Poleć znajomemu

Ponad 310 tys. decyzji w związku z naruszeniami przepisów bhp

18 czerwca zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku. Jednym z efektów ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy jest zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 89,9 tys. kontroli u ok. 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, zatrudniających łącznie 3,6 mln osób. Do kontrolowanych pracodawców skierowali blisko 61 tys. wystąpień zawierających łącznie ok. 311 tys. wniosków o usunięcie zastanych nieprawidłowości. Ujawnili łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Na sprawców wykroczeń nałożyli 18,9 tys. mandatów karnych na kwotę 22,5 mln zł, a do sądów skierowali 3800 wniosków o ukaranie. Specjaliści PIP udzielili ponad 1.2 mln bezpłatnych porad w dziedzinie prawa pracy.

Kontrole warunków pracy w zakładach nowo powstałych, w większości mikroprzedsiębiorstwach działających od 2011 r. wykazały, że dla 1/3 stanowisk:

  • nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego,

  • nie poinformowano pracowników o zagrożeniach, zasadach ochrony przed zagrożeniami, sposobach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Ujawniono przypadki, w których żaden z pracowników w zakładzie nie odbył wstępnego szkolenia w zakresie bhp.

Pozytywne tendencje wystąpiły natomiast w wypadkowości. W porównaniu z rokiem poprzednim o 1/4 spadła liczba ofiar wypadków śmiertelnych badanych przez PIP.

Słowa kluczowe:
przepisy BHP