Poleć znajomemu

Okręgowe inspektoraty pracy przyjrzą się urządzeniom technicznym


Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy w dniu 19 lutego poruszono tematykę przestrzegania wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz systemu potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia. W planach kontrolnych 6 okręgowych inspektoratów pracy ujęte jest w szczególności badanie posiadanych przez pracowników wymaganych kwalifikacji oraz prawidłowego dopuszczania wózków jezdniowych do użytkowania.


Inspekcja pracy nadzoruje całą sferę użytkowania maszyn i urządzeń technicznych, łącznie z ich montażem, demontażem i eksploatacją, w tym dopuszczeniem do eksploatacji, obsługą, konserwacją, przeglądami i remontami.

W latach 2010-2012 inspektorzy pracy wydali 529 decyzji, głównie wstrzymania prac lub wstrzymania eksploatacji urządzeń, gdy powodowało to bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. W samym tylko 2012 roku powiadomili 919 razy organy UDT o przypadkach użytkowania urządzeń technicznych bez decyzji urzędu (lub wbrew takiej decyzji). Skierowanych zostało do prokuratury 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy.

W latach 2010-2012 podczas kontroli uprawnień kwalifikacyjnych do pracy z urządzeniami poddozorowymi posiadanych przez pracowników wydanych zostało prawie 700 decyzji. Skierowano w nich do innych prac prawie 1,5 tys. pracowników. W ponad 300 wnioskach pracodawcy zostali upomniani o przestrzeganie obowiązków w tym zakresie.

Zdarzenia związane z urządzeniami objętymi dozorem technicznym stanowią Ok 7% liczby wypadków badanych przez PIP. Wśród tych zdarzeń ponad połowa dotyczy wózków jezdniowych.