Poleć znajomemu

Omówienie wyników pilotażowego projektu dotyczącego starszych pracowników

Omówienie wyników pilotażowego projektu dotyczącego starszych pracowników

22 września 2015 r. w Brukseli EU-OSHA przedstawiła wyniki projektu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy starszych pracowników. Eksperci ds. BHP oraz przedstawiciele Komisji i partnerów społecznych UE mieli możliwość omówienia i zatwierdzenia tych wyników oraz wniesienia wkładu w analizę końcową.

Pilotażowy Projekt Parlamentu Europejskiego dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy starszych pracowników, powierzony EU-OSHA w 2013 r. przez Komisję Europejską, zbliża się do etapu końcowego. EU-OSHA przedstawiła wyniki projektu na konferencji w Brukseli w 22 września 2015 r. Analiza końcowa ma zostać opublikowana na początku 2016 r. Sesje dyskusyjne na konferencji poświęcone były głównym tematom projektu, takim jak:

  • starzenie się, BHP a płeć;
  • polityka, strategie, programy i działania w zakresie BHP;
  • praktyki w miejscu pracy i wsparcie dla przedsiębiorstw;
  • systemy i programy rehabilitacji i powrotu do pracy.

Wdrażanie projektu rozpoczęło się w czerwcu 2013 r. i ma zakończyć się do końca 2015 r.

Celem projektu Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w kontekście starzejącej się siły roboczej jest ocenienie wymagań wstępnych, jakie muszą spełnić strategie i systemy w obszarze BHP, aby należycie uwzględniały specyfikę starzejącej się siły roboczej i zapewniały objęcie wszystkich pracowników lepszymi środkami zapobiegawczymi przez cały okres ich aktywności zawodowej.

Wyniki tego projektu zostaną wykorzystane do wsparcia rozwoju polityki i posłużą jako źródło przykładów skutecznych i innowacyjnych praktyk. W ten sposób podejmowane działania mają zwrócić uwagę na elementy, które już obecnie funkcjonują prawidłowo, i na środki, które należy podjąć lub którym należy nadać priorytet, a także określić główne bodźce i przeszkody w kontekście skutecznej realizacji inicjatyw politycznych w tym obszarze.

W ramach projektu analizowane były:

  • polityki, strategie, programy i działania w obszarze BHP odnoszące się do pracowników w starszym wieku w państwach członkowskich UE i w innych państwach;
  • polityki, strategie i działania w obszarze zdolności do zatrudnienia i powrotu do pracy w państwach członkowskich i w innych państwach;
  • studia przypadku poświęcone programom i inicjatywom wspierającym realizowanym w miejscu pracy;
  • poglądy zainteresowanych stron, pracodawców, pracowników i przedstawicieli pracowników w sektorze BHP, skupiając się na ich doświadczeniach, motywacjach, potrzebach i stojących przed nimi wyzwaniach;
  • narzędzia i wytyczne ułatwiające zarządzanie kwestiami BHP dotyczącymi starzejącej się siły roboczej w miejscach pracy;
  • kwestie związane z płcią.
Źródło:

www.osha.europa.eu/pl