracownica kuchni uległa wypadkowi po przejechaniu bramy placówki, a pielęgniarka miała wypadek na terenie szpitala. Obie domagały się jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. ZUS uznał, że nie mają prawa do takiej rekompensaty, gdy z w obu przypadkach nieszczęśliwe zdarzenie miało miejsce, zanim jeszcze rozpoczęły wykonywanie swoich obowiązków.

Sprawa trafiła do sądu, który potwierdził żądania obu kobiet i przyznał im prawo do odszkodowania. ZUS odwołał się do sądu apelacyjnego, który jednak uznał za konieczne zwrócenie się w tej sprawie do SN. Wątpliwości bowiem powstały w czasie oceny związku wypadku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności i określeniem momentu, w jakim ten związek uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy. A to ma znaczenie przy określeniu strony zobowiązanej do wypłaty odszkodowania.

Sędziowie SN w uchwale z 7 lutego 2013 r., sygn. akt III UZP 6/12, wskazali, że w rozpatrywanej sprawie pracownice, które uległy wypadkowi, co prawda nie świadczyły jeszcze pracy, ale już przybyły na teren szpitala. Musiały więc dotrzeć na swoje stanowisko po wcześniejszym przebraniu się i przygotowaniu do wykonywania obowiązków. Tym samym obie pracownice mają prawo do wypłaty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku.