Poleć znajomemu

Podział obuwia

Zgodnie z Polskimi Normami, obuwie dzieli się na 3 podstawowe grupy, czyli na bezpieczne, ochronne i zawodowe. Podstawową różnicą pomiędzy wymienionymi typami obuwia jest zastosowanie w ich konstrukcji ochron palców stopy, czyli tzw. podnosków.

Obuwie dzieli się również ze względu na rodzaj materiałów i sposób wykonania na:

  • obuwie klasyfikacji I – wykonane ze skór i innych materiałów, z wyłączeniem obuwia całogumowego i całotworzywowego,
  • obuwie klasyfikacji II – całogumowe lub całotworzywowe.

Inny podział obuwia uwzględnia również rodzaje konstrukcji obuwia, obszar kończyny dolnej, której ochrona jest zapewniona przez obuwie. Wyróżnia się 5 modeli:

  • Model A – obuwie z niską cholewką,
  • Model B – trzewiki,
  • Model C – buty do połowy łydki,
  • Model D – buty do kolana,
  • Model E – buty z cholewką sięgającą powyżej kolana.

Każdy rodzaj obuwia, tj. bezpieczne, ochronne i zawodowe, może być obuwiem klasyfikacji I lub II oraz jednym z ww. wymienionych modeli, odpowiednio do danej klasyfikacji.

Każda z 3 norm dotyczących odpowiednio obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego zawiera kilka wymagań podstawowych, które muszą być spełnione przez oceniane obuwie. Wymagania te odnoszą się do poszczególnych elementów konstrukcyjnych obuwia, tj. wierzchu, podeszwy, podszewek, języka, wyściółki, podpodeszwy. Część z nich dotyczy całego obuwia. Poza wymaganiami podstawowymi obuwie może spełniać wymagania dodatkowe, które wynikają z określonego przez producenta przeznaczenia obuwia. W zależności od tego, czy obuwie spełnia tylko podstawowe wymagania, czy też poszczególne wymagania dodatkowe, jest odpowiednio znakowane za pomocą symboli literowych. Kombinacja niektórych dodatkowych właściwości ochronnych znajduje swoje odzwierciedlenie w kategoriach właściwości ochronnych obuwia, np. dla obuwia bezpiecznego: S1, S2, S3, S4, S5.

Obuwie można podzielić również ze względu na jego przeznaczenie na różne typy obuwia chroniącego przed poszczególnymi czynnikami zagrożenia występującymi na stanowisku pracy. W zależności od przeznaczenia obuwie powinno charakteryzować się odpowiednimi właściwościami ochronnymi, które zostały opisane w poszczególnych normach europejskich zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG.

Autor: Agnieszka Stefko
Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy