Poleć znajomemu

Ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia nadającego funkcjonariuszom Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien

6 marca 2014 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Tekst jednolity znaleźć można w Dz.U. z 2014 r. pod poz. 282.

Tekst pierwotny wspomnianego rozporządzenia opublikowany został w Dz.U. z 2002 r. nr 174, poz. 1426 i był czterokrotnie zmieniany:

  • 8 kwietnia 2008 r. – Dz.U. nr 58, poz. 353

  • 14 lipca 2010 r. – Dz.U. nr 114, poz. 766

  • 31 grudnia 2010 r. – Dz.U. nr 259, poz. 1766

  • 26 grudnia 2012 r. – Dz.U. z 2012 r. poz. 1386.