Poleć znajomemu

Pod transportowanym ładunkiem nie mogą przechodzić ani pracownicy ani klienci

Największe nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowychdotyczą w szczególności transportu i składowania, wentylacji, ogrzewania i oświetlenia oraz organizacji i wyposażenia pomieszczeń pracy. Dlatego warto przypomnieć sobie zasady transportu wewnętrznego w sklepach wielkopowierzchniowych.

Podstawowym celem jest wyeliminowanie potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Obowiązkiem pracodawcy jest więc stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że nie będzie możliwości uniknięcia takiego transportu. Wtedy trzeba przede wszystkim wyposażyć pracowników w środki niezbędne do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości.

Bezpieczne warunki przewozu i przeładunku zależą od masy i rozmieszczenia ładunków na środkach transportowych. Należy pamiętać, że ładunek musi być zabezpieczony przede wszystkim przed spadkiem ze środka transportu, przemieszczaniem się na nim oraz zsypywaniem się z niego.

Przy przemieszczaniu ładunków środkami transportowymi trzeba pamiętać, aby nie przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka.

Pomosty oraz rampy do załadunku i rozładunku muszą być odpowiednie do wymiarów, jak również masy przeznaczonych do transportu ładunków i powinno na nie prowadzić co najmniej jedno wejście.

Urządzenia zmechanizowane mogą eksploatować jedynie osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Niezbędna wiedza kierowcy wózka z napędem

Operator (kierowca) wózka z własnym napędem powinien znać:

  • przepisy oraz zasady bhp,

  • przepisy przeciwpożarowe,

  • zakładowe instrukcje eksploatacji wózków i ruchu po drogach wewnętrznych.

  • zagrożenia, na jakie jest narażony,

  • zagrożenia innych osób, które powoduje swoją pracą,

  • teren firmy,

  • charakterystyczne cechy transportowanych ładunków.

Instrukcja dla hipermarketu eksploatującego wózki jezdniowe

W każdym hipermarkecie eksploatującym wózki jezdniowe powinna być opracowana i wydana instrukcja określająca w szczególności:

  • bezpieczną organizację wykonywania transportu wewnątrzzakładowego;

  • dopuszczalne prędkości wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniające:

- nasilenie ruchu,

- rodzaj przewożonych ładunków,

- szerokość dróg,

- stan dróg,

- widoczność;

  • zasady poruszania się pieszych.

 

Ważne

Wózków jezdniowych napędzanych benzyną etylizowaną nie wolno używać w pomieszczeniach.

Autor: 

Zygmunt Wieczorek

specjalista ds. analiz i prewencji

zagrożeń zawodowych