Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu BHP wskazane przez ankietowanych:

43%
Najbardziej docenia aktualność treści
27%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
55%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
9%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
68%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu BHP. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu BHP. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu BHP

Poleć znajomemu

Polecamy najnowsze wydanie książki „Ochrona ppoż. w praktyce”.

Polecamy najnowsze wydanie książki „Ochrona ppoż. w praktyce”.

Problematyka ochrony przeciwpożarowej to temat, który powinien zainteresować nie tylko osoby zajmujące się tym zagadnieniem zawodowo. To również temat, którym powinni interesować się pracodawcy, bowiem to na nich spoczywają obowiązki w tym zakresie. Nad kwestiami ochrony przeciwpożarowej w firmach również często pochylają się pracownicy służby bhp. Dlatego też nowe wydanie książki „Ochrona ppoż. w praktyce” to pozycja przygotowana właśnie z myślą o tych grupach.

Zagadnienia ochrony ppoż. w firmach i obowiązki w tym zakresie rodzą wiele pytań i wątpliwości. W książce „Ochrona ppoż. w praktyce” znajduje się szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących między innymi:

 • obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie ochrony ppoż.,
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
 • zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem, ewakuacji,
 • wymogów bezpieczeństwa pożarowego w firmie, 
 • bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkolenia bhp, 
 • podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 • przygotowania się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także samych pracodawcach.

Dzięki informacjom zawartym tej książce:

 • z łatwością i spokojem przygotujecie się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej;
 • prawidłowo wywiążecie się obowiązków w zakresie ochrony ppoż. i unikniecie kary;
 • będziecie wiedzieć jak postąpić w sytuacjach zagrożenia pożarem i właściwe zadbać o życie i zdrowie pracowników.

Publikację tę można kupić klikając w ten link>> „Ochrona ppoż. w praktyce”

Serdecznie polecamy tę pozycję

Autor: 

Redakcja Portalu BHP