Poleć znajomemu

Orzeczenie lekarskie zachowa ważność u nowego pracodawcy

23 kwietnia Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej, przedłożone przez ministra gospodarki. Zaproponowano m.in. umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę.

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego (stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku), wystawionego przez poprzedniego pracodawcę. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. Generuje to obowiązki i koszty dla nowego pracodawcy.

Oprócz powyżej opisanych ułatwień zaproponowano również rozwiązania mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorców i wsparcie inwestycji, a także ograniczające obowiązki informacyjne. Zakładane jest również wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sprawną administrację.

Ocenia się, że sama redukcja obowiązków informacyjnych przyniesie firmom roczne oszczędności w wysokości 273,77 mln zł i pozwoli efektywnie wykorzystać ok. 7,82 mln godzin.

Autor: 

Marcin Papierz

Słowa kluczowe:
orzeczenie lekarskie