Poleć znajomemu

Podpisanie przez pracodawcę karty oceny ryzyka jest w jego interesie

Z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie wynika bezpośrednio, że pracodawca powinien podpisać karty oceny ryzyka zawodowego. Nie mniej jednak odpowiedzialność za ocenę ryzyka zawodowego ponosi pracodawca.

Dosyć często pojawiają się wątpliwości, kto powinien podpisywać karty oceny ryzyka zawodowego. Czy powinien to zrobić specjalista ds. bhp, czy może na przykład dyrektor danego zakładu pracy?

Zdaniem dr inż. Adama Słomki, eksperta z zakresu oceny ryzyka zawodowego i byłego pracownika dydaktycznego Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, choć to nie wynika bezpośrednio z przepisu, podpisanie przez pracodawcę karty oceny ryzyka jest w jego interesie. Karty oceny ryzyka zawodowego podpisuje osoba dokonująca oceny ryzyka zawodowego. Ale to pracodawca jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka zawodowego i musi podjąć odpowiednie działania z tej oceny wynikające. Również to on odpowiada za bezpieczeństwo pracy w zakładzie, a nie pracownik służby bhp. Wreszcie, to pracodawca ma środki do tego, by podjąć odpowiednie działania wynikające z ryzyka zawodowego. Zatem, obok podpisu pracownika służby bhp, który ma odpowiednią wiedzę, aby ocenę ryzyka weryfikować, powinien znaleźć się podpis pracodawcy.

Autor: 

Marcin Papierz