Poleć znajomemu

Ograniczanie i rozszerzanie wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Pracownicy wykonujący niektóre zawody lub prace muszą mieć szczególną sprawność przy odbieraniu i reakcji na sygnały świetlne, akustyczne, znaki oraz polecenia, czyli szczególną sprawność psychofizyczną. Wykaz takich prac zawiera załącznik Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Bardzo wysoka zdolność do odbierania i postrzegania takich bodźców oraz szybkie i trafne reagowanie na nie to podstawowy warunek zapewnienia bezpieczeństwa takim pracownikom, a także wielu osobom postronnym.

Należy pamiętać, iż niemożliwe jest ograniczanie wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej zawartego w wyżej wskazanym załączniku. Wszystkie prace tam wymienione są bezwarunkowo pracami wymagającymi szczególnej sprawności psychofizycznej.

Natomiast każdy pracodawca może wspomniany wykaz rozszerzyć o prace wymagające, jego zdaniem, szczególnej sprawności psychofizycznej, a występujące w jego firmie, na przykład przez dokonanie odpowiednich zapisów w:

  • umowie o pracę z danym pracownikiem,

  • regulaminie pracy,

  • układzie zbiorowym pracy.

Podstawa prawna 

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287).

Autor: 

Zygmunt Wieczorek

Słowa kluczowe:
wykaz prac