Poleć znajomemu

Ograniczanie negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy

Niedawno informowaliśmy, że 28 kwietnia został ustanowiony jako Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W związku z jego obchodami Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze zaprasza na konferencję, która odbędzie się 25 kwietnia.

Podczas tej bezpłatnej konferencji przewidziane są następujące wystąpienia:

  1. Stan wypadkowości w woj. lubuskim – Andrzej Machnowski, z-ca Okręgowego Inspektora Pracy.

  2. Epidemiologia chorób zawodowych w woj. lubuskim – lek. med. Dorota Konaszczuk, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

  3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – Piotr Leśniak, z-ca dyrektora Oddz. ZUS w Zielonej Górze.

  4. Zasady sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi – lek. med. Bożenna Telec, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

  5. Rola służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy - Marek Nościusz, prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, członek Rady Ochrony Pracy.

  6. Problemy z nadmiarem informacji – prof. dr hab. inż. Edward Kowal, Uniwersytet Zielonogórski.

  7. Zagrożenie hałasem – problem nadal aktualny – lek. specj. Roman Pilecki, kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze.

  8. Strategia Unii Europejskiej a działania NSZZ „Solidarność” w zakresie ograniczania skutków narażenia pracowników na czynniki szkodliwe w środowisku pracy – Maciej Jankowski, przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze.

  9. Praktyczne aspekty aktualnych możliwości ochrony pracowników przed negatywnymi skutkami narażenia na czynniki szkodliwe w wybranych gałęziach i zakresie – Jan Kotowski, ekspert CIOP, członek OSPSBHP.

  10. Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy dla pracodawcy – Zbigniew Marcinkiewicz, prezes Zarządu Lubuskich Pracodawców.

Konferencja odbędzie się w Zielonej Góra w Auli Wydziału Mechanicznego UZ, ul. Prof. Szafrana 4.